KUTSE VEEBISEMINARILE: INIMKESKNE KÕRGTEHNOLOOGIA TULEVIKUTEHASTES

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebiseminarile, kus räägitakse tööstus 5.0-st ehk inimese ja kõrgtehnoloogia koostööst ja selle väärtustest tööstuses.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ja tööstusrobotitega. Oodatud on kõik tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud, lukksepad, tööstusoperaatorid, toodete valmistajad (sh laotöölised, elektrikud), IT-spetsialistid jt.

Veebinari viivad läbi valdkonna tipud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudist: robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe ja robotitehnoloogia lektor Veiko Vunder.

EESMÄRK
Palju räägitakse tööstuses tootmise efektiivsemaks muutmisest ja toodete mitmekesisuse suurendamisest. Seda ei paku meile aga tavapärased automaatikalahendused, sest need eeldavad suurt kogust korduvaid ülesandeid.

Tööstus 5.0 loob meile paindliku töökeskkonna, kus tootmisprotsess lõikab kasu inimese ja kõrgtehnoloogia koostööst, nii et kummagi osapoole tugevused tagavad võimalikult efektiivse tootmisprotsessi ja inimene on vabastatud neist tüütutest tegevustest, mida annab masinale delegeerida.

Veebinaril antakse ülevaade sellest, kuidas tehnoloogia inimtöökeskkonda kujundab ja mis on taoliste lahenduste potentsiaal.

TEEMAD
Seminari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
➠ inimese ja tehnoloogia koostöö väärtuspakkumisest tööstuses;
➠ kõrgtehnoloogiast (koostöörobootikast, segareaalsusest, autonoomsetest robotsüsteemidest jpt), mis võimaldavad luua paindlikke tööstus 5.0 tootmisprotsesse.

Veebinari läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 1. detsember 2022. a.

Esmakordselt AIRE koolitusele, seminarile või mõnele muule teenusele registreerumisega saab ettevõte ka IMECC OÜ’lt digiküpsuse hindamise nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt digiküpsuse nõustamisteenuse kohta SIIT. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Täiendava info saamiseks võta meiega ühendust telefonil +372 5688 0759 (Kirsi Zirel) või koolitused@aire-edih.eu.

Osale veebinaril ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

AJAKAVA
Kolmapäev, 7. detsember 2022
10.00 – 10.10 Sissejuhatus veebinari
10.10 – 10.55 Tulevikutehased: tööstus 4.0 ja tööstus 5.0
11.00 – 11.45 Inimese ja tehnoloogia koostöö
11.50 – 12.35 Autonoomsed robotid tootmises
12.40 – 12.45 Kokkuvõte veebinarist

KOOLITAJAD
Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

OSALEMISE TINGIMUSED
• Registreerudes Fienta kaudu, saadame Sulle täpsema info osalemise kohta e-mailile.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 200 EUR ulatuses osaleja kohta.
• Veebinarile registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele veebinaril mitteosalemisel (võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-mailile saadetud arve tuleb tasuda enne veebinari algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge AIRE koolitustega SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

KUTSE KOOLITUSELE: ROBOTISEERIMINE PRAKTIKAS – ROBOTISEERIMISE OTSTARBEKUSE ANALÜÜS, OTSUSTUSPROTSESS JA PRAKTILISI RAKENDUSNÄITEID

Kahepäevasel kursusel räägime robotiseerimise otstarbekuse analüüsi olemusest ja praktilisest teostusest ning otsustusprotsessist. Ettevõtte kasutajakogemuse näitel tutvustame robotite praktilist kasutamist tööstuses. Jagame teadmisi robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamisest robot-painutuse näitel. Tutvustame kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalusi töökohtade robotiseerimisel.

Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad saada teadmisi tootmise robotiseerimise otstarbekusest ja võimalustest. Ametialadel: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, töödejuhatajad, meistrid jne.

Koolitust viivad läbi Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC kogenud valdkonna lektor Jüri Riives ning Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor Madis Moor.

EESMÄRK
Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised robotiseerimise otstarbekuse analüüsi ja otsustusprotsessi kohta ning robotite kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

TEEMAD
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h), Jüri Riives
2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h), Madis Moor
4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
• Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja praktiline analüüsi teostusoskus;
• Teadmised ja oskused praktiliste otsuste langetamiseks robotiseerimise valdkonnas
• Teadmised ja oskused sobiva roboti valikuks olenevalt tööülesandest
• Teadmised robotiseeritud töökoha olemusest, kavandamisest ja kasutamisest
• Teadmised tulemuslikkuse mõõtmisest ja hindamisest
• Teadmised ja oskus robotiseerimise riske hinnata ja neid maandada
• Teadmised IoT ja M2M lahenduste kasutamisest
• Teadmised integreeritud tootmise põhimõtetest
• Teadmisest andmete kogumisest ja andmeanalüütikast
• Praktilised näited kuidas robotit valida
• Praktilised näited roboti töökohta integreerimisest ja juurutamisest
• Praktilised näited robotite kasutamisest tööstuses

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad IMECC OÜ poolt koolituse läbimise tõendi..

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 7. detsember.


OSALEMISE TINGIMUSED

• Kursusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Kursusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) limiiti (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Koolitusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel. *Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu .
• Soovi korral on võimalik koolitusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 564 58870 Kaia Lõun (tehniline tugi) / +372 50 10107 Jüri Riives (kursuse sisuküsimused) või koolitused@aire-edih.eu .

Ootame Teid osalema kursusel, et saada teadmisi robotiseerimise otstarbekuse analüüsist ja otsustusprotsessist ning robotite praktilisest kasutamisest tööstuses.

AJAKAVA

Esimene koolituspäev 13.12.2022
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h) – Jüri Riives (IMECC)
1.1 Robotiseerimise otstarbekuse lähtekohad ja riskid.
1.2 Otsustuskriteeriumite valik ja põhjendus. Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja nende praktiline kasutamine.
1.3 Lahendusnäited, tulemuste tõlgendamine ja otsustus.
1.4 Edasised sammud: installeerimine, integreerimine ja juurutamine.

2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
2.1. ABB robotite klassifikatsioon ja funktsionaalsus.
2.2. Uued trendid ja arengud robotite kavandamisel ja kasutamisel.
2.3. Praktiline kasutusnäide: miks kasutada ja kuidas robotit valida.
2.4. Praktiline kasutusnäide: kuidas integreerida robot ettevõtte töökohta ja juurutada kasutamiseks.

Teine koolituspäev 14.12.2022
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h) – Madis Moor (TTKK)
3.1. Robotiseeritud töökoha olemus ja praktiline kasutamine.
3.2. Tootmistsükkel: kavandamine ja teostus (praktilisi näiteid).
3.3. Töövahendite valik ja kasutamine (praktilisi näiteid).
3.4. Robotiseeritud töökoha kasutamine. Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine.

4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)
4.1. Kaasaegse robotiseeritud töökoha kavandamine.
4.2. IoT ja M2M lahenduste kasutamine.
4.3. Integreeritud tootmise põhimõtted.
4.4. Andmete kogumine ja andmeanalüütika.

KOOLITAJAD

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Madis Moor on Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnikainstituudi lektor.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE VEEBISEMINARILE: HETKE JA TULEVIKU OLUKORD ROBOTISEERIMISES EESTIS JA MAAILMAS – ARUTELU EKSPERDIGA

Mis seisus on robotiseerimine Eesti tööstuses hetkel ja kuhu soovime jõuda tulevikus. Veebinaril vaadatakse maailma robotiseeritatavust arvuliselt võrreldes seda Eesti statistikaga.
Antakse ülevaade erinevaid laialt levinud tööstusrobotite tüüpidest ja tootjatest.
Arutatakse spetsialistidega Eesti hetke ja tuleviku olukorda robotiseerimises.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 200€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Osalema oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ning tööstusrobotitega (tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud ja lukksepad ning tööstusoperaatorid ja toodete valmistajad, sh laotööline, elektrik, IT-spetsialistid jne).

Veebinari viib läbi Eesti Maaülikooli kogenud tootmistehnika valdkonna lektor Indrek Virro.

TEEMAD
1. Maailma ja Eesti robotiseeritavus arvudes;
2. Enam kasutuses olevate tööstusrobotite tüübid ja tootjad
3. Arutelu spetaslistiga: Eesti robotiseerimise trendid ja robotiseerimise otstarbekus.

Veebinaril osalenu teab:
• tööstusroboteid nii liigituse kui tootjapõhiselt;
• robottiheduse näitaja olemust;
• robotiseerimsie tuleviku võimalusi Eesti kohta.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Eesti Maaülikooli täiendkoolituse tõendi.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 24. november 2022.


OSALEMISE TINGIMUSED

• Kursusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-mailile.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Kursusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) limiiti (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt VTAd 200 euro ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel. *Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu .
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda (sh suurettevõtetest töötajad) ka arve alusel. E-mailile saadetud arve tuleb tasuda enne kursuse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +37255617070 (Marten Madissoo) või koolitused@aire-edih.eu .

Tule koolitusele ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

KOOLITAJAD
Eesti Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 65. kohal (QS World University Rankings by Subject 2022). Rahvusvahelises edetabelis asub maaülikool 1000 parima ülikooli seas, olles kohtadel vahemikus 801 – 1000 (Times Higher Education 2022).

Maaülikool kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka(Clarivate Analytics).
Meie vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks.
Modernses ülikoolilinnakus õpib ligi 3000 tudengit ning töötab enam kui 900 inimest, kellest umbes pooled teevad rahvusvahelisel tasemel teadus- ja õppetööd.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE VEEBISEMINARILE: KÜBERTURVALISUS TÖÖSTUSETTEVÕTTETES – OHUD, TRENDID JA RISKID

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebinarile, kus räägitakse küberturvalisusest ja infoturbest ning selle olulisusest tööstusettevõttele. Räägime hetke peamistest ohtudest, tuleviku trendidest ning nendega kaasnevatest riskidest. Toome soovitusi ja näpunäiteid, kuidas ohte vältida ja kuidas ettevõtte küberturbega alustada.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ning tööstusrobotitega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud ja lukksepad ning tööstusoperaatorid ja toodete valmistajad (sh laotööline, elektrik), IT-spetsialistid jne.

Veebinari viib läbi Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse infoturbe nõunik Tommy Tomson.

EESMÄRK
Tutvustada, mis on küberturvalisus ja infoturve ning miks see on oluline tööstusettevõttele. Räägime hetke peamistest ohtudest, tuleviku trendidest ja nendega kaasnevatest riskidest. Toome soovitusi ja näpunäiteid, kuidas ohte vältida ja kuidas ettevõtte küberturbega alustada.

TEEMAD
• Küberturvalisus
• Küberturbega seotud seadusandlus
• Küberkuritegevus
• Andmeturve
• Küberturve ettevõttes
• Küberturbe praktilised näpunäited

Veebinari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
• Mis on küberturve ja milleks see on oluline ning vajalik.
• Milline on küberturbega seotud seadusandlus.
• Millised on põhilised küberturbe ohud ja trendid.
• Mis on andmeturve, andmekaitse.
• Kuidas küberturbega ettevõttes alustada.

Veebinari täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 6. jaanuar 2023. a.

OSALEMISE TINGIMUSED
• Registreerudes Fienta kaudu, saadame Teile täpsema info osalemise kohta Teie e-mailile.
• Koolitusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.
• Veebinarile registreerumisega kinnitab ettevõte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolituse mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 5220426 (Helen Jõesaar) või koolitused@aire-edih.eu.

Tule veebinarile ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

AJAKAVA
Neljapäev, 12. jaanuar, 2023 kell 14:00-17:00
• 14:00 Sissejuhatus küberturvalisusesse – küberturvalisuse vajalikkus, eesmärk, põhikontseptsioonid, turbekihid, haavatavused, ohud.
• 14:30 Küberturbega seotud seadusandlus (EU ja Eesti).
• 14:45 Küberkuritegevus ja selle trendid.
• 15:00 Andmeturve, andmekaitse ja privaatsuse põhimõtted.
• 15:30 Küberturve ettevõtetes ja väljakutsed.
• 15:45 Küberturbe praktilised näpunäited, juhendid, peamised protsessid ja soovitused.
o Kuidas ja millest alustada.
o Oluliste infovarde kaardistamine.
o Riskide identifitseerimine.
o Kontrollide kehtestamine.
o Käitumisjuhendid.
o Praktilised näpunäited.
• 16:30: Lahendused, mis teevad küberkaitse tööstuses lihtsamakas (pilveteenused, salvestusruum, automaatsed varundused).
• 16:45: Tagasiside ja küsimused.

KOOLITAJAD
Tommy Tomson on Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse infoturbe nõunik. Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus pakub teadlastele, üliõpilastele ja erasektori ettevõtetele arvutusressurssi, et lahendada suuremahulisi arvutusi nõudvaid probleeme kiirelt ja taskukohaste hindadega ning toetab kasutajaid eestikeelse abi ja koolitustega.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIT.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)