Skip to content

AI OTSTARBEKUSE NÕUSTAMINE

AIRE pakub tehisintellekti lahenduste otstarbekuse nõustamise teenust, mille käigus hindame Teie ettevõtte võimekust rakendada tehisintellekti lahendusi. Hindamise tulemusena valmib eksperthinnang, mis koosneb ettevõtte hetkeseisu kaardistusest, digitehnoloogiate ja andmete kasutuse analüüsist ning tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkusest/eeldusest ja otstarbekusest.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida tehisintellekti lahendustesse ettevõttes.

AI otstarbekuse nõustamist viivad läbi pikaajaise kogemusega tööstusprotsesside eksperdid tehisintellekti vallas.

Protsessikeskse analüüsi käigus aidatakse mõista, kuidas ettevõttes juba kasutuselolevaid tehnoloogiad ja andmeid optimeerida tehisintellekti kasutuselevõtuks. Lisaks käsitleb analüüs ettevõtte võimekust suurendada paindlikkust digilahendustega, hõlbustades protsesse ning suurendades ettevõtte konkurentsivõimet.

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena.
AI otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR.
AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.


* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Tartu Teaduspargi kaudu said perioodil november 2021 – juuni 2022 AIRE tehisintellekti alast nõustamist 12 ettevõtet, sh Tarmeko Spoon, HUUM, Tiksoja Puidugrupp, Estiko Plastar, Torm Metall. Nõustamist saanud ettevõtted on juba koostanud oma tehisintellekti lahenduste pilootprojekte, millele on ka MKM toel toetust saadud, sh Tarmeko Spoon sai pilootprojekti rahastuseks toetuse summas 65 000 eurot ja HUUM 35 000 eurot.

Lisainfo: info@aire-edih.eu


Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.