Skip to content

AIRE klubi #10, 15. novembril Agrorobotics workshop @ EMÜ

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE www.aire-edih.eu klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

AIRE kümnes klubi toimub Agrorobotics seminari raames 15. novembri algusega kl 15 Eesti Maaülikooli Metsanduse ja inseneeria instituudis Tartus.
Seminaril esinevad mitmed robootika ja inseneeria valdkonna eksperdid.

Seminar on küll põllumajanduses kasutatavate robootika lahenduste keskne, kuid tänapäeva interdisiplinaarses maailmas on kõik teemad omavahel seotud. Sellest tulenevalt julgustan kõiki AIRE klubi huvilisi osavõtma ka toimuvast seminarist. On võimalus luua kontakte oma ala tundvate teadlastega ning leida lahendusi robootika ning tehisindelekti rakendamisele tööstusettevõtetes. Räägime robotite programeerimisest ja masinnägemisest, kuidas tuvastada objekte ja panna seade tööle väliskeskkonnas. Tutvustame instituudis arendatavat autonoomset ehk isesõitvat põllurobotit ja selle lahendusi.

Osalemine AIRE #10 klubiüritusel on kõigile huvilistele tasuta. Klubi on eesti keeles ning tulla võib klubi ajaks või osaleda terve päev ka seminarides.

AIRE klubis tutvustab Marten Madissoo (PhD, töötlemistehnika
nooremprofessor) Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE teenuseid tööstusettevõtetele.

Kui plaanite võtta kasutusele robot lahendusi või tahate rohkem teada saada tehisintelektist siis tulge julgesti AIRE klubi üritusele. Räägime juttu digitaliseerimisest ja nutikatest tööstuslahendustest. Aitame teid viia kokku teadlaste ja ekspertidega antud valdkonnas, et teie ettevõtte arengusse panustada

AIRE demoprojektide avanevast voorust:
 ootame sind, kui sinu tootmisettevõttel on mõni idee või kitsaskoht, mida saaks lahendada AI- või robot tehnoloogia abil.
Sul on soov tööprotsesse efektiivistada, aga turul pakutavad valmislahendused ei sobitu.
Otsime tööstusettevõtetega koostööd, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot.
Me ei jaga rahalist toetust, pakume ülikoolide teadlaste tiime appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne kitsa väljakutse lahendamiseks tehisintellekti abil.
Näiteks oleme demoprojektidega lahendanud väljakutseid:
➠ automatiseerisime kauba liigutamise Kulinaaria OÜ tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust;
➠ töötasime tehisintellektipõhise tugilahendusega tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel Alise Technic OÜ-s;
➠ töötasime välja tehisintellektisüsteemi, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega ettevõttes Valdek AS;
➠ arendasime nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides.

Agrorobotics seminar/workshop @ Estonian University of Life Sciences
15. novembril 2022 algusega kl 9
Eesti Maaülikooli Metsanduse ja inseneeria instituudi tehnikamajas, Kreutzwaldi 56, Tartu
Tutvu programmiga:

Seminaril esinevad valdkonnaga seotud teadlased ja praktikud.
09:30-09:50 Registration
09:50- 10:00 Opening/ introducing words
10:00-10:20 How robots are redefining the future of farming.
Dr Sven Peets, PhD, AIAgrE
Senior Lecturer in Mechatronics in Agricultural Engineering
Engineering Department Harper Adams University
10:40-11:00 Introduction to robot programming with ROS2
Dr. János Tóth, assistant professor
Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Institute of Technology
11:20-11:40 UAS applied to crop phenotyping, variety screening and management practices in Estonia
Dr. KAI-YUN LI, PhD
Estonian University of Life Sciences, Estonia
11:40-12:00 Title to be specified
Tormi Lillerand
Estonian University of Life Sciences, Estonia
12:00-12:20 Visual alignment of the agrorobot manipulator to the plant for precision fertilisation.
Indrek Virro
Estonian University of Life Sciences, Estonia
12:00-13:00 Lunch break
13:00-14:00 Tour of the technical house and visiting of the laboratories
14:00-14:20 Bluenet: Convolutional Neural Network for Blueberry Detection.
Dr. Kallol Roy Assistant Professor
Institute of Computer Science University of Tartu
15:00 Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE Klubi
Oma kogemusi jagavad erinevate tööstusettevõtete esindajad


Kristjan Türk, Foxway OÜ tehnoloogia ning arendusosakonna juhataja. Osakonna põhiline ülesanne on leida, arendada ja implementeerida nii uusi tootmistehnoloogiaid eesmärgiga suurendada ettevõtte ressursitõhusust kui ka uusi seadmete remondi tehnoloogiaid. Karjääri jooksul on Kristjan tegelenud põhiliselt tööstusliinide projekteerimise ja arendamisega.
Räägib, kuidas on nende kokkupuudet robot lahendustega ning miks need teemad on olulised nende ettevõttele.


Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).