Skip to content

AIRE klubi #6 toimub Industry 5.0 konverentsi raames

AIRE Klubi

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on teadus- ja arendusasutuste, tööstusettevõtete, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

AIRE kuues klubiüritus toimub Industry 5.0 konverentsi raames
25. mail algusega kell 16.15 TalTech Mektorys ja keskendub erakapitali kaasamisele.

Kuidas hoogustada tööstusettevõtete arengut, kaasates täiendavat finantseeringut investoritelt? Levinud on arusaam, et tööstusettevõtete toetusvõimalused peituvad pangalaenus, omafinantseeringus või riiklikes toetusmeetmetes. Tegelikult on üks variant kaasata kapitali täiendavate investeeringutena. Klubiüritusel kuuleme erinevaid kogemuslugusid ja pakume erakapitali kaasamise nõustamisvõimalust.

Registreeruge Industry 5.0 konverentsile SIIN.
Osalemine AIRE #6 klubiüritusel on tasuta ja registreeruge SIIN.

AIRE klubi #6 Programm (16:15-19:00):

■  16:15-16:20 (Saabumine)

■  16:20-16:25 Tervitussõnad. TalTech ettevõtlusprorektor ja AIRE juhtkomitee liige Sven Illing tutvustab AIRE finantseerimise nõustamise teenust.

■  16:25-16:45 Kogemuslugu erakapitali kaasamisest (Siim Nellis, HUUM OÜ)

■ 16:45-17:05 Kogemuslugu erakapitali kaasamisest (Mart Suurkask, Bercman Technologies AS)

■  17:05-17:10 Jaanus Vahesalu, Tallinna ettevõtluskeskuse juht tutvustab „Tallinna toetusmeetmed ettevõtjatele“

■  17:10-17:15 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Annely Tank tutvustab tööstuse toetusmeedet „Digipööre ettevõtluses“

■ 17:15-19:00 Võrgustumine. Snäkid ja joogid. Üllatusesineja!Industry 5.0 tutvustus

Industry 5.0 lisab inimliku mõõtme Industry 4.0 raamistikust tuttavale automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Industry 5.0 mitte ainult ei aita robotite abil teha tööd kiiremini ja paremini, vaid fookusesse tõuseb ka inimvõime ära tunda muutuse vajadust ja muutust edukalt ellu viia. Suure pildi nägemises ja muutuse elluviimisel on inimesel jätkuvalt juhtroll ning sellele tänavu keskendumegi.

Konverentsi eesmärkideks on:

  • tuua kokku enamik Eesti tööstusettevõtetest ja soodustada kestliku majandamise dialoogi riigi ja sidusrühmade vahel;
  • demonstreerida digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde laiemat mõju ühiskonnas;
  • näidata, et kolmikpöörde kriitiline eeldus on juhtimise kvaliteet ja muutuse juhtimise oskus;
  • tutvustada teadus- ja arenduskoostöö parimaid praktikaid nii Eestist kui mujalt.

Konverentsil osalevad tootmisettevõtete juhid ja tootmisjuhid, ülikoolide tootmise ja tööstuse õppejõud, riigisektori tootmise ja tööstusega tegelevad ametnikud ning IT-ettevõtete tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud juhid ja keskjuhid.

Konverentsi toimub 8. korda ja igal aastal osaleb 400-500 professionaali. Tänavu ootame hübriidformaadis kohapeale ca 200 osalejat ning distantsil liituma veel vähemalt sama palju. Sündmus on kutsutud külalistele tasuta. Konverentsi korraldavad AIRE, MKM, TalTech, EAS, ITL ja Confent.

Püsige kursis 2022. aasta konverentsi arengutega liitudes konverentsi Facebook lehega.