IDEEVOOR EESTI TÖÖTLEVA TÖÖSTUSE KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS

AI & Robotics Estonia (AIRE) kutsub Eesti tootmisettevõtteid üles esitama taotlusi ideekonkursile, et suurendada Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõimet. Meie tulevik on meie kätes!

AIRE demoprojektide teenus võimaldab tootmisettevõtetel enne investeerimist katsetada tehisintellekti- ja robootikatehnoloogiaid, julgustades edasisi investeeringuid digitehnoloogiatesse. Ideekonkursi alusel pakub AIRE meeskond ulatuslikku toetust valitud demoprojektidele, mis õigustatult kasutavad AI ja AI-d võimaldavaid tehnoloogiaid (sh robootikat). Demoprojekti käigus katsetatud ja valideeritud tehnoloogia, metoodika või prototüüp peab olema uudne ja sisaldama teatavat määramatus (nt rätsepalahendus). AIRE demoprojektide oodatavad tulemused on vähemalt osaliselt taaskasutatavad teistes ettevõtetes ja majandussektorites.

AIRE juht Kirke Maar märgib, et AIRE ei anna ettevõtetele rahalist toetust. Selle asemel toetab AIRE teadmussiiret AIRE partnerülikoolidest tootmisettevõtetesse.

Demoprojekti kogumaksumus on kuni 60 000 eurot. Ideekonkurss on avatud aastaringselt, igal aastal käivitatakse projekte 3-4 korda. Iga projekt kestab vaikimisi 6-9 kuud. Järgmised edukad taotlejad valitakse välja 17. veebruaril 2023. 

Kui soovite rohkem teada saada, vaadake ideevooru kokkuvõtet ja juhendit

Täidetud taotlus (koos demoprojekti lahendusmeeskonna juhi CV ja muude lisadega) palun esitada meili teel – demonstration-projects@aire-edih.eu

Allpool leiate ka järgmised lisad:

ROBOTISEERIMISE OTSTARBEKUSE NÕUSTAMINE

Selleks, et toetada Sinu ettevõte robotiseerimist, teostab AIRE ettevõtte protsesside keskse analüüsi ettevõtte robotiseerimise otstarbekuse hindamiseks. Teenus soovib ka omatootega ettevõttele, kellel on soov tootmist suurendada.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida robootika ja AI lahendustesse ettevõttes.

AIRE toetab Sinu tööstusettevõttes robotite kasutamise alustamist ja laienemist. Robotiseerimise otstarbekuse hindamise eesmärk on pakkuda võimalusi, mis aitavad ettevõttel kiiresti analüüsida robotiseerimise otstarbekust, valida otstarbekaid tööstusroboteid, leida optimaalseid lahendusi erinevate robotiseeritud töökohtade kavandamiseks, optimeerida robotiseerimise protsesse nii töökoha kui ka kogu tootmise põhiselt ning saavutada planeeritud tulemused ettevõttes, neid tulemusi mõõta, analüüsida ja pidevalt parandada.

Robotiseerimise otstarbekuse nõustamist viib läbi AIRE partner IMECC OÜ (Innovaatiliste Masinaehituslike Töötmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus), pikaajalise kogemusega kõrgtehnoloogiliste lahenduste ja inseneritoe pakkuja. IMECC’i eesmärk on suurendada Eesti ettevõtete jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning tugevdada Eesti töötleva tööstuse positsiooni nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Robotiseerimise otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Registreeru robotiseerimise otstarbekuse hindamisele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!

Lisainfo: info@aire-edih.eu


Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

DIGIKÜPSUSE HINDAMINE

Selleks, et toetada Sinu ettevõtte teadlikkust tehisintellekti ja robootika projektide elluviimiseks, on AIRE esmateenus ettevõtte digiküpsuse hindamine. Digiküpsuse hindamine on teekaart järgmistesse AIRE teenustesse astumiseks. Digiküpsuse hindamise tulemusena tekib ettevõttel arusaam, milline on ettevõtte protsesside digitaliseerituse tase ja mis on ettevõtte tegelikud vajadused. Aitame kaardistada Sinu ettevõtte tugevused ja kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele. AIRE digiküpsuse nõustamise teenusega saab ettevõte vähese tähtsusega abi summas 600 EUR.

Digiküpsuse hindamise teenusega aitab AIRE aru saada Sinu ettevõtte võimekusest rakendada uudseid tehnoloogiaid, hinnata protsesside tootlikkust ja organisatsiooni võimekust. Digiküpsuse hindamise mudel lähtub ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse taseme aspektidest ja toob välja olemasoleva ning soovitava digitaliseerimise taseme, et kindlustada ettevõtte toimivus ja parandada tulemuslikkust.

Digiküpsuse hindamine on eeldus AIRE järgmistel teenustel osalemiseks, et tunneksime paremini ettevõtte konkreetseid vajadusi. Omades ülevaadet, millisel määral ja mis otstarbel peaks ettevõtte oma väärtusahela siseseid protsesse automatiseerima ja digitaliseerima, suuname ettevõtte vajaduse põhiselt järgmistesse AIRE teenustesse.

Digiküpsuse hindamist viib läbi AIRE partner IMECC OÜ (Innovaatiliste Masinaehituslike Töötmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus), pikaajalise kogemusega kõrgtehnoloogiliste lahenduste ja inseneritoe pakkuja. IMECC’i eesmärk on suurendada Eesti ettevõtete jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning tugevdada Eesti töötleva tööstuse positsiooni nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja digitaliseerituse tasemest, võtab esmane hindamine aega kuni üks tund.

* AIRE projekti vältel hinnatakse teenusega liitunud ettevõtte digiküpsust kolmel korral kolmeaastalise perioodi sees.

Lisainfo: info@aire-edih.eu

AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liit (AI & Robotics Estonia – EDIH) “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

AI OTSTARBEKUSE NÕUSTAMINE

AIRE pakub tehisintellekti lahenduste otstarbekuse nõustamise teenust, mille käigus hindame Teie ettevõtte võimekust rakendada tehisintellekti lahendusi. Hindamise tulemusena valmib eksperthinnang, mis koosneb ettevõtte hetkeseisu kaardistusest, digitehnoloogiate ja andmete kasutuse analüüsist ning tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkusest/eeldusest ja otstarbekusest.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida tehisintellekti lahendustesse ettevõttes.

AI otstarbekuse nõustamist viivad läbi pikaajaise kogemusega tööstusprotsesside eksperdid tehisintellekti vallas.

Protsessikeskse analüüsi käigus aidatakse mõista, kuidas ettevõttes juba kasutuselolevaid tehnoloogiad ja andmeid optimeerida tehisintellekti kasutuselevõtuks. Lisaks käsitleb analüüs ettevõtte võimekust suurendada paindlikkust digilahendustega, hõlbustades protsesse ning suurendades ettevõtte konkurentsivõimet.

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena.
AI otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR.
AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.


* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Tartu Teaduspargi kaudu said perioodil november 2021 – juuni 2022 AIRE tehisintellekti alast nõustamist 12 ettevõtet, sh Tarmeko Spoon, HUUM, Tiksoja Puidugrupp, Estiko Plastar, Torm Metall. Nõustamist saanud ettevõtted on juba koostanud oma tehisintellekti lahenduste pilootprojekte, millele on ka MKM toel toetust saadud, sh Tarmeko Spoon sai pilootprojekti rahastuseks toetuse summas 65 000 eurot ja HUUM 35 000 eurot.

Lisainfo: info@aire-edih.eu


Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

FINANTSEERIMISE NÕUSTAMINE – AVALIKUD MEETMED

Registreerimine on nüüd avatud!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub lisarahastuse leidmiseks tööstusettevõtetele finantseerimise nõustamise teenust avalikest meetmetest lisarahastuse leidmiseks. Antud teenusega soovib AIRE olla teejuhiks tööstusettevõtete projektide õigete rahastusallikateni jõudmisel. Teenus annab ettevõtetele hea võimaluse sobivate rahastustingimuste leidmiseks ja välja valimiseks.

SIHTGRUPP:
Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (kuni 250in; käive kuni 50milj).


Riigi ja EL toetuste leidmise alane nõustamine 

Tööstusettevõtted võivad leida küll omal käel erinevaid toetusi, kuid nende seast sobiliku leidmine on sageli keeruline – seetõttu on AIRE otsustanud alustada finantsalase nõustamisteenuse pakkumist. AIRE teeb koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), Euroopa Komisjoniga (EK) ning Enterprise Europe (EEN) võrgustikuga, et kaardistada konkreetse ettevõtte tehisintellekti ja robootika arenduste ideed ning suunata ettevõte õige rahastaja juurde.


AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Finantseerimise nõustamise teenuse VTA summa on 800 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.


Registreeru finantseerimise nõustamisele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!


Lisainfo: kirke.maar@taltech.ee, tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE juht


Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

FINANTSEERIMISE NÕUSTAMINE – ERAKAPITALI KAASAMINE

Nõustamisteenus avatud – registreeru nüüd!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub tööstusettevõtetele erakapitali kaasamiseks nõustamise teenust. Antud teenusega soovib AIRE olla teejuhiks õigete rahastusallikateni jõudmisel tootmis- ja tööstusettevõtetele. Teenus annab hea ülevaate sobivate rahastustingimuste leidmiseks ja välja valimiseks.

SIHTGRUPP:
Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (kuni 250in; käive kuni 50milj).

Teenust pakutakse tööstusettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) arvestuses. Nõustamisteenuse viib läbi Teadus- ja ärilinnak Tehnopol.


Erakapitali kaasamise toetamine

Tööstusettevõtete arengu hoogustamiseks vajalik finantseering ei pea tulema ainult omakapitali, pangalaenu või avaliku toetusskeemi põhiselt. Üks võimalik variant on kaasata finantseering läbi erakapitali investeeringute. Erakapitali kaasamise kõige olulisemaks eelduseks on oma toote olemasolu või ambitsioon omatoote arendamiseks. Pakume praktilist ja turupõhist nõustamisteenust, kuidas ettevõttesse täiendavat kapitali tuua ja oma tegevust seeläbi kordades laiendada. Anname tööstusettevõtetele nõu, kuidas täiendada oma ärimudelit, arendada toodet/teenust, hindame ja loome vastavalt vajadusele otsekontaktid erakapitali pakkujatega nii Eestis kui välismaal. Muuhulgas nõustame, kuidas maandada erakapitali kaasamisega seonduvaid riske ning toetame kapitali kaasamise protsessi juriidiliste ja finantsalaste professionaalide abiga.


AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Erakapitali kaasamise finantseerimise nõustamise teenuse VTA summa on 800 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.


Registreeru finantseerimise nõustamise erakapitali kaasamise teenusele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!

Lisainfo: anu.puusaag@tehnopol.ee, Smart tech valdkonnajuht, Tehnopol

Tutvuge AIRE teenustega SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: TEHISINTELLEKTI PROJEKTI PLANEERIMINE JA LÄBIVIIMINE TÖÖSTUSETTEVÕTTES

Maanda oma tööstusettevõtte riske ja raskesti prognoositavate otsuste tegemist teadmistega, mida pakub AIRE keskuse pakutav koolitus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”.

Ajavahemikul 23. jaanuar kuni 12. veebruar 2023 toimuv kursus pakub lähenemist, kuidas tehisintellekti ja andmeteaduse võimaluste rakendamine aitab kaasa otsustusprotsessides kiiresti muutuvas turusituatsioonis.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Mida see aga sisuliselt tähendab, millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused, need on küsimused, mis vajavad vastuseid juba praegu.
Kursusel tutvustame võimalusi ja kasutegureid, mida loob tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamine tööstusettevõtete otsustusprotsessides.

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, ning IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja Nortal ASi andmeteadlane Liis Kolberg (PhD).

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka:
➠ videoloengud, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal;
➠ praktilised veebiseminarid, mis sisaldavad ka kogemus lugusid praktikutelt;
➠ enesekontrollitestid, et õpitud teadmisi kinnistada.

TEEMAD
➠ tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest tööstusettevõtetele;
➠ andmeteaduse erinevatest tehnikatest (nt masinõpe);
➠ tehisintellekti rakendatavate projektide planeerimisest

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele on kursuse hea hüppelaud kuidas oma ettevõttes AI kasutuselevõtu temaatikale läheneda süstemaatiliselt ja suures plaanis ning kuidas andmeid mõista, et tõsta oma tootmisettevõtte kasumlikkust.

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
➠ saab aru tehisintellekti ning andmeteaduse olemusest ja võimalustest tööstusettevõttes;
➠ oskab teha vahet tehisintellekti erinevate meetodite vahel;
➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar 2023.

Sul on juba teadmised tehisintellekti projekti planeerimisest, aga vajad teostust oma ettevõtte näitel – tule osale 20.02 – 3.03.2023 edasijõudnute kursusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus”.

Tule saa teada, kuidas tehisintellekti ja andmeteadust rakendades tööstusettevõttes on võimalik avada uusi digitaalseid aknaid.

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 /23. – 29.01.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 1: Sissejuhatus & CRISP-DM
Esimene loeng tutvustab tehisintellekti projekti planeerimise metoodikat CRISP-DM ning andmete kogumise parimaid tavasid.

/26.01 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 1: Sissejuhatus & CRISP-DM

Seminari käigus käsitleme tehisintellekti projekti planeerimise praktilisi aspekte ja lahendame praktilisi ülesandeid. Lisaks arutame tehisintellekti otstarbekust tööstusettevõttes.

NÄDAL 2 /30.01 – 5.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 2: Tehisintellekti meetodid ja masinõpe

Loengul keskendume erinevatele tehisintellekti meetoditele ja nende kasutusvõimalustele.

/2.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 2: Masinõpe ja ärianalüütika

Seminari käigus lahendame praktilisi ülesandeid, et mõista, kuidas valida tööstusettevõttes konkreetse ülesande jaoks õige meetod. Samuti demonstreerime tehisintellekti/masinõppe meetodite rakendamist ärivaldkonnas.

NÄDAL 3 / 6. – 12.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Kolmas loeng keskendub tehisintellekti meetodite rakendamisele kliendihalduses ja ennustavas hoolduses.

/9.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Seminar keskendub tehisintellekti praktilistele kasutusjuhtudele nii ennustavas hoolduses kui kliendihalduses.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Liis Kolberg, PhD

Liis Kolberg on andmeteadlane tarkvaraarendusettevõttes Nortal AS ning teadustarkvara insener Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetoolis. Liis on tegelenud erinevate andmetel tuginevate lahenduste väljatöötamisega ja masinõppe meetodite rakendamisega nii ülikoolis kui ka erasektoris. Oma igapäevatöös tegeleb ta hetkel just protsesside optimeerimisega tööstuses. Lisaks on Liis õpetanud TÜs masinõppe kursust ning läbi viinud erinevaid programmeerimise algteadmiste lühikursusi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

Kutse veebiseminarile: Ressursitõhusus ettevõttes. Ressursitõhususe auditi teostuse alused

Ootame Teid osalema AIRE (AI & Robotics Estonia) keskuse pakutaval veebinaril, et saada teadmisi ressursitõhususe ja ressursiauditi olemusest, läbiviimisest, praktilisest kasutamisest ja kasust tööstuses.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C). Suurettevõtetest osalejatele üksikud kohad.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise ressursitõhususe suurendamise võimalustega. Ametialadel: ettevõtte juhid, arendusjuhid, tööstusjuhid, insenerid, jne.

Veebinari viib läbi Tehnoloogia arenduskeskuses IMECC, konsultant-praktik Imre Toodu.

EESMÄRK
Ressursiauditi ja ressursitõhususe investeeringuprojekti loogika ja võimalused tootmisettevõttele. Mis on ressursiaudit ja ettevõtte võimalikud investeeringud ressursitõhususe parendamisse?

TEEMAD
– Ressursiauditi ja ressursitõhususe investeeringuprojekti olemus
– Ressursiauditi sisu lühitutvustus ja praktilise realisatsiooni näide
– Ressursitõhususe investeeringuprojekti olemus
– Kasu tööstusettevõttele ressursiauditi ja ressursitõhususe investeeringuprojekti läbiviimisest

➠ Veebinari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised: ressursiauditi protsessi läbiviimine ja ressursiauditile järgneva investeeringuprojekti kavandamine ettevõttes.

Veebinari täismahus läbijad saavad IMECCi täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 13. veebruar 2023. a.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 564 58870 Kaia Lõun või koolitused@aire-edih.eu.

Tule veebinarile, omanda teadmised, kuidas läbi viia ressursitõhususe auditit ettevõttes ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA
Neljapäev, 16.veebruar 2023, Microsoft Teams

10.00 – 10.45
Sissejuhatus
– Ressursitõhususe projektide kogemuse tutvustus
– Ressursiauditi ja ressursitõhususe investeeringuprojekti olemus
– Milliseid võimalusi pakuvad need tööstusettevõttele?
Mis on ressursiaudit ja investeeringud ressursitõhususe parendamisse?
– Miks on vaja tervikuna ressursiauditit ja investeeringuprojekti?
– Formaalne nõue (EL toetustest tulenev) vs sisuline vajadus (mida saab ettevõte sellest)
– Ressursiauditi toetus
– Ressursiauditile järgnev investeeringutoetus (üldine info, toetuse suurused ja määrad, millal avaneb)

10.45 – 11.30
Ressursiauditi sisu lühitutvustus
– Nõuded Keskkonnaministeeriumi määrusest, üldine ülevaade põhinõuetest ja ressursiauditi sisust – eesmärgid, protsess, tulemused
– Näited praktikast
Ressursiauditi protsessi praktilise realisatsiooni tutvustus – ressursiauditi läbitegemine näidisettevõtte põhjal

11.30 – 11.45 PAUS

11.45 – 12.30
Ressursiauditi protsessi läbitegemine näidisettevõtte põhjal (jätkub)
Ülevaade ressursiauditile järgnevast investeeringuprojektist. Ressursiauditile järgneva investeeringuprojekti näide ja olulised punktid, mida järgida
– Taotlus
– Tööstusseadme sisseostu (hanke korraldamine)
– Hankelepingu täitmine, põhilised reeglid, mida järgida
– Maksekorraldused toetussumma väljamakseks, projekti vahearuanded
– Projekti lõpetamine, lõpparuanne, teavitused
– Järelseire

12.30 – 13.15 Kokkuvõte
– Küsimused, vastused, arutelu

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

OSALEMISE TINGIMUSED

• Registreerudes Fienta kaudu, saadame Teile täpsema info osalemise kohta Teie e-mailile.
• Koolitusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on ilma täiendava tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi (VTA) 200 € ulatuses osaleja kohta.
Veebinarile registreerumisega kinnitab ettevõte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel (kui etteteatamine toimub vähem kui kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KOOLITAJA

Imre Toodul on üle 7-aastane praktiline kogemus ettevõtete ressursiauditite teostamisel ning ressursitõhususe parendamise investeeringuprojektide läbiviimisel erinevates ettevõtetes. Imre on töötanud SA Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses konsultant-projektijuhina ning tegevjuhi/juhatuse liikmena. Alates 2012.aastast on Imre töötanud IN Consulting OÜ juhatuse liikme ja arenduskonsultandina, kus tema peamisteks ülesanneteks on olnud erinevate ettevõtete arendustegevuse nõustamine, turundus- ja ekspordi tegevuskavade koostamine, ressursitõhususe auditite teostamine, ressursitõhususe investeeringuprojektide juhtimine ja läbiviimine, rahastustaotluste koostamine jpm.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIT.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: AI PROJEKTI PLANEERIMISE KURSUS

Sa tead võimalustest, mida pakub tehisintellekti projekti planeerimine tööstusettevõtte konkurentsivõime kasvule. Investeering teadmistesse, kuidas iseseisvalt tehisintellekti projekti planeerida, on saavutatav osaledes AIRE keskuse pakutaval koolitusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus“.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Ajavahemikul 20. veebruar kuni 3. märts 2023 toimuv kursus pakub väärtust Sinu ettevõtte näitel reaalselt loodava tehisintellekti projekti plaani planeerimise tasandist- millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused ja kitsaskohad. Selle kursuse lõpuks koostate lektorite juhendamisel projektiplaani tehisintellekti projekti läbiviimiseks oma organisatsioonis ja saate individuaalset tagasisidet koos ekspert ettepanekutega.

Koolituse eesmärk on iseseisvalt koostada tehisintellekti projekti plaan, kasutades CRISP-DM mudelit. Iga projekti kohta jagatakse individuaalset tagasisidet koolitajate poolt.

NB! Selle projekti jaoks ei ole tarvis reaalseid andmeid koguda ega analüüsida. Kursusel osalemise eelduseks on varasemalt läbitud kursus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes” (toimub 23.01-12.03.2023, registreeru SIIN).

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega ja kes on varasemalt läbinud baaskursuse “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad ja IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja tehisintellekti lektor Ardi Tampuu (PhD) ning Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi masinõppe nooremteadur Mari-Liis Allikivi.

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka koosnedes järgnevast:
➠ 20.02.2023 sissejuhatav veebiseminar (kuni 60 minutit);
➠ iseseisvast tööst perioodil 20. – 26.02.2023 (kuni 8 tundi);
➠ 03.03.2023 toimuv lõpetav veebiseminar: arutelu ja individuaalne tagasiside kursuse projektidele ( u 60 minutit).

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele aitab kursuse mõista just neid teemasid ja kitsaskohti, mida veel ei teata ja luua visuaalne üldpildi, kuidas väikestest juppidest planeerida terviklahendust oma ettevõtte jaoks.

Koolituse edukal läbinud õppur:
➠ saab planeerida koolitajate juhendamisel tehisintellekti projekti plaani oma ettevõtte jaoks kasutades CRISP-DM raamistikku;
➠ saab äriliste eesmärkide “tõlkida” andmeanalüüsi eesmärkideks oma ettevõtte jaoks;
➠ saab hinnata milliseid andmeid on vaja koguda projekti teostamiseks;
➠ saab arutleda sobivate meetodite üle;
➠ saab planeerida projekti hindamist ja juurutamist.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Kui tahad, et sinu ettevõte oleks alati kursis teaduse viimaste läbimurretega, siis tule tehisintellektist tulenevaid võimalusi tutvustavale koolitusele!

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. AIRE võtab registreerumisejärgselt ettevõttega teenuse osas ühendust.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 / 20. – 26.02.2023 /

/20.02 kl 14.00–15.00/ Veebiseminar: Sissejuhatus kursusele

Iseseisva projekti kirjutamine (esitamise tähtaeg 26.02)

NÄDAL 2 / 27.02. – 3.03.2023 /

/03.03., kl 14:00.00–15:00/ Seminar: Kursuse individuaalne projekti tagasiside ning arutelu

Lõpuseminaril teeme kokkuvõtte õpitud materjalist ja projektidest, sealhulgas levinud vigadest. Lisaks antakse kõigile osalejatele individuaalset tagasisidet ja võimalus arutada oma projekti koolituse läbiviijatega.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Mari-Liis Allikivi, MSc (PhD omandamisel)

Mari-Liis Allikivi on Tartu Ülikooli doktorant ja masinõppe nooremteadur. Oma teadustöös uurib ta, kuidas ehitada usaldusväärseid masinõppe mudeleid, mis ei oleks liialt enesekindlad ning oskaksid kasutajale öelda, kui nad ennustust anda ei oska. Varasemalt on Mari-Liis tegelenud bioinformaatika ning terviseandmete analüüsiga. Lisaks on Mari-Liisil Tartu Ülikoolis 10 aastane õpetamiskogemus, osaledes andmeteaduse, masinõppe, tehisnärvivõrkude ning ka paljude teiste kursuste läbiviimisel.

Ardi Tampuu, PhD

Tartu Ülikooli tehisintellekti lekrotil Ardi Tampuul on ligi 10 aastat andmeteaduse rakendamise ning õpetamise kogemust. Peamiselt teaduslike teemade nagu ajuandmete ning genoomika andmete analüüsi juurest on ta aja jooksul liikunud rakenduslikemate teemade suunas nagu isejuhtivad sõidukid ning masinnägemise rakendamine reaalelu probleemide lahendamiseks. Õppetöös on tema jaoks oluline anda tudengitele arusaam kogu andmetel põhineva lahenduse elutsüklist, sh lahenduste mingisse tööprotsessi juurutamisel tekkida võivatest probleemidest. Tuhandete osalejatega täiendõppekoolituste “Tehisintellekti Algkursus” ning “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes” loomisel on eesmärgiks olnud aidata tavakodanikul tajuda, millistes probleemides võiks tehisintellektist abi olla ning milliseid andmeid on selle jaoks vaja.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE KOOLITUSELE: ROBOTISEERIMINE PRAKTIKAS – ROBOTISEERIMISE OTSTARBEKUSE ANALÜÜS, OTSUSTUSPROTSESS JA PRAKTILISI RAKENDUSNÄITEID

Ootame Teid osalema AIRE keskuse pakutaval kursusel, et saada teadmisi robotiseerimise otstarbekuse analüüsist ja otsustusprotsessist ning robotite praktilisest kasutamisest tööstuses.

Kahepäevasel kursusel räägime robotiseerimise otstarbekuse analüüsi olemusest ja praktilisest teostusest ning otsustusprotsessist. Ettevõtte kasutajakogemuse näitel tutvustame robotite praktilist kasutamist tööstuses. Jagame teadmisi robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamisest robot-painutuse näitel. Tutvustame kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalusi töökohtade robotiseerimisel.

Uusi trende, arengusuundi ja praktilisi näiteid tutvustavad ABB eksperdid.


Koolitust viivad läbi kogenud lektorid: Tehnoloogia Arenduskeskusest IMECC Jüri Riives, Tallinna Tehnikakõrgkoolist Kristo Vaher, Tallinna Tehnikaülikoolist Tõnis Raamets ning külalislektorid ABB-st Linas Zukauskas ja Vadims Ščeglovs.

Koolitusel osalemine arvestatakse ettevõttele vähese tähtsusega abina (VTA) 480€ osaleja kohta.

SIHTGRUPP

Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtted (EMTAK C).

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad saada teadmisi tootmise robotiseerimise otstarbekusest ja võimalustest. Ametid: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, töödejuhatajad, meistrid jne.

EESMÄRK

Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised robotiseerimise otstarbekuse analüüsi ja otsustusprotsessi kohta ning robotite kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

TEEMAD

➠ Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h), Jüri Riives
➠ Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h), Linas Zukauskas (ABB), Vadims Sceglovs (ABB), inglise keeles
➠ Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h), Jüri Riives ja Tõnis Raamets
➠ Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h), Kristo Vaher


Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:

– Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja praktilised analüüsi teostusoskused;
– Teadmised ja oskused praktiliste otsuste langetamiseks robotiseerimise valdkonnas;
– Teadmised ja oskused sobiva roboti valikuks olenevalt tööülesandest;
– Teadmised robotiseeritud töökoha olemusest, kavandamisest ja kasutamisest;
– Teadmised tulemuslikkuse mõõtmisest ja hindamisest;
– Teadmised ja oskus robotiseerimise riske hinnata ja neid maandada;
– Teadmised IoT ja M2M lahenduste kasutamisest;
– Teadmised integreeritud tootmise põhimõtetest;
– Teadmisest andmete kogumisest ja andmeanalüütikast;
– Praktilised näited kuidas robotit valida;
– Praktilised näited roboti töökohta integreerimisest ja juurutamisest;
– Praktilised näited robotite kasutamisest tööstuses.


AJAKAVA

ESIMENE KOOLITUSPÄEV 14.03.2023

Teema 1: Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h) – Jüri Riives (IMECC) – Taltech U05-405
10.00-10.05 Sissejuhatus
10.05-10.45 Sissejuhatus teemasse 1. Robotiseerimise otstarbekuse lähtekohad ja riskid
10.45-11.30 Otsustuskriteeriumite valik ja põhjendus. Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja nende praktiline kasutamine
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.30 Lahendusnäited, tulemuste tõlgendamine ja otsustus
12.30-13.15 Edasised sammud: installeerimine, integreerimine ja juurutamine

13.15-14.00 Lõuna

Teema 2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h), Vadims Ščeglovs and Linas Zukauskas (ABB) – inglise keeles – Taltech U05-405
14.00-14.05 Sissejuhatus teemasse 2
14.05-14.45 ABB robotite klassifikatsioon ja funktsionaalsus
14.45-15.30 Uued trendid ja arengud robotite kavandamisel ja kasutamisel
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-16.30 Praktiline kasutusnäide: miks robotiseerida ja kuidas robotit valida
16.30-17.15 Praktiline kasutusnäide: kuidas integreerida robot ettevõtte töökohta ja juurutada kasutamiseks

17.15-17.30 Diskussioon ja päeva kokkuvõte (Jüri Riives)


TEINE KOOLITUSPÄEV 15.03.2023

Teema 3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h) – Jüri Riives (IMECC) and Tõnis Raamets (TalTech) – Taltech U05-405
10.00-10.05 Sissejuhatus teemasse 3 (Jüri Riives)
10.05-10.45 Robotiseeritud töökoha olemus ja praktiline kasutamine (Jüri Riives)
10.45-11.30 Töövahendite valik ja kasutamine (praktilisi näiteid) (Jüri Riives)
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-12.30 Tootmistsükkel: kavandamine ja teostus (praktilisi näiteid) (Tõnis Raamets)
12.30-13.15 Robotiseeritud töökoha kasutamine. Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine. Tulemuslikkuse võtmenäitajad. Arutelu (Tõnis Raamets)

13.15-14.00 Lõuna

Teema 4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h) – Kristo Vaher (TTKK) – Taltech U05-405
14.00-14.05 Sissejuhatus teemasse 4
14.05-14.45 Kaasaegse robotiseeritud töökoha kavandamine
14.45-15.30 IoT ja M2M lahenduste kasutamine
15.30-15.45 Kohvipaus
15.45-16.30 Integreeritud tootmise põhimõtted
16.30-17.15 Andmete kogumine ja andmeanalüütika
17.15-17.30 Diskussioon ja kokkuvõte


KOOLITAJAD

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Tõnis Raametsal on üle 20 aasta töökogemust autonduse ja toomisvaldkonnas. Ta on pikalt osalenud Eesti Masinatööstuse Liidu juhtimises ja arendamises ning on tuttav lisaks hulgale tootearendus- ja tootmisprojektidele ka tootmisettevõtete igapäevaste probleemidega. Hetkel töötab Tõnis Tallinna Tehnikaülikoolis doktorant-nooremteaduri ametikohal ja tema peamiseks uurimusvaldkonnaks on digitaalsete optimeerimise ja juhtimismudelite väljatöötamine ning juurutamine tootmisprotsessides. Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE ridadesse kuulub Tõnis 2022. aasta algusest.

Kristo Vaher töötab Tallinna Tehnikakõrgkoolis robotitehnika õppekava juhina ja ka projektijuhina. Ta on osalenud paljudes projektides, kus on vaja läinud kõrgetasemelist inseneri teadmist. Ta saab hakkama ka kõige keerulisemate ülesannete lahendamisega. Kristol on olemas ka ettevõtluskogemus ning ta osaleb ka erinevates eriala liitude töös. Hariduselt on ta masinaehituse insener ja hetkel õpib ta TalTechis doktorantuuris, kus tema teemaks on tööstusrobotite parem rakendamine VKE-des.

Linas Zukauskas on ABB robootika ja diskreetse automaatika Balti riikide äriarendusjuht. Linasel on pikaaegne kogemus tehaste automatiseerimise ja tööstussüsteemide valdkonnas.

Vadims Sceglovs on ABB Balti riikide robootika ja diskreetse automaatika ekspert.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad IMECC OÜ poolt koolituse läbimise tõendi..

➠ Koolitusele registreerumise tähtaeg on 10. märts.


LISAINFO

➠ Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 5645 8870 Kaia Lõun (tehniline tugi) / +372 501 0107 Jüri Riives (kursuse sisuküsimused) või koolitused@aire-edih.eu.


Esmakordselt AIRE koolitusele/teenusele registreerumisega saab ettevõte ka IMECC OÜ’lt digiküpsuse hindamse nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt digiküpsuse nõustamisteenuse kohta SIIT. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.


MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse grupi suurus kuni 15 inimest, kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 10.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).