AIRE klubi #11, Kuressaare

Head ettevõtjad!


Kutsume teid Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE klubiüritusele, kus oma innustavaid kasutusjuhtusid tutvustavad Sporrong Eesti ja Incap Estonia.

Septembris langes Eesti töötustoodangu maht nelja aasta tagusele tasemele, tehes läbi 7,5% languse. Kuidas säilitada sisendhindade tõusu juures konkurentsivõime, seljatada logistika ja toormeprobleemid, tõsta efektiivsus ning hoida kvaliteeti? Millised on Ukraina kriisi tagajärjed? Kas ja kuhu investeerida? Need on küsimused, millele vastuste leidmine aitab meid langusest välja. Üheks võimaluseks on digitaliseerituse taseme tõstmine ning seeläbi tehisintellekti ja robootikalahenduste rakendamine ettevõttes.

AIRE klubi Kuressaares keskendub seekord erinevatele huvitavatele ja innustavatele juhtumitele, mille käigus tööstusettevõtted on rakendanud tehisintellekti või robootikalahendusi. Kuuleme, mis ärgitas neid tööstuse digitaliseerimisotsuseid tegema, kuidas protsess läbi viidi, mis kasu ja mõju on sellest tekkinud, mis on olnud peamised õpikohad ja tagasilöögid?

Programm:
15:30 kogunemine, joogid ja suupisted
16:00 AIRE klubi avamine:
Andres Sutt (Riigikogu, AIRE nõukogu liige)
Kirke Maar (AIRE tegevjuht)
16:10 Sporrong Eesti: Tehisintellekti rakendamine happejääkide muutmiseks kasulikeks vahenditeks. Tarmo Rannak
16:25 Incap Estonia: väljakutsed ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks
Tiit Priske
16:40 Tehisintellekti ja robootikalahenduste näiteid Eesti tööstuettevõtetest ning AIRE teenuste praktiline näitlikustamine Incap Electronics põhjal. Roger Allas (Lean Digital OÜ)
17:00 kokkuvõtted ja viited põnevatele digitaliseerimisega seotud teenustele ja toetustele
17:10 jutuajamised, joogid, snäkid
Ürituse ametlik lõpp 18:00

AIRE klubi Kuressaares toimub Thule Kojas, Päikesetoas **II korrusel**

AIRE klubis osalemine on tasuta ning palume teil eelregistreerida.

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele kogemuslugude jagamiseks ning omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

AIRE klubi #10, 15. novembril Agrorobotics workshop @ EMÜ

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE www.aire-edih.eu klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

AIRE kümnes klubi toimub Agrorobotics seminari raames 15. novembri algusega kl 15 Eesti Maaülikooli Metsanduse ja inseneeria instituudis Tartus.
Seminaril esinevad mitmed robootika ja inseneeria valdkonna eksperdid.

Seminar on küll põllumajanduses kasutatavate robootika lahenduste keskne, kuid tänapäeva interdisiplinaarses maailmas on kõik teemad omavahel seotud. Sellest tulenevalt julgustan kõiki AIRE klubi huvilisi osavõtma ka toimuvast seminarist. On võimalus luua kontakte oma ala tundvate teadlastega ning leida lahendusi robootika ning tehisindelekti rakendamisele tööstusettevõtetes. Räägime robotite programeerimisest ja masinnägemisest, kuidas tuvastada objekte ja panna seade tööle väliskeskkonnas. Tutvustame instituudis arendatavat autonoomset ehk isesõitvat põllurobotit ja selle lahendusi.

Osalemine AIRE #10 klubiüritusel on kõigile huvilistele tasuta. Klubi on eesti keeles ning tulla võib klubi ajaks või osaleda terve päev ka seminarides.

AIRE klubis tutvustab Marten Madissoo (PhD, töötlemistehnika
nooremprofessor) Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE teenuseid tööstusettevõtetele.

Kui plaanite võtta kasutusele robot lahendusi või tahate rohkem teada saada tehisintelektist siis tulge julgesti AIRE klubi üritusele. Räägime juttu digitaliseerimisest ja nutikatest tööstuslahendustest. Aitame teid viia kokku teadlaste ja ekspertidega antud valdkonnas, et teie ettevõtte arengusse panustada

AIRE demoprojektide avanevast voorust:
 ootame sind, kui sinu tootmisettevõttel on mõni idee või kitsaskoht, mida saaks lahendada AI- või robot tehnoloogia abil.
Sul on soov tööprotsesse efektiivistada, aga turul pakutavad valmislahendused ei sobitu.
Otsime tööstusettevõtetega koostööd, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot.
Me ei jaga rahalist toetust, pakume ülikoolide teadlaste tiime appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne kitsa väljakutse lahendamiseks tehisintellekti abil.
Näiteks oleme demoprojektidega lahendanud väljakutseid:
➠ automatiseerisime kauba liigutamise Kulinaaria OÜ tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust;
➠ töötasime tehisintellektipõhise tugilahendusega tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel Alise Technic OÜ-s;
➠ töötasime välja tehisintellektisüsteemi, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega ettevõttes Valdek AS;
➠ arendasime nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides.

Agrorobotics seminar/workshop @ Estonian University of Life Sciences
15. novembril 2022 algusega kl 9
Eesti Maaülikooli Metsanduse ja inseneeria instituudi tehnikamajas, Kreutzwaldi 56, Tartu
Tutvu programmiga:

Seminaril esinevad valdkonnaga seotud teadlased ja praktikud.
09:30-09:50 Registration
09:50- 10:00 Opening/ introducing words
10:00-10:20 How robots are redefining the future of farming.
Dr Sven Peets, PhD, AIAgrE
Senior Lecturer in Mechatronics in Agricultural Engineering
Engineering Department Harper Adams University
10:40-11:00 Introduction to robot programming with ROS2
Dr. János Tóth, assistant professor
Hungarian University of Agricultural and Life Sciences, Institute of Technology
11:20-11:40 UAS applied to crop phenotyping, variety screening and management practices in Estonia
Dr. KAI-YUN LI, PhD
Estonian University of Life Sciences, Estonia
11:40-12:00 Title to be specified
Tormi Lillerand
Estonian University of Life Sciences, Estonia
12:00-12:20 Visual alignment of the agrorobot manipulator to the plant for precision fertilisation.
Indrek Virro
Estonian University of Life Sciences, Estonia
12:00-13:00 Lunch break
13:00-14:00 Tour of the technical house and visiting of the laboratories
14:00-14:20 Bluenet: Convolutional Neural Network for Blueberry Detection.
Dr. Kallol Roy Assistant Professor
Institute of Computer Science University of Tartu
15:00 Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE Klubi
Oma kogemusi jagavad erinevate tööstusettevõtete esindajad


Kristjan Türk, Foxway OÜ tehnoloogia ning arendusosakonna juhataja. Osakonna põhiline ülesanne on leida, arendada ja implementeerida nii uusi tootmistehnoloogiaid eesmärgiga suurendada ettevõtte ressursitõhusust kui ka uusi seadmete remondi tehnoloogiaid. Karjääri jooksul on Kristjan tegelenud põhiliselt tööstusliinide projekteerimise ja arendamisega.
Räägib, kuidas on nende kokkupuudet robot lahendustega ning miks need teemad on olulised nende ettevõttele.


Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Smart Manufacturing Meetup-il, 19. oktoobril toimus AIRE klubi #9

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE üheksas klubi toimus tööstuskonverentsi Smart Manufacturing Meetup raames Tartus. Sisutihedal tööstuskonverentsil võtsid sõna mitmed AIREga seotud inimesed, sh keskuse loojad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning AIRE AI valdkonna eksperdid.

AIRE klubis tutvustas Otto Mättas, AIRE tehisintellekti valdkonna juht novembris avanevat AIRE demoprojektide vooru.

AIRE demoprojektide voorust: alates 1. novembrist ootame Eesti tööstusettevõtteid AIRE demoprojektide ideevooru. Oodatud on tootmisettevõtted, kellel on mõni idee või kitsaskoht, mida saaks lahendada AI- või robot tehnoloogia abil. Oodatud on ettevõtted, kel on soov tööprotsesse efektiivistada, aga turul pakutavad valmislahendused ei sobitu.
AIRE teeb tööstusettevõtetega koostööd, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot.
AIRE ei jaga rahalist toetust, vaid pakub ülikoolide tiime appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne kitsa väljakutse lahendamiseks tehisintellekti abil.
Näiteks kevadises AIRE demoprojektide voorus lahendati ettevõtete ja ülikoolide koostöös järgmisi väljakutseid:
➠ automatiseerisime kauba liigutamisel Kulinaaria OÜ tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust;
➠ töötasime tehisintellektipõhise tugilahendusega tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel Alise Technic OÜ-s;
➠ töötasime välja tehisintellektisüsteemi, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega ettevõttes Valdek AS;
➠ arendasime nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE pakub nõustamist ’Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse ja ettevõtte suutlikkuse hindamine’. Tehisintellekti nõustamise tulemuseks on eksperthinnang, sh ettevõtte hetkeseisu kaardistus, digitehnoloogiate ja andmete kasutus, tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkus/eeldused ja otstarbekus.

Tartu Teaduspargis viib AI nõustamist läbi Lauri Antalainen. Registreerimine AIRE koduleheküljel: https://aire-edih.eu/yritus/?47205

AIRE kodulehelt www.aire-edih.eu leiate info AIRE kõikidest teenustest tööstusettevõtetele, sh AIRE järgmised klubid.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Koostanud: Ingrid Hunt, Tartu Teaduspark, ingrid@teaduspark.ee

Toimus AIRE klubi #8. Rääkisime Tehisintellekti kasutusjuhtumitest tööstuses

27.sept toimus Tallinna Ettevõtluspäeva raames AIRE klubi #8 kohtumine, Viru konverentsikeskuses.

Kuulasime mitmeid silmaringi avardavaid tehisintellekti kasutusjuhtumeid, mis aitavad tööstusettevõtetel tootmisprotsesse efektiivsemaks muuta.

Juhan Pukk (Flowit) esines teemal:” “Tootmise prognoosimine tehisintellekti abil Saksa tööstusettevõttes Nexperia”. Pukk tutvustas, kuidas tehisintellekt võimaldab analüüsida suuri andmehulki, mis aitab kliendisuhete haldamisel ja tootmise planeerimisel,  kliendikäitumise ennustamisel ja seal hälvete tuvastamisel.

Marko Saviauk (LeanEst) esines teemal: ““Kuidas AI abil raha teha; tehaste edulugudest läbi AI lahenduste”. Ta tõi näiteid, kuidas tehisintellekti saab kasutada puidutööstuses puitmaterjali defektide tuvastamisel ja materjali sorteerimisel ning lisaks, millise rahalise võidu see tööstusele annab.

Markus Lippus (MindTitan) esines teemal: “”Hepta Airborne kasutusjuht tehnilise järelvalve automatiseerimiseks masinõppega”. Markus tutvustas elektri ülekandeliinide probleemituvastus süsteemi, kus on AI abil võimalik  automatiseerida tehnilist järelevalvet.

Kristiina Niilits, EISA´st tutvustas äsja avanenud Digipöörde toetuse meedet. Toetusega saab tutvuda EAS-i kodulehel: https://eas.ee/grants/digipoorde-toetus/

Otto Mättas, AIRE-st rääkis algavast demoprojektide voorust.

Kes kohal ei olnud, siis teadmiseks, et alates alates 1. novembrist ootame Eesti tööstusettevõtteid AIRE demoprojektide avatud ideevooru. Ootame sind osalema, kui sinu tootmisettevõttel on mõni idee või kitsaskoht, mida saaks lahendada ai- või robot tehnoloogia abil. Sul on soov tööprotsesse efektiivistada, aga turul pakutavad valmislahendused ei sobitu.

Demoprojektide vooru dokumentatsioon on alates 1. novembrist kättesaadav AIRE kodulehel. Seni saad lehel tutvuda kevadiste demoprojektidega:https://aire-edih.eu/demoprojektid/

Kohtumiseni järgmises AIRE klubis, mis toimub 19.oktoobril Tartus, Smart Manufacturing Meetup’l.

AIRE ehk AI & Robotics Estonia on Euroopa Liidu ja MKM-i ühisrahastatud programm, mis toetab digitaalset innovatsiooni läbi uute tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõtu toetamise tööstusettevõtetes.

AIRE klubi #8 Tallinna Ettevõtluspäeval: Tehisintellekti kasutusjuhtumid tööstuses

AIRE klubis osalemine on tasuta ning palume teil eelregistreerida.

AIRE ehk AI & Robotics Estonia on Euroopa Liidu ja MKM-i ühisrahastatud programm, mis toetab digitaalset innovatsiooni läbi uute tehisintellekti ja robootikalahenduste kasutuselevõtu toetamise tööstusettevõtetes. Ürituse raames tutvustavad Eesti tehisintellekti valdkonna ettevõtted lahendusi, mis aitavad tööstusettevõtetel tootmisprotsesse efektiivsemaks muuta.

Septembrikuine AIRE klubi #8 toimub 27.09.2022 Tallinna Ettevõtluspäeva raames Viru Konverentsikeskuses. Tutvustame AIRE demoprojektide uut vooru ja räägime tehisintellekti kasutusjutumitest tööstuses. Kogunemine kl 15:30st ja sisuosa algab kell 16:00, millele järgneb vabas õhkkonnas võrgustumine.

Esitlejad ning esitletavad teemad:

1. LeanEst – Marko Saviauk “Kuidas AI abil raha teha; tehaste edulugudest läbi AI lahenduste”.

2. MindTitan – Markus Lippus ”Hepta Airborne kasutusjuht tehnilise järelvalve automatiseerimiseks masinõppega”

3. Flowit – Juhan Madis Pukk – “Tootmise prognoosimine tehisintellekti abil Saksa tööstusettevõttes Nexperia”.

4. Otto Mättas – AIRE demoprojektide vooru tutvustus

Ettekanded kestavad umbes 1 tund, millele järgneb vabas õhkkonnas arutelu.

Ürituse sihtgrupp:
Tööstusettevõtted, IKT ettevõtted, TA-asutuste IKT valdkonnaga seotud uurimisgrupid, avaliku sektori (sh. KOV) töötajad, kelle tegevusvaldkond on digitaliseerimine ja/või digitaalne innovatsioon.

AIRE klubis osalemine on tasuta ning palume teil eelregistreerida.
Maksimum osalejate arv: 100

Rohkem infot Tallinna Ettevõtluspäeva ja programmi kava kohta siit: SIIN.

AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liit (AI & Robotics Estonia – EDIH) “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Agend

AIRE klubi #7 toimub sTARTUp Day raames

24.augustil kutsume kõiki huvilisi osalema AIRE klubi #7 kohtumisel, mis toimub sTARTUp Day Executive Day programmi jätkuüritusena algusega kell 17:00 V Spa Konverentsikeskuses (Riia 2, Tartu). AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ja teadus- ja arendusasutuste, tööstusettevõtete, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

AIRE klubi #7 osalemine on tasuta (algusega kl 17:10) ning palume teil eelregistreerida SIIN.

➠ Programmis on lühisõnavõtud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete ja tehisintellekti nõunikult Marily Hendrikson’lt, AIRE keskuse juhilt Kirke Maar’lt ja Digiwise OÜ tehisintellekti eksperdilt Lauri Antalainen’lt.

#7 klubi seekordsel käsitlusel on pärast inspireerivaid ettekandeid ja vestluspaneele rõhk võrgustumisel, Executive Day teemade järelkajastusel ja kõigile huvilistele personaalne lähenemine AIRE teenuste raamistikust.

sTARTUp Day on Baltikumi suurim ärifestival, mis toimub 24-26.augustil Tartus. sTARTUp Day inspireerivad lavaprogrammid, praktilised seminarid, demoalad, kirevad kõrvalüritused ja legendaarsed järelpeod loovad võimsa platvormi, et tähistada ettevõtlust, täiendada ärivõrgustikku, leida investoreid ja partnereid.

2022 aastal keskenudub sTARTUp Day Executive Day programm küsimustele otse majandusest. Tsentraalseteks teemadeks on rohepööre, logistika ja metallitööstus ning toormaterjalide kriis. Kuidas on ettevõtted olnud mõjutatud toormaterjali kriisist viimaste aastate sündmuste käigus ja kuidas on rohepööre muutud ettevõtete tegutsemist ning milliseid muutusi on see juba toonud – saab päeva jooksul kuulda ettevõtetelt otse programmi ettekannetes ja vestluspaneelides.

➠ Executive Day Agenda:

Agend

 10:30 Gathering for Executive Day and registration
 11:00 Opening words from Kristel Uibo and Martin Vares (Fractory)
 11:05Fireside chat with Prime Minister of Estonia – Kaja Kallas
 11:20 “Circular economy as an opportunity” Rainer Pesti (Ragn-Sells Estonia)
 11:30 “Green Loans” Olavi Lepp (Swedbank)
 11:50 “Green transition in practice – farming industry” Robin Saluoks (eAgronom)
 12:00 Panel discussion – Green transition in practice
 12:40 Networking break
 13:30 “Logistics: the Big Player” Remo Kirss (DPD Estonia)
 13:45 “Logistics: the Disruptor” Ülari Kalamees (Cargoson)
 14:00 “Logistics: the Digitaliser” Jaak Laineste (Sixfold)
 14:15 Panel discussion – Logistics
 15:05 Networking break
 15:30 “Manufacturing process disrupter” Taavi Laur (5.0 Robotics)
 15:45 “The match-maker” Joosep Merelaht (Fractory)
 16:00 “Metal as an input for production”
 16:15 Panel discussion –  Metal Industry Disruption
 17:10AIRE Club Executive Day networking event

➠ AIRE klubis osalemine on tasuta ning palume teil eelregistreerida SIIN.

sTARTUp Day Executive Day kohta loe rohkem SIIN.

AIRE kuuendas klubis keskenduti erakapitali kaasamisele 

AIRE #6 klubiüritus Mektorys Industy 5.0 konverentsil / Fotograaf: Johanna Jõhvikas

25. mail toimus Industry 5.0 konverentsi raames eraldi tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE poolt korraldatav klubi, kus avati erakapitali kaasamisega seotud väljakutseid.   

Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illing kutsus ettevõtteid üles koostööle tehisintellekti ja robootika keskusega AIRE. Oma kogemusi erainvestori kaasamisest jagasid Siim Nellis Huum OÜ-st ja Mart Suurkask Bercman Technologies OÜ-st. Lisaks tutvustas Jaanus Vahesalu Tallinna Ettevõtluskeskusest nende võimalusi ettevõtete arendamiseks. Annely Tank Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist rääkis ettevõtjatele suunatud digiinvesteeringute meetmest.  

Kui on levinud arusaam, et tööstusettevõtete toetusvõimalused peituvad pangalaenud, omafinantseeringus või riiklikes toetusmeetmetes, siis ettevõtete jaoks on tegelikult võimalus ka erakapitali kaasata.

Ka saab pakkuda AIRE finantseerimise nõustamise teenust, mille eesmärk on aidata orienteeruda erinevates toetusmeetmetes ja ettevõtteid toetada nö suure pildi nägemisega.

Peale väikest suvepuhkust on AIRE klubid tagasi, kiiremate koostööpunktide äratundmise osas olete väga teretulnud AIRE inimestega otse ühendust võtma!  

Ootame teid nõustamisele, et kaasata oma ettevõtte arendusse erakapitali ja/või EL ja riigi toetusi:

AIRE kuuendas klubis keskenduti erakapitali kaasamisele 

AIRE klubi #6 toimub Industry 5.0 konverentsi raames

AIRE Klubi

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on teadus- ja arendusasutuste, tööstusettevõtete, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

AIRE kuues klubiüritus toimub Industry 5.0 konverentsi raames
25. mail algusega kell 16.15 TalTech Mektorys ja keskendub erakapitali kaasamisele.

Kuidas hoogustada tööstusettevõtete arengut, kaasates täiendavat finantseeringut investoritelt? Levinud on arusaam, et tööstusettevõtete toetusvõimalused peituvad pangalaenus, omafinantseeringus või riiklikes toetusmeetmetes. Tegelikult on üks variant kaasata kapitali täiendavate investeeringutena. Klubiüritusel kuuleme erinevaid kogemuslugusid ja pakume erakapitali kaasamise nõustamisvõimalust.

Registreeruge Industry 5.0 konverentsile SIIN.
Osalemine AIRE #6 klubiüritusel on tasuta ja registreeruge SIIN.

AIRE klubi #6 Programm (16:15-19:00):

■  16:15-16:20 (Saabumine)

■  16:20-16:25 Tervitussõnad. TalTech ettevõtlusprorektor ja AIRE juhtkomitee liige Sven Illing tutvustab AIRE finantseerimise nõustamise teenust.

■  16:25-16:45 Kogemuslugu erakapitali kaasamisest (Siim Nellis, HUUM OÜ)

■ 16:45-17:05 Kogemuslugu erakapitali kaasamisest (Mart Suurkask, Bercman Technologies AS)

■  17:05-17:10 Jaanus Vahesalu, Tallinna ettevõtluskeskuse juht tutvustab „Tallinna toetusmeetmed ettevõtjatele“

■  17:10-17:15 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Annely Tank tutvustab tööstuse toetusmeedet „Digipööre ettevõtluses“

■ 17:15-19:00 Võrgustumine. Snäkid ja joogid. Üllatusesineja!Industry 5.0 tutvustus

Industry 5.0 lisab inimliku mõõtme Industry 4.0 raamistikust tuttavale automatiseerimisele ja digitaliseerimisele. Industry 5.0 mitte ainult ei aita robotite abil teha tööd kiiremini ja paremini, vaid fookusesse tõuseb ka inimvõime ära tunda muutuse vajadust ja muutust edukalt ellu viia. Suure pildi nägemises ja muutuse elluviimisel on inimesel jätkuvalt juhtroll ning sellele tänavu keskendumegi.

Konverentsi eesmärkideks on:

  • tuua kokku enamik Eesti tööstusettevõtetest ja soodustada kestliku majandamise dialoogi riigi ja sidusrühmade vahel;
  • demonstreerida digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde laiemat mõju ühiskonnas;
  • näidata, et kolmikpöörde kriitiline eeldus on juhtimise kvaliteet ja muutuse juhtimise oskus;
  • tutvustada teadus- ja arenduskoostöö parimaid praktikaid nii Eestist kui mujalt.

Konverentsil osalevad tootmisettevõtete juhid ja tootmisjuhid, ülikoolide tootmise ja tööstuse õppejõud, riigisektori tootmise ja tööstusega tegelevad ametnikud ning IT-ettevõtete tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimisega seotud juhid ja keskjuhid.

Konverentsi toimub 8. korda ja igal aastal osaleb 400-500 professionaali. Tänavu ootame hübriidformaadis kohapeale ca 200 osalejat ning distantsil liituma veel vähemalt sama palju. Sündmus on kutsutud külalistele tasuta. Konverentsi korraldavad AIRE, MKM, TalTech, EAS, ITL ja Confent.

Püsige kursis 2022. aasta konverentsi arengutega liitudes konverentsi Facebook lehega.

AIRE #5 klubiüritusel koguneti Yanu robotbaari ümber

13. aprillil toimus AIRE #5 klubiüritus ja seekord saadi kokku Tartu äärelinnas Yanu OÜ tööstushoones, kus moodsa robotbaari ümber said tööstusettevõtete esindajad teada erinevatest võimalustest rahastuse leidmiseks ning tehisintellekti- ja robootikalahenduste rakendamiseks.

AIRE klubi algas sisuka paneelvestlusega teemal „Tehisintellekt tööstuses“, mida juhtis Lauri Antalainen ettevõttest DigiWise. Ürituse teises pooles tutvustas Kirke Maar AIRE uut finantseerimisnõustamise teenust. Kersti Kuusksalu rääkis ettevõtete digitaliseerimise teekonnast ning Katrin Kask kirjeldas Tartu ettevõtjatele suunatud digitaliseerimistoetust.

Paneelvestluses jagati omavahel parimaid praktikaid ja võimalusi, kuidas teha koostööd ülikoolidega. Alan Adojaan Yanu OÜ-st jagas oma mõtteid robotbaari arendamisest ning kirjeldas, kuidas ärivajadus sillutas tee Tartu Ülikooli teadlaste juurde, kellega koos asuti probleemi terviklikult lahendama. Nüüd on plaanis muuta robotkäe liikumist sujuvamaks ja inimesele sarnasemaks. Alan mainis, et Euroopa Liidus tohib nüüd tehisintellekti kasutada ka radioloogias. „Järelikult on usaldus selle tehnoloogia vastu olemas,“ tõdes ta.

Leanest OÜ esindaja Marko Saviauk, kes on ellu viinud enam kui 20 tehisintellekti projekti, tõi vestluses esile, et on hea, kui tehisintellekt suudab puitdetaili kvaliteeti kontrollida vähemalt sama hästi kui inimene. Sellega hoitakse väga palju inimeste aega kokku. „Tehisintellekti kasutamine on lihtne. Kõige keerulisem ja ajamahukam on tehisintellekti treenimine,“ kirjeldas Marko üht suurimat probleemide komplekti tehisintellekti arendamisel.

Oskar Kilk ettevõttest TORM Metall OÜ selgitas, et piir roboti ja automaatika vahel on hajus. Tootmisliini puhul ei näe me enamasti robotkätt, kuid ometi on tegu robotiga. „Miks me automatiseerime? Ikka selleks, et teha väiksemate ressurssidega rohkem. See tasub ennast ära,“ selgitas Oskar ning lisas, et tootmise puhul on väga oluline defineerida, mida tähendab ettevõtte jaoks hea tulemus. „Seda meile tehisintellekt ette ei ütle,“ nentis ta.

Tartu Ülikooli esindaja Karl Kruusamäe tõdes, et tööstuse automatiseerimisest rääkides on esmalt väga oluline see, kuidas sõnastada küsimus, millele asutakse vastust otsima. Alati ei olegi probleemi lahenduseks ilmtingimata just robot või tehisintellekt, kuid tööstusettevõtte puhul sisaldab lahendus enamasti mõnda tehnoloogilist komponenti. Karli sõnul on andmete kogumine tehisintellekti arendamise juures üks kriitilise tähtsusega etapp.

Suupistete ja kerge grilli kõrvale jätkus juttu kauemakski ning taustaks kõlises jää Yanu robotbaari klaasides. Kokku osales sel korral AIRE klubiüritusel enam kui 49 inimest.

Vaata paneelvestlust.

AIRE eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC). Keskuse ettevalmistamist toetab ligi poole miljoni euroga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning tegevusi viivad üheskoos ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid. Koostööpartneriteks on erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, pangad, telekomiettevõtted, robotsüsteemide arendajad, robotite maaletoojad. 

AIRE #5 klubiüritusel koguneti Yanu robotbaari ümber

AIRE klubi #5: Tehisintellekt tööstuses ja toetusmeetmed

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on teadus- ja arendusasutuste, tööstusettevõtete, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

13. aprillil algusega kell 15.00 toimub AIRE viies klubiüritus, kus vestleme tehisintellekti abil töötavate robotite teemal ning tutvustame erinevaid võimalusi rahastuse leidmiseks, et tööstusettevõtetes tehisintellekti- ja robootikalahendusi rakendada. Kohtumispaigaks on sel korral Tartu, täpsemalt robotbaari arendav Yanu OÜ.

Programm:
■ Paneelvestlus: Tehisintellekt tööstuses (Moderaator: Lauri Antalainen, DigiWise)
■ AIRE tulevik ja finantseerimisalase nõustamise teenus (Kirke Maar, tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE)
■ Eesti ettevõtete digitaliseerimise teekond (Kersti Kuusksalu, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus)
■ Toetusmeede tootmise ja teenuste digitaliseerimiseks Tartu ettevõtjatele (Katrin Kask, Tartu Linnavalitsus)
■ Yanu OÜ tutvustus, robotbaari demo, võrgustumine

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.

_____
Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) on üle-euroopalise EDIH võrgustiku kandidaat, kuhu hakkab alates 2022. aasta sügisest kuuluma 200+ digitaalse innovatsiooni keskust, mis hakkavad töötama tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmise nimel.

Agend