Smart Manufacturing Meetup-il, 19. oktoobril toimus AIRE klubi #9

Tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE üheksas klubi toimus tööstuskonverentsi Smart Manufacturing Meetup raames Tartus. Sisutihedal tööstuskonverentsil võtsid sõna mitmed AIREga seotud inimesed, sh keskuse loojad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist ning AIRE AI valdkonna eksperdid.

AIRE klubis tutvustas Otto Mättas, AIRE tehisintellekti valdkonna juht novembris avanevat AIRE demoprojektide vooru.

AIRE demoprojektide voorust: alates 1. novembrist ootame Eesti tööstusettevõtteid AIRE demoprojektide ideevooru. Oodatud on tootmisettevõtted, kellel on mõni idee või kitsaskoht, mida saaks lahendada AI- või robot tehnoloogia abil. Oodatud on ettevõtted, kel on soov tööprotsesse efektiivistada, aga turul pakutavad valmislahendused ei sobitu.
AIRE teeb tööstusettevõtetega koostööd, et viia koos ellu tehisintellekti ja robootika demoprojekte suurusjärgus kuni 50 000 eurot.
AIRE ei jaga rahalist toetust, vaid pakub ülikoolide tiime appi konkreetse lahenduse testimiseks või mõne kitsa väljakutse lahendamiseks tehisintellekti abil.
Näiteks kevadises AIRE demoprojektide voorus lahendati ettevõtete ja ülikoolide koostöös järgmisi väljakutseid:
➠ automatiseerisime kauba liigutamisel Kulinaaria OÜ tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust;
➠ töötasime tehisintellektipõhise tugilahendusega tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel Alise Technic OÜ-s;
➠ töötasime välja tehisintellektisüsteemi, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega ettevõttes Valdek AS;
➠ arendasime nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE pakub nõustamist ’Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse ja ettevõtte suutlikkuse hindamine’. Tehisintellekti nõustamise tulemuseks on eksperthinnang, sh ettevõtte hetkeseisu kaardistus, digitehnoloogiate ja andmete kasutus, tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkus/eeldused ja otstarbekus.

Tartu Teaduspargis viib AI nõustamist läbi Lauri Antalainen. Registreerimine AIRE koduleheküljel: https://aire-edih.eu/yritus/?47205

AIRE kodulehelt www.aire-edih.eu leiate info AIRE kõikidest teenustest tööstusettevõtetele, sh AIRE järgmised klubid.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Koostanud: Ingrid Hunt, Tartu Teaduspark, ingrid@teaduspark.ee

AIRE aitab tööstusettevõtteid robotiseerida ja muuta veelgi nutikamaks

Artikkel ilmus TalTechi ajakirjas Mente et Manu.

Me kõik tunneme kedagi, kes tunneb mõnda Airet, keda statistikaameti andmetel on Eestis kokku 712. Kui enim selle nimega daame elab Võru-, Saare- ja Läänemaal, siis Eestis tegutseb ka üks suurtähtedega AIRE – tehisintellekti- ja robootikakeskus.

Selle AIRE eesmärk on aidata Eesti tööstusettevõtetel suurendada konkurentsivõimet nii kodusel Maarjamaal kui ka välisturgudel. AIRE seob kokku teadlased ja eksperdid Eesti ülikoolidest, riigiasutustest ja teadusparkidest ning ehkki keskusel on vanust vaid loetud kuud, on juba nii mõndagi ette näidata.

Näiteks AS Valdek, mis tegeleb lehtmetallist toodete valmistamisega, leidis tee AIRE juurde tänu ettevõttes töötava Ivar Vipperi magistritööle tehisnägemise lahendustest. Nüüd on TalTechi tarkvarateaduse instituudi teadlased Juhan Ernits, Gert Kanter ja Vahur Kotkas partneriks Valdeku tippspetsialistidele, et koos luua targa lao demoprojekt.

See on jälgimissüsteem, mis seirab erinevates tootmisfaasides olevate toodete ja komponentide asukohta ettevõtte ladustamispindadel, mida on kokku ligi 500 m². Süsteem kasutab olemasolevaid turvakaameraid, mis suudavad jälgida nii kahveltõstukite kui ka -kärude liikumist.

TalTechi teadlased tegelevad süsteemi toimimiseks vajaliku kaardi loomise automatiseerimise ning aluste liikumise tuvastamise algoritmide täiustamise ja sobitamisega ettevõtte töösse. Demoprojekti lõppsihiks on digitaalse kaksiku loomine, mille abil saab keerulisi ja raskekaalulisi seadmeid liigutamata välja selgitada, kuidas ja kus peaksid tegema tööd inimesed ja robotid. Eriti asjakohane on see siis, kui on vaja tootmist ümber korraldada.

IT-teadlase Juhan Ernitsa sõnul on sellist tüüpi ettevõtteid Eestis üsna palju ning selles peitubki peamine vastus, miks targa lao süsteem on oluline. „Valdeku ja TalTechi kogemust saavad kasutada ka teised Eesti firmad oma laohoonetes paremini opereerimiseks,“ rõhutab Ernits.

Teiseks demoprojektiks on robotite liikumise autonoomsus. Tartu Ülikooli teadlase Karl Kruusamäe juhitava rakendusliku teadustöö eesmärgiks on saada robot liikuma viisil, mis oleks ohutu nii inimesele kui ka tehisintellektiga masinale endale ja seda dünaamilises keskkonnas. Näiteks ladudes, kaubanduskeskustes, kontorites.

Robot teab, kuidas jõuda sihtpunkti, mismoodi arvestada teele juhtuvate inimeste ja teiste robotitega. Masinate ülesandeks võib olla nii transport kui ka näiteks töö giidina.

Karl Kruusamäe visioneerib roboti võimalikke rolle haigla näitel: haiglapersonali aega saab kokku hoida nii, et õde ei peaks kiirete testitulemuste saamiseks patsiendi juurest lahkuma, vaid proovi transportimiseks kasutatakse robotit. Või aitab masin haiglakülastajal leida tee parklani.

AIRE on tehisintellekti- ja robootikakeskus. Mida see tähendab ettevõtte vaates?

IMECC OÜ asutaja ja TalTechi professor Jüri Riives rõhutab, et robotiseerimine ei ole asi iseeneses, vaid praktiline tegevus, mis peaks tooma ettevõttele kasu. „AIRE koolitustel vaatame robotiseerimist neljas tahus. Esiteks: miks ettevõte peab robotiseerima? Teiseks: kas robotiseerimine on ettevõttele otstarbekas? Kolmandaks: kuidas ja mille abil robotiseerida ehk milline siis see robot ja kõik muu sinna juurde kuuluv peaks olema? Ja neljandaks: mida see lahendus ettevõttele tähendab, mida me mõõdame ja mida see peaks andma,“ loetleb Riives.

Koolitusel osalenud K.Met AS esindaja Anni Pea sõnul aitab töö robotiseerimine nende ettevõttes tõhustada tootmisprotsesse ning kavandada tootearendust. „Seoses tootmise laienemisega ning uude tootmishoonesse kolimisega panustan eriti AIRE-st saadud uuele informatsioonile, teadmistele, et teha meile sobiv valik uute koostöö- ja keevitusrobotite soetamiseks ning kaasamiseks toodete valmistamisel,“ märgib Pea.

Lisaks koolitustele aitavad ettevõtjail tehismõistuse ja robootika kasutamise võimalusi leida AIRE klubid, kus mõttekaaslaste seltskonnas saab vahetada kogemusi, ideid ja unistusi. Tallinnas on see toimumas detsembri alguses, Tartus on klubi juba korra kogunenud ning seal osalesid teadlased, üliõpilased, teadusparkide ja linnavalitsuse esindajad ning ettevõtjad sellistest sektoritest nagu robootika ja IT, metallid ja mehaanika, puit, toidutööstus, pangandus.

Kõiki neid julgustas TalTechi ettevõtlusprorektor Sven Illing ja soovitas kindlasti omavahelist suhtlust jätkata, tuues näiteks Silicon Valley, kus edulood sünnivad just tänu kontaktidele, vestlustele ja võrgustikule. „AIRE üks oluline ambitsioon on aidata tööstusettevõtteid ja nende toetajatena ülikoole ja IT-firmasid õigete usteni, et leida täiendavaid rahastamisallikaid. Raha taha head ideed ei jää, aga alati ei ole lihtne osapooli kokku viia,“ rõhutas Illing.

AIRE tugevus peitubki mitmekülgsuses: praktilised koolitused ja demoprojektid ning mitteformaalsed kohtumised ja klubid aitavad langetada ratsionaalseid digiteerimisotsuseid ning toetavad ettevõtet selle arenguteel. See on teadlaste, ekspertide, tippspetsialistide ja ettevõtjate kogukond, mis loob uut teadmist ja kogemust ning on valmis seda jagama ka nendega, kes AIRE-ga liitumist kaaluvad.

AIRE eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC). Keskuse ettevalmistamist toetab ligi poole miljoni euroga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning tegevusi viivad üheskoos ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid. Koostööpartneriteks on erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, pangad, telekomiettevõtted, robotsüsteemide arendajad, robotite maaletoojad.

Liitumiseks võta ühendust AIRE keskusega.

AIRE paneb roboti rahvahulkades sujuvalt liikuma

Valdek leidis AIRE

Digitaliseerida! Aga kuidas?

AIRE mõttekaaslaste klubid

AIRE pere

Tartu linn liitus AIRE keskuse partnerite ringiga

Foto: Brait Pilvik

Tartu Linnavalituse pressiteade. Esmakordselt ilmunud 23.02.2022 veebilehel tartu.ee
Foto: Brait Pilvik

Tartu linn liitus tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE (AI & Robotics Estonia) partnerite ringiga, mis pakub tööstusettevõtetele koolitusi, nõustamist ja uudseid digitaliseerimise rätseplahendusi, mida eraturult valmislahendusena ei leia. AIRE partneriks olemine aitab kaasa Tartu linna eesmärkidele nutika tööstuse valdkonnas ning osaleda aktiivselt digitaliseerimist toetava ettevõtluskeskkonna loomisel. 

AIRE viib kokku kliente ja teenusepakkujaid, kelleks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad. Lisaks aitab keskus hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust katsetada lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist. Keskuse eesmärgiks on tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

“Soovime Tartu piirkonna tööstusettevõtteid tehisintellektil ja robootikal põhinevate lahenduste kasutusele võtmisel mitmekülgselt toetada. Tänu pakutavatele teenustele ning ulatuslikule koostöövõrgustikule muudab AIRE keskus ettevõtjatele sobivate lahendusteni jõudmise oluliselt lihtsamaks. Digitaliseerimine aitab lisaks muudele võitudele jõuda suuremat lisandväärtust loovate ning kõrgemalt tasustatud töökohtadeni, mis on linna seisukohalt igati soovitud arengusuund,” lausus abilinnapea Raimond Tamm.

Oluline eesmärk on aidata ettevõtetel leida tehisintellekti ja robootika arendusprojektide elluviimiseks lisarahastust (struktuuritoetustest, taastefondist, Horisont programmist, DEP ehk Digital Europe programmist ja mujalt). 

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark, Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC OÜ) ja Tartu linn. Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus AIRE on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates 1. juunist 2021. 

Lisainfo:
Katrin Kask, Nutika ettevõtluse valdkonnajuht, Tartu Linnavalitsus, katrin.kask@tartu.ee 

Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, kirke.maar@taltech.ee

Eesti tööstusettevõtted saavad välisturgudel konkurentsivõime suurendamiseks lisatuge AIRE-st

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub tööstusettevõtetele koolitusi, nõustamist ja uudseid digitaliseerimise rätseplahendusi, mida eraturult valmislahendusena ei leia. Keskuse eesmärgiks on tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.  

AIRE eestvedajaks on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC). Keskuse ettevalmistamist toetab ligi poole miljoni euroga Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning tegevusi viivad ühendjõududega ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid. Koostööpartneriteks on erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, pangad, telekomiettevõtted, robotsüsteemide arendajad, robotite maaletoojad jt. 

Oluline eesmärk on aidata ettevõtetel leida tehisintellekti ja robootika arendusprojektide elluviimiseks lisarahastust (struktuuritoetustest, taastefondist, Horisont programmist, DEP ehk Digital Europe programmist ja mujalt).

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE juhi Kirke Maari sõnul on kandvaks ideeks tuua ülikoolid tööstusettevõtetele lähemale, mis omakorda tõstab õppe- ja teadustöö rakenduslikkust ning viib selle vastavusse tööandjate vajadustega. „Pikemas vaates aitab AIRE leevendada ka ettevõtete muret tööjõu osas, näiteks kust leida juurde tootmisjuhte, insenere, IT spetsialiste, kvaliteedijuhte. Proovime hetkel astuda väikseid samme, tuues AIRE koolituste, nõustamise ja demoprojektide kaudu selgeid näiteid, kuidas tööstusettevõtted saavad andmeid koguda, korrastada ja seeläbi tulevikus neid ettevõtte juhtimiseks rohkem kasutada ja seeläbi tootmist optimeerida, kvaliteeti kontrollida, energia ressursse optimaalsemalt kasutada, liinide seisakuid vähendada jne. Ootame väga ka tööstusettevõtete endi ideid ning ettepanekuid koostööks ja plaanime selleks väikeprojektide ideevooru 2022. aasta alguses,” ütles Maar.

„Üheks AIRE esmaseks prioriteediks on ülikooli seisukohast võrgustik ja kaardistus, mis andmed on täpselt ettevõtetes olemas või mida on võimalik tulevikus mõõta. Siis saab küsida, millised probleemid on nende andmete analüüsis ning võimalused tehisintellekti rakendamiseks ettevõtetele arengueelise loomisel,“ ütles Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo. Tema sõnul saab üheskoos välja mõelda, millised on võimalikud standardlahendused ja nende pakkujad, kuid välja sõeluda ka probleemid, kus on hädavajalik kaasata ülikooli rakendusteadlasi ning isegi alustada pikemaid fundamentaaluuringuid. „Ilma avatud dialoogita oleks raske teada, mida üks ootab ja teine oskab, või kus on kitsaskohad, miks veel ei kasutata valmislahendusi,“ rõhutas Vilo.

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE saab 2022. aastast olema Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Sealt tuuakse Eestisse ka teiste Euroopa tippkeskuste teadmisi, kogemusi ja kontakte. 

Koolitused tööstusettevõtetele algavad 26. oktoobril, mil toimub robootikakoolitus Eesti tööstuse ja teaduse tippude eestvedamisel. Koolituse viib läbi TalTechi professor ja Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC) asutaja Jüri Riives, kelle sõnul annab koolitus teadmisi robotiseerimise otstarbekusest, selgeid näpunäiteid tööstus- ja koostöörobotite valikul, juhiseid robotiseeritud töökoha kavandamisel ning aitab hinnata robotiseerimise riske (vt täpsemalt https://aire-edih.eu/yritus/?27983). Koolitusele saab registreerida kuni 22. oktoobrini. 

Novembrist alustavad tegevust ka kogukonda lõimivad AIRE klubid, kus saab laiemalt vahetada infot robootika ja tehisintellekti valdkonna arendusvõimaluste, parimate praktikate, toetuste ja tööstuse digitaliseerimise teemadel. Esimesed klubiõhtud toimuvad 3. novembril Tartus ja 10. detsembril Tallinnas (vaata täpsemalt aire-edih.eu). Kodulehelt saab ülevaate ka AIRE demoprojektidest ja 2022. aasta plaanidest.

AIRE alustamise uudise on avaldanud ka: Tööstusuudised.ee; Geenius.ee; Postimees.