FINANTSEERIMISE NÕUSTAMINE – AVALIKUD MEETMED

Registreerimine on nüüd avatud!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub lisarahastuse leidmiseks tööstusettevõtetele finantseerimise nõustamise teenust avalikest meetmetest lisarahastuse leidmiseks. Antud teenusega soovib AIRE olla teejuhiks tööstusettevõtete projektide õigete rahastusallikateni jõudmisel. Teenus annab ettevõtetele hea võimaluse sobivate rahastustingimuste leidmiseks ja välja valimiseks.

SIHTGRUPP:
Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (kuni 250in; käive kuni 50milj).


Riigi ja EL toetuste leidmise alane nõustamine 

Tööstusettevõtted võivad leida küll omal käel erinevaid toetusi, kuid nende seast sobiliku leidmine on sageli keeruline – seetõttu on AIRE otsustanud alustada finantsalase nõustamisteenuse pakkumist. AIRE teeb koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), Euroopa Komisjoniga (EK) ning Enterprise Europe (EEN) võrgustikuga, et kaardistada konkreetse ettevõtte tehisintellekti ja robootika arenduste ideed ning suunata ettevõte õige rahastaja juurde.


AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Finantseerimise nõustamise teenuse VTA summa on 800 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.


Registreeru finantseerimise nõustamisele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!


Lisainfo: kirke.maar@taltech.ee, tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE juht


Tutvuge AIRE teenustega SIIN.


Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

FINANTSEERIMISE NÕUSTAMINE – ERAKAPITALI KAASAMINE

Nõustamisteenus avatud – registreeru nüüd!

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub tööstusettevõtetele erakapitali kaasamiseks nõustamise teenust. Antud teenusega soovib AIRE olla teejuhiks õigete rahastusallikateni jõudmisel tootmis- ja tööstusettevõtetele. Teenus annab hea ülevaate sobivate rahastustingimuste leidmiseks ja välja valimiseks.

SIHTGRUPP:
Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (kuni 250in; käive kuni 50milj).

Teenust pakutakse tööstusettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) arvestuses. Nõustamisteenuse viib läbi Teadus- ja ärilinnak Tehnopol.


Erakapitali kaasamise toetamine

Tööstusettevõtete arengu hoogustamiseks vajalik finantseering ei pea tulema ainult omakapitali, pangalaenu või avaliku toetusskeemi põhiselt. Üks võimalik variant on kaasata finantseering läbi erakapitali investeeringute. Erakapitali kaasamise kõige olulisemaks eelduseks on oma toote olemasolu või ambitsioon omatoote arendamiseks. Pakume praktilist ja turupõhist nõustamisteenust, kuidas ettevõttesse täiendavat kapitali tuua ja oma tegevust seeläbi kordades laiendada. Anname tööstusettevõtetele nõu, kuidas täiendada oma ärimudelit, arendada toodet/teenust, hindame ja loome vastavalt vajadusele otsekontaktid erakapitali pakkujatega nii Eestis kui välismaal. Muuhulgas nõustame, kuidas maandada erakapitali kaasamisega seonduvaid riske ning toetame kapitali kaasamise protsessi juriidiliste ja finantsalaste professionaalide abiga.


AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Erakapitali kaasamise finantseerimise nõustamise teenuse VTA summa on 800 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.


Registreeru finantseerimise nõustamise erakapitali kaasamise teenusele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!

Lisainfo: anu.puusaag@tehnopol.ee, Smart tech valdkonnajuht, Tehnopol

Tutvuge AIRE teenustega SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).