Skip to content

Eesti ettevõtted saavad alates sügisest nõu tehisintellekti ja robootika rakendamiseks tööstuses

Tehisintellekti ja robootika keskus AIRE (AI & Robotics Estonia) hakkab pakkuma Eesti tööstusele tuge, kuidas rakendada tehisintellekti ja robootikat ettevõtte digitaseme tõstmiseks. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab AIRE keskuse ettevalmistamist 2021. ligi poole miljoni euroga (499 450 eurot) ning tegevusi viivad ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargi.  

AIRE keskuse eesmärgiks on luua sünergia ülikoolide kompetentside, teadmuse ja oskuste ning ettevõtete vajaduste vahel sooviga olla innovatsiooni loomisel rohkem toeks. Koos ülikoolide ja teaduskeskustega püüame ühendada kompetentsid IT, inseneeria,  elektroonika ja ärimudelite arenduse vallas, et leida oma tugevate külgede kombinatsioone, mille abil tagada ettevõtetele üks ühine värav digitaliseerimise ja automatiseerimise arendamiseks. Samuti saame ettevõtetele avada teadus- ja arendustööks loodud laborite uksed (sh koostöö HPC keskuste projektiga Eestis).

AIRE keskuse loomise ajendiks on soov viia ülikoolid tööstusele lähemale, pakkudes ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida nad eraturult ei leia – on selleks siis uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus.

AIRE keskus hakkab pakkuma koolitusi ja nõustamist, et aidata:

  • ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel tehisintellekti ja robootika vallas;
  • arendada robootika demoprojekte;
  • algatada koostöövõrgustikke, et leida innovatsiooniprojektidele lisarahastust.

Nõustamine lähtub ettevõtete vajadustest ja selle mõju tööstuse digitaliseerimisel peab olema selgelt mõõdetav.

Samuti plaanitakse viia kokku kliente ja teenusepakkujaid, kelleks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad.

Ka aitab keskus hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust esitleda lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist.

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ. Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates selle aasta 1. juunist. Lisaks nõustamisele on keskuse oluline eesmärk kaasata ka lisaraha ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks (nt Euroopa Regionaalarengu Fondilt, programmist „Horisont“ ja investoritelt). Keskuse ettevalmistamine ja töölepanek võtab aega kümme kuud ning oktoobris alustab keskus teenuste testimist. 

 

Lisateave:
Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, kirke.maar@taltech.ee