Skip to content

KUTSE KOOLITUSELE: ROBOTISEERIMINE PRAKTIKAS – ROBOTISEERIMISE OTSTARBEKUSE ANALÜÜS, OTSUSTUSPROTSESS JA PRAKTILISI RAKENDUSNÄITEID

Kahepäevasel kursusel räägime robotiseerimise otstarbekuse analüüsi olemusest ja praktilisest teostusest ning otsustusprotsessist. Ettevõtte kasutajakogemuse näitel tutvustame robotite praktilist kasutamist tööstuses. Jagame teadmisi robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamisest robot-painutuse näitel. Tutvustame kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalusi töökohtade robotiseerimisel.

Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad saada teadmisi tootmise robotiseerimise otstarbekusest ja võimalustest. Ametialadel: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, töödejuhatajad, meistrid jne.

Koolitust viivad läbi Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC kogenud valdkonna lektor Jüri Riives ning Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor Madis Moor.

EESMÄRK
Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised robotiseerimise otstarbekuse analüüsi ja otsustusprotsessi kohta ning robotite kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

TEEMAD
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h), Jüri Riives
2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h), Madis Moor
4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
• Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja praktiline analüüsi teostusoskus;
• Teadmised ja oskused praktiliste otsuste langetamiseks robotiseerimise valdkonnas
• Teadmised ja oskused sobiva roboti valikuks olenevalt tööülesandest
• Teadmised robotiseeritud töökoha olemusest, kavandamisest ja kasutamisest
• Teadmised tulemuslikkuse mõõtmisest ja hindamisest
• Teadmised ja oskus robotiseerimise riske hinnata ja neid maandada
• Teadmised IoT ja M2M lahenduste kasutamisest
• Teadmised integreeritud tootmise põhimõtetest
• Teadmisest andmete kogumisest ja andmeanalüütikast
• Praktilised näited kuidas robotit valida
• Praktilised näited roboti töökohta integreerimisest ja juurutamisest
• Praktilised näited robotite kasutamisest tööstuses

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad IMECC OÜ poolt koolituse läbimise tõendi..

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 7. detsember.


OSALEMISE TINGIMUSED

• Kursusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Kursusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) limiiti (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Koolitusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel. *Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu .
• Soovi korral on võimalik koolitusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 564 58870 Kaia Lõun (tehniline tugi) / +372 50 10107 Jüri Riives (kursuse sisuküsimused) või koolitused@aire-edih.eu .

Ootame Teid osalema kursusel, et saada teadmisi robotiseerimise otstarbekuse analüüsist ja otsustusprotsessist ning robotite praktilisest kasutamisest tööstuses.

AJAKAVA

Esimene koolituspäev 13.12.2022
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h) – Jüri Riives (IMECC)
1.1 Robotiseerimise otstarbekuse lähtekohad ja riskid.
1.2 Otsustuskriteeriumite valik ja põhjendus. Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja nende praktiline kasutamine.
1.3 Lahendusnäited, tulemuste tõlgendamine ja otsustus.
1.4 Edasised sammud: installeerimine, integreerimine ja juurutamine.

2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
2.1. ABB robotite klassifikatsioon ja funktsionaalsus.
2.2. Uued trendid ja arengud robotite kavandamisel ja kasutamisel.
2.3. Praktiline kasutusnäide: miks kasutada ja kuidas robotit valida.
2.4. Praktiline kasutusnäide: kuidas integreerida robot ettevõtte töökohta ja juurutada kasutamiseks.

Teine koolituspäev 14.12.2022
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h) – Madis Moor (TTKK)
3.1. Robotiseeritud töökoha olemus ja praktiline kasutamine.
3.2. Tootmistsükkel: kavandamine ja teostus (praktilisi näiteid).
3.3. Töövahendite valik ja kasutamine (praktilisi näiteid).
3.4. Robotiseeritud töökoha kasutamine. Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine.

4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)
4.1. Kaasaegse robotiseeritud töökoha kavandamine.
4.2. IoT ja M2M lahenduste kasutamine.
4.3. Integreeritud tootmise põhimõtted.
4.4. Andmete kogumine ja andmeanalüütika.

KOOLITAJAD

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Madis Moor on Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnikainstituudi lektor.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).