Skip to content

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: TEHISINTELLEKTI PROJEKTI PLANEERIMINE JA LÄBIVIIMINE TÖÖSTUSETTEVÕTTES

Maanda oma tööstusettevõtte riske ja raskesti prognoositavate otsuste tegemist teadmistega, mida pakub AIRE keskuse pakutav koolitus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”.

Ajavahemikul 23. jaanuar kuni 12. veebruar 2023 toimuv kursus pakub lähenemist, kuidas tehisintellekti ja andmeteaduse võimaluste rakendamine aitab kaasa otsustusprotsessides kiiresti muutuvas turusituatsioonis.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Mida see aga sisuliselt tähendab, millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused, need on küsimused, mis vajavad vastuseid juba praegu.
Kursusel tutvustame võimalusi ja kasutegureid, mida loob tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamine tööstusettevõtete otsustusprotsessides.

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, ning IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja Nortal ASi andmeteadlane Liis Kolberg (PhD).

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka:
➠ videoloengud, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal;
➠ praktilised veebiseminarid, mis sisaldavad ka kogemus lugusid praktikutelt;
➠ enesekontrollitestid, et õpitud teadmisi kinnistada.

TEEMAD
➠ tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest tööstusettevõtetele;
➠ andmeteaduse erinevatest tehnikatest (nt masinõpe);
➠ tehisintellekti rakendatavate projektide planeerimisest

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele on kursuse hea hüppelaud kuidas oma ettevõttes AI kasutuselevõtu temaatikale läheneda süstemaatiliselt ja suures plaanis ning kuidas andmeid mõista, et tõsta oma tootmisettevõtte kasumlikkust.

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
➠ saab aru tehisintellekti ning andmeteaduse olemusest ja võimalustest tööstusettevõttes;
➠ oskab teha vahet tehisintellekti erinevate meetodite vahel;
➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar 2023.

Sul on juba teadmised tehisintellekti projekti planeerimisest, aga vajad teostust oma ettevõtte näitel – tule osale 20.02 – 3.03.2023 edasijõudnute kursusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus”.

Tule saa teada, kuidas tehisintellekti ja andmeteadust rakendades tööstusettevõttes on võimalik avada uusi digitaalseid aknaid.

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 /23. – 29.01.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 1: Sissejuhatus & CRISP-DM
Esimene loeng tutvustab tehisintellekti projekti planeerimise metoodikat CRISP-DM ning andmete kogumise parimaid tavasid.

/26.01 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 1: Sissejuhatus & CRISP-DM

Seminari käigus käsitleme tehisintellekti projekti planeerimise praktilisi aspekte ja lahendame praktilisi ülesandeid. Lisaks arutame tehisintellekti otstarbekust tööstusettevõttes.

NÄDAL 2 /30.01 – 5.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 2: Tehisintellekti meetodid ja masinõpe

Loengul keskendume erinevatele tehisintellekti meetoditele ja nende kasutusvõimalustele.

/2.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 2: Masinõpe ja ärianalüütika

Seminari käigus lahendame praktilisi ülesandeid, et mõista, kuidas valida tööstusettevõttes konkreetse ülesande jaoks õige meetod. Samuti demonstreerime tehisintellekti/masinõppe meetodite rakendamist ärivaldkonnas.

NÄDAL 3 / 6. – 12.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Kolmas loeng keskendub tehisintellekti meetodite rakendamisele kliendihalduses ja ennustavas hoolduses.

/9.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Seminar keskendub tehisintellekti praktilistele kasutusjuhtudele nii ennustavas hoolduses kui kliendihalduses.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Liis Kolberg, PhD

Liis Kolberg on andmeteadlane tarkvaraarendusettevõttes Nortal AS ning teadustarkvara insener Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetoolis. Liis on tegelenud erinevate andmetel tuginevate lahenduste väljatöötamisega ja masinõppe meetodite rakendamisega nii ülikoolis kui ka erasektoris. Oma igapäevatöös tegeleb ta hetkel just protsesside optimeerimisega tööstuses. Lisaks on Liis õpetanud TÜs masinõppe kursust ning läbi viinud erinevaid programmeerimise algteadmiste lühikursusi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).