Registreeri veebiseminarile

On vajalik tunnistuse väljastamiseks
Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).
Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates e-kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu.
Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul.