Skip to content

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI (VTA)

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE osutatavad teenused on riigi poolt pakutava riigiabi ja vähese tähtsusega abi põhised. See tähendab, et osalus AIRE teenusel (koolitused, nõustamised) registreeritakse vähese tähtusega abina riigiabi registris vastava teenuse maksumuse ulatuses. Kõikidele ettevõttetele on ette nähtud VTA 200 000 EUR kolme aasta peale. Loe täpsemalt vähese tähtsusega abi kohta järgneval lingil rahandusministeeriumi kodulehel.

AIRE teenusted osutatakse vähese tähtsusega abi raames keskuse sihtgruppi kuuluvatele tegutsevatele ja käibega väikese kuni keskmise suurusega Eesti tööstusettevõttetele.

Kuidas kontrollida VTA jääki ettevõtte kohta, leiate allpool. 

Kuidas kontrollida VTA jääki ettevõtte kohta?

VTA jääki saab igaüks ettevõtte kohta kontrollida rahandusministeeriumi kodulehel asuvast vähese tähtsusega abi registrist, sisestades ettevõtte registrikoodi.

Juhul kui ettevõte pole kasutanud ühtegi riigiabi teenust, ei kajastu vastav ettevõte veel registris. Teenuse pakkuja kohustus on kanda osutatud teenus registrisse koos  kasutatud VTA ulatusega ning mõne aja pärast kajastub VTA jääk ettevõtte kohta ka registris. 

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE sisetab ettevõtetele osutatud vähese tähtsusega abi iga osaluse kohta registrisse.