Kursusel osalemine on võimalik vaid juriidilisel isikul.

On vajalik tunnistuse väljastamiseks
Täiendkoolituse tunnistuse väljastamiseks on vajalik ka osaleja postiaadress (võib olla ka ettevõtte aadress).
NB! AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt või kui eelmisest digiküpsuse hindamisest on möödas üle 1 aasta, saab AIRE sihtgrupi ettevõte koolitusele registreerumisega IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses (600€). Peale koolitusele registreerumist saab ettevõte ligipääsu digiküpsuse hindamise keskkonnale.