Viimati uuendatud 9.03.2023

 

Mis isikuandmeid töötletakse


Isikuandmete liigid
Nimi, isikukood, e-post, amet (koolitustegevusega seotud isikuandmed; AIRE klubidesse registreerunute isikuandmed).

AIRE koolituste, veebiseminaride ja teiste AIRE poolt läbiviidavate ürituste salvestustele (video, heli) jäävad andmed.

AIRE projekti osutatavate teenuste kaudu sisenenud isikuandmeid ei töötleta käesolevas privaatsuspoliitikas mittenimetatud otstarvetel.

Mis eesmärgil isikuandmeid töötletakse:

Koolitused 

 • Isikuandmeid nagu nimi, isikukood, e-post ja kontaktandmed kasutatakse AIRE partnerite (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool) poolt osalejatele täiendkoolitustunnistuste väljastamiseks.
 • AIRE veebinarid salvestatakse ning need on järelvaadatavad. Kui isik osaleb veebiseminaril, antakse seminaril osalejatele enne salvestamist teada, et üritus salvestatakse ning neile antakse vastavas ajahetkes juhend meetmetega, kuidas rakendada isikuandmete kaitset.

  AIRE klubi
 • AIRE klubidesse registreerunute lehel olevad andmed (nimi, e-post, amet) talletatakse projekti juriidiliste kohustuste täitmiseks (raamatupidamine).
 • AIRE klubidesse registreerujad lisatakse AIRE uudiskirja meililisti, millest saab taganeda uudiskirja saamisel sellest loobumisega (unsubscribe).

  Koduleht
 • AIRE kodulehte kasutades on kohustuslikud küpsised, mis puudutavad kodulehe tehnilist toimimist ja haldust. WordPress’i keskkonnas rippuv koduleht vastab GDPR’i andmekaitsetingimustele.
 • AIRE kodulehelega on liidendatud vabatahtlikud küpsised turunduse eesmärkidel: Google Analytics ja Facebook’i küpsised. AIRE turundustegevuses töötletakse sihitavaid küpsiseid AIRE sihtgrupile teenuste suunamiseks, sihtgrupi tuvastamiseks, kasutusmugavuse optimeerimiseks ning parima teenuse kvaliteedi osutamiseks.

  Otseturundusteated
 • E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks a) sihtgrupi ettevõttega seotud avalikest andmebaasidest pärit kontaktisiku- või saaja e-posti aadressile b) AIRE klubisse registreerimise kaudu uudiskirjaga liitunuile.

  Muud eraisikute kontaktandmed
 • Eraisikute kontaktandmed, mida isikud ise AIRE keskusega seotud töötajatele jagavad, võivad sattuda naturaalse võrgustumise käigus AIRE kliendihaldustarkvarasse ning kontaktiga võidakse võtta ühendust üksnes projekti tegevusega seotud põhjendatud asjaoludel.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja riigabiga seotud küsimuste lahendamine).

AIRE projekti osutatavate teenuste kaudu sisenenud isikuandmeid ei töötleta käesolevas privaatsuspoliitikas mittenimetatud otstarvetel.

Isikuandmete töötlemine toimub üksnes AIRE projekti tegevusega seotud asjaoludel järgnevate eesmärkide saavutamise otstarbel

– AIRE  toetab väikese kuni keskmise suurusega tööstusettevõtete digitaliseerimise ja automatiseerimise taseme tõusu, mis saavutatakse tööstusettevõtele nõudluspõhiste teenuste ostutamise läbi.

– AIRE tegutsemise toel laienevad investeeringud tööstuse digitaliseerimisse, automatiseerimisse ning tööstuse tehisintellekti rakenduste kasutamise teadlikusse. AIRE tagab tööstusettevõtetele finantseerimise toe.

– AIRE on Eesti riigi eestvedamisel osa EDIH (European Digital Innovation Hubs) võrgustikust, kuhu kuulumisel toob keskus uusi  teadmisi ja kogemusi partneritelt üle Euroopa (200+ EDIH keskust).

– AIRE tegutsemise toel suureneb tehisintellekti rakenduse teadlikkus tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimise teemadel tööstuse juhtide, keskastme juhtide, tööliste, ekstperide, spetsialistide, inseneride, arendajate, doktorant-nooremteadurite, teadlaste ja teise kaasatud isikute hulgas.

AIRE toetab tööstuse uudseid tehisintellektil põhinevaid arendusi ning seeläbi suureneb Eesti tööstuse turu küpsus ning ühtlasi turu loomise potensiaal.

– AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liit (AI & Robotics Estonia – EDIH) “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Ülalpool nimetatud isikuandmed (va küpsised) säilitatakse tehnoloogiateenust pakkuval kliendi- ja andmehaldusprogrammis Notion.so, mis vastab GDPR andmekaitsetingimustele ning vastab andmekaitsega seonduvatele turvalisuse nõuetele. 

Teenustele registreerumiseks kasutab AIRE online piletimüügikeskkonda Fienta. Fienta säilitab piletimüügiga seonduvaid raamatupidamisele kuuluvaid kontaktandmeid 7.aastat alates müügi kuupäevast. Andmed kaovad Fienta serveritest täielikult ürituse kustutamisel. AIRE rakendab pärast ürituse toimumist ürituse kustutamise meedet.

AIRE kasutab väliste infotehnoloogiateenuste pakkujatena nii WordPress kui zone.ee-d (Zone Media OÜ). Mõlemad pakkujad vastavad GDPR’i andmekaitsenõuetele. 

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik teenusele registreerumise või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Notion.so serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Notion.so ei müü oma klientide andmeid ja tagab andmete turvatuse.

Juurdepääs isikuandmetele on AIRE projektiga seotud partnerite töötajatel, kes viivad läbi teenust koolitused ja AIRE klubi. Töötajad puutuvad oma töös kokku isikuandmetega, et väljastada täiendkoolitustunnistusi. AIRE klubide registeerujate isikuandmete töötlemine toimub juriidiliste kohustuste täitmiseks (raamatupidamine).

Isikuandmetega tutvumine 

Isikuandmetega saab tutvuda esitades päringu info@aire-edih.eu.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub AIRE teenusele registreerunu nõusoleku alusel, siis on teenusel osalejal õigus nõusolek tagasi võtta sellest teavitades e-posti teel info@aire-edih.eu.

Säilitamine

AIRE kustutab teenuse osutamise järgselt osalejate isikuandmed, v.a. juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või on tegu veebiseminari, koolituse või AIRE klubi salvestusega (video, heli); uudiskirja- ja koolituste meililistiga liitujatega.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE-ga info@aire-edih.eu. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. AIRE personal tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks sihtgrupi ettevõttega seotud avalikest andmebaasidest pärit kontaktisiku- või saaja e-posti aadressile. Kui saaja ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide (unsubscribe) või võtta ühendust info@aire-edih.eu.

AIRE keskusel on kaks eraldiseisvat meililisti: uudiskiri ja koolituste-veebiseminaride infokiri.

AIRE uudiskirja sihitud turunduse eesmärk on informeerida huvigruppi neile suunatud koolitustest, üritustest ja teenustest. Lisaks tõsta huvigrupi teadlikkust tehisintellekti ja robootika teemadel artiklite ja kogemuslugudega.

AIRE koolituste-veebiseminaride infokirja sihitud turunduse eesmärk on tõsta Eesti väikese kuni keskmise suurusega tööstusettevõtete konkurentsivõimet ettevõtete teadlikkuse tõstmisega teemadel tehisintellekti- ja robootika vallas. Koolituste eesmärk on tõsta teadlikkust, miks automatiseerimine ja digitaliseerimine on vajalik ning millised on tehisintellekti- ja robootikalahenduste rakenduste võimalustesed tööstusettevõtetes. Koolituskavaga pakub AIRE tuge ettevõttele digitaalsete tehnoloogiate, tehisintellekti- ja robootikalahenduste kasutuselevõtul ning AIRE tegutseb koolituskava kokkupanekul tööstusettevõtete nõudluspõhisest vajadustest.

Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

AIRE võib koguda veebilehe külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (ingl „cookie“, mis kujutab endast väikesemahulist tekstifaili, mis on salvestatud teie arvutisse. Selles failis hoitakse andmeid teie tegevuste kohta internetikeskkonas. Reeglina on see info isikustamata) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töötleda.

AIRE kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada kasutusmugavus ning kindlustada parim teenuse kvaliteet. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse. Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebilehe külastajate kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised salvestatakse veebibrauseri failikataloogi, veebilehe külastaja lõppseadme kõvakettale. Kui külastaja sama veebilehte uuesti külastab, siis tema veebibrauser loeb küpsist ja annab info tagasi veebilehele, mis algselt küpsise paigaldas. Küpsised ei ohusta veebilehe külastaja arvutit.

Missuguseid küpsiseid kasutab AIRE ja mis eesmärkidel?

Seansiküpsised – need salvestuvad üksnes ajutiselt www.aire-edih.eu veebilehe külastamise ajaks. Seansiküpsised säilitatakse kuni veebilehe külastaja hoiab veebibrauserit avatuna peale veebilehele sisenemist. Seansiküpsised tuletavad veebilehele meelde, et külastaja on teinud eelmisel lehel valiku, et soovib info korduvat sisestamist vältida.

Püsiküpsised – need salvestuvad mingiks kindlaks ajaperioodiks. Soovi korral saate need ise seadmest kustutada. Püsiküpsiste eesmärgiks on:

veebilehitseja tuvastamine – küpsised, mis võimaldavad veebilehitseja äratundmist ja turvalisemat veebilehe kasutust; kasutajastatistika ja -analüüs – küpsised, mis annavad teavet selle kohta, kuidas ja kui tihti AIRE veebilehte kasutatakse, missugused on kasutajarühmad ja milliseid otsingutööriistu kasutatakse.

Kolmandate isikute küpsised – AIRE kasutab oma veebilehel kolmandate isikute küpsiseid, et suunata reklaame. Kolmandate isikute reklaamid kasutavad küpsiseid, mis salvestatakse lõppseadmesse, et hinnata reklaamide tõhusust ja individualiseerida reklaamide sisu, mida veebilehe külastajale kuvatakse.

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?

AIRE kasutatavad küpsised ei sisalda veebilehe külastaja isikuandmeid ja neid ei saa kasutada veebilehe külastaja isiku tuvastamiseks. Kui veebilehe külastaja soovib piirata küpsiste salvestamise lõppseadmesse või kustutada salvestatud küpsised, siis seda saab teha veebibrauseri sätete all.

Aja jooksul võib AIRE küpsiseid teenuse kvaliteedi parandamiseks uuendada ja kohandada.

Taganemise võimalused

info@aire-edih.eu