Skip to content

AIRE klubi #1

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on teadus- ja arendusasutuste, tööstusettevõtete, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

Kuna AIRE liitub tulevikus üleeuroopalise võrgustikuga, kuhu kuulub järgmisel aastal 200+ Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskust, saab AIRE klubi olema ka füüsiliseks kohtumispaigaks, kus ei tutvustata ainult kohalikke teenuseid ja edulugusid, vaid ka teiste Euroopa keskuste tegevusi, millest võiks kasu olla Eesti tööstusettevõtetel.

3. novembril algusega kell 18.00 toimub AIRE klubi avaüritus, kus tutvustame tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE teenuseid ja edasisi plaane ning saame omavahel tuttavaks. Kohtumispaigaks on Tartu Ülikooli Delta keskus.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine.

Vastavalt Vabariigi valitsuse korraldusele saavad COVID-19 tõendi alusel üritustel osaleda ainult kas vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud inimesed. Testitulemusega üritusele ei pääse.

_____
Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks ning toob kokku tööstusettevõtted, lahenduste pakkujad, ülikoolid ja teaduspargid, kes kõik töötavad pühendunult ühe eesmärgi nimel.

Agend