Finantseerimise nõustamine – Avalikud meetmed

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) pakub lisarahastuse leidmiseks tööstusettevõtetele finantseerimise nõustamise teenust avalikest meetmetest lisarahastuse leidmiseks. Antud teenusega soovib AIRE olla teejuhiks tööstusettevõtete projektide õigete rahastusallikateni jõudmisel. Teenus annab ettevõtetele hea võimaluse sobivate rahastustingimuste leidmiseks ja välja valimiseks.

SIHTGRUPP:
Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele (kuni 250in; käive kuni 50milj).

Riigi ja EL toetuste leidmise alane nõustamine 

Tööstusettevõtted võivad leida küll omal käel erinevaid toetusi, kuid nende seast sobiliku leidmine on sageli keeruline – seetõttu on AIRE otsustanud alustada finantsalase nõustamisteenuse pakkumist. AIRE teeb koostööd Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS), Eesti Teadusagentuuriga (ETAG), Euroopa Komisjoniga (EK) ning Enterprise Europe (EEN) võrgustikuga, et kaardistada konkreetse ettevõtte tehisintellekti ja robootika arenduste ideed ning suunata ettevõte õige rahastaja juurde.

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena. Finantseerimise nõustamise teenuse VTA summa on 800 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Registreeru finantseerimise nõustamisele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!

Registreeri AIRE teenustele kasutades kodulehel üleval paremal asuvat „registreeri“ nuppu.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE keskust kaasrahastab Euroopa Liidu Digitaalse Euroopa Programm (European Digital Innovation Hubs ehk EDIH programm) ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (AI & Robotics Estonia – EDIH, projekti number 101083677).

Kirke Maar

Keskuse Juht

Kirke on 20-aastase kogemusega projektijuht, kes on koordineerinud suuri projektimeeskondi, aidanud rahastust leida ning seda korrektselt administreerida.