Robotiseerimise otstarbekuse nõustamine

Selleks, et toetada Sinu ettevõte robotiseerimist, teostab AIRE ettevõtte protsesside keskse analüüsi ettevõtte robotiseerimise otstarbekuse hindamiseks. Teenus soovib ka omatootega ettevõttele, kellel on soov tootmist suurendada.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida robootika ja AI lahendustesse ettevõttes.

AIRE toetab Sinu tööstusettevõttes robotite kasutamise alustamist ja laienemist. Robotiseerimise otstarbekuse hindamise eesmärk on pakkuda võimalusi, mis aitavad ettevõttel kiiresti analüüsida robotiseerimise otstarbekust, valida otstarbekaid tööstusroboteid, leida optimaalseid lahendusi erinevate robotiseeritud töökohtade kavandamiseks, optimeerida robotiseerimise protsesse nii töökoha kui ka kogu tootmise põhiselt ning saavutada planeeritud tulemused ettevõttes, et neid tulemusi mõõta, analüüsida ja pidevalt parandada.

Robotiseerimise otstarbekuse nõustamist viib läbi AIRE partner IMECC OÜ (Innovaatiliste Masinaehituslike Töötmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus), pikaajalise kogemusega kõrgtehnoloogiliste lahenduste ja inseneritoe pakkuja. IMECC’i eesmärk on suurendada Eesti ettevõtete jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning tugevdada Eesti töötleva tööstuse positsiooni nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestatakse ettevõttele vähese tähtsusega abina (VTA). Robotiseerimise otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR. AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Registreeru robotiseerimise otstarbekuse hindamisele, et alustada või jätkata oma ettevõtte digitaliseerimise ja automatiseerimise teekonda!

Lisainfo: info@aire-edih.eu

Registreeri AIRE teenustele kasutades kodulehel üleval paremal asuvat „registreeri“ nuppu.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kaia Lõun

Teenusejuht