Digiküpsuse hindamine

Selleks, et toetada Sinu ettevõtte teadlikkust tehisintellekti ja robootika projektide elluviimiseks, on AIRE esmateenus ettevõtte digiküpsuse hindamine. Digiküpsuse hindamine on teekaart järgmistesse AIRE teenustesse astumiseks. Digiküpsuse hindamise tulemusena tekib ettevõttel arusaam, milline on ettevõtte protsesside digitaliseerituse tase ja mis on ettevõtte tegelikud vajadused. Aitame kaardistada Sinu ettevõtte tugevused ja kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele. AIRE digiküpsuse nõustamise teenusega saab ettevõte vähese tähtsusega abi summas 600 EUR.

Digiküpsuse hindamise teenusega aitab AIRE aru saada Sinu ettevõtte võimekusest rakendada uudseid tehnoloogiaid, hinnata protsesside tootlikkust ja organisatsiooni võimekust. Digiküpsuse hindamise mudel lähtub ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse taseme aspektidest ja toob välja olemasoleva ning soovitava digitaliseerimise taseme, et kindlustada ettevõtte toimivus ja parandada tulemuslikkust.

Digiküpsuse hindamine on eeldus AIRE järgmistel teenustel osalemiseks, et tunneksime paremini ettevõtte konkreetseid vajadusi. Omades ülevaadet, millisel määral ja mis otstarbel peaks ettevõtte oma väärtusahela siseseid protsesse automatiseerima ja digitaliseerima, suuname ettevõtte vajaduse põhiselt järgmistesse AIRE teenustesse.

Digiküpsuse hindamist viib läbi AIRE partner IMECC OÜ (Innovaatiliste Masinaehituslike Töötmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus), pikaajalise kogemusega kõrgtehnoloogiliste lahenduste ja inseneritoe pakkuja. IMECC’i eesmärk on suurendada Eesti ettevõtete jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet ning tugevdada Eesti töötleva tööstuse positsiooni nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja digitaliseerituse tasemest, võtab esmane hindamine aega kuni üks tund.

* AIRE projekti vältel hinnatakse teenusega liitunud ettevõtte digiküpsust kolmel korral kolmeaastalise perioodi sees.

Registreeri AIRE teenustele kasutades kodulehel üleval paremal asuvat „registreeri“ nuppu.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Ingrid Hunt

AIRE klubide ja võrgustiku koordinaator

Ingrid on Tartu Teaduspargi projektijuht. Teaduspargis tegeleb ta projektide elluviimisega seonduvalt innovatsiooni ja nutika spetsialiseerumisega. Ingridil on pikaajaline edukas kogemus finants- ja strateegilise planeerimise valdkonnas.

Kaia Lõun

Teenusejuht