Tehisintellekti otstarbekuse nõustamine

AIRE pakub tehisintellekti lahenduste otstarbekuse nõustamise teenust, mille käigus hindame Teie ettevõtte võimekust rakendada tehisintellekti lahendusi. Hindamise tulemusena valmib eksperthinnang, mis koosneb ettevõtte hetkeseisu kaardistusest, digitehnoloogiate ja andmete kasutuse analüüsist ning tehisintellekti lahenduste rakendamise võimalikkusest/eeldusest ja otstarbekusest.

Teenus on mõeldud väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele, kellel on soov ja võimekus investeerida tehisintellekti lahendustesse ettevõttes.

Protsessikeskse analüüsi käigus aidatakse mõista, kuidas ettevõttes juba kasutuselolevaid tehnoloogiad ja andmeid optimeerida tehisintellekti kasutuselevõtuks. Lisaks käsitleb analüüs ettevõtte võimekust suurendada paindlikkust digilahendustega, hõlbustades protsesse ning suurendades ettevõtte konkurentsivõimet.

AI otstarbekuse nõustamist viivad läbi pikaajaise kogemusega tööstusprotsesside eksperdid tehisintellekti vallas, kelle toovad kokku Teadus- ja ärilinnak Tehnopol ja Tartu Teaduspark.

Teadus- ja ärilinnak Tehnopol kaudu on 2022 a saanud nõustamist kokku 15 ettevõtet alates alles alustanud tootmisettevõtetest kuni pikka aega turul olnud tööstusettevõteteni. Tehnopolis viivad tööstusettevõtetele suunatud AI rakendamise otstarbekuse nõustamisteenust läbi 4 partnerettevõtet: Digiwise OÜ, Proud Engineerings OÜ, Lean OÜ ning Net Group OÜ. Paljud AI nõustamise läbinud ettevõtted on suundunud edasi teistesse AIRE teenustesse (demoprojektide elluviimine, avaliku ja erakapitali kaasamise rahastamine) ning ka AI arenguprogrammi, mis jagab täiendavat rahastust konkreetsete AI põhiste projektide elluviimiseks (rohkem infot–ai.tehnopol.ee). Kontakt – Anu Puusaag, targa tehnoloogia valdkonnajuht (Tehnopol); anu.puusaag@tehnopol.ee.

Tartu Teaduspargi kaudu said perioodil november 2021 – juuni 2022 AIRE tehisintellekti alast nõustamist 12 ettevõtet, sh Tarmeko Spoon, HUUM, Tiksoja Puidugrupp, Estiko Plastar, Torm Metall. Nõustamist saanud ettevõtted on juba koostanud oma tehisintellekti lahenduste pilootprojekte, millele on ka MKM’i rahastatud AI arenguprogrammist (Teadus- ja ärilinnak Tehnopol) toetust saadud, sh Tarmeko Spoon sai pilootprojekti rahastuseks toetuse summas 65 000 eurot ja HUUM 35 000 eurot (rohkem infot–teaduspark.ee/ai). Kontakt – Martin Rebane, AI valdkonnajuht (Tartu Teaduspark); martin.rebane@teaduspark.ee .

AIRE teenuste saamise eelduseks on ka IMECC OÜ digiküpsuse nõustamise läbimine ning teenuste arvestus läheb ettevõttele kirja VTA (vähese tähtsusega abi) kasutamisena.
AI otstarbekuse nõustamise teenuse VTA summa on 1400 EUR.
AIRE digiküpsuse nõustamise teenuse ühekordne VTA määr on 600 EUR.

* AIRE projekti vältel viiakse ettevõtte digiküpsuse nõustamist läbi kord aastas kolmeaastase perioodi jooksul.

Registreeri AIRE teenustele kasutades kodulehel üleval paremal asuvat „registreeri“ nuppu.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) kaasrahastab Euroopa Liit “European Digital Innovation Hubs” programmist (projekti number 101083677) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Anu Puusaag

AI otstarbekuse hindamise teenuse juht

Anu on targa tehnoloogia valdkonnajuht ärilinnakus Tehnopol. Tema ülesandeks on peamiselt toetada AI põhiste või muu süvatehnoloogia ettevõtete arengut ja kasvu eksporditurgudel. Viimased 20 aastat on Anu loonud toetavaid tegevusi ettevõtete arenguks.

Martin Rebane

AI valdkonna juht, Tartu