Skip to content

MIS ON AIRE

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) on pühendunud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmisele, aidates neil kasutusele võtta tehisintellekti ja robootika lahendusi.

AIRE toetab tööstusinnovatsiooni loomist, tuues kokku ülikoolide teadmised ja ettevõtete vajadused. Koos ülikoolide ja teadusasutustega ühendame teadmised IT, inseneeria, robootika ja elektroonika vallast, et tekiks ettevõtetele digitaliseerimise ja automatiseerimise arendamise platvorm. Samuti pakume ettevõtetele võimalust kasutada teadus- ja arendustöö laboreid ning tuge suurandmete haldamisel HPC keskuste projekti raames.

Meie soov on tuua ülikoolid tööstusele lähemale. Pakume ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida eraturult ei leia – olgu selleks uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus.

Pakume koolitusi ja nõustamist, et aidata:

Ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel

Arendada robootika ja tehisintellekti demoprojekte

Algatada koostöövõrgustikke innovatsiooni- projektidele lisarahastuse leidmiseks

Kuna iga ettevõte on eriline, siis lähtume nõustamisel Sinu ettevõtte vajadustest ja aitame mõõta tööstuse digitaliseerimisega kaasnevat kasu. Lisaks koolitustele ja nõustamisele viime ettevõtteid kokku teenusepakkujatega nagu tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad või digitaliseerimise strateegiate koostajad. Samuti aitame hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakume võimalust esitleda oma lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist.

Koolitused ja nõustamine

  • Sinu ettevõtte protsesside digitaliseerimine tehisintellekti ja robootikalahendustega
  • Tehisintellekti ja robootika demoprojektide arendamine
  • Sinu ettevõtte digiküpsuse hindamine
  • Sinu ettevõtte lahenduse, tehnoloogia ja tarkvara esitluse nõustamine enne suurte investeeringute kaasamist

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ.

Meie partneriteks on organisatsioonid, erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, aga ka robotite maaletoojad jt. Koostööpartneritena on kaasatud EAS ja Kredex ühendorganisatsioon, Tallinna linn, Tartu linn, Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, Eesti Masinatööstuse Liit (EML), Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL), Eesti Elektroonikatööstuse Liit ja Tallinna Ülikool. 

AIRE on alates 1.07.2022 Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist on toetanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates 2021 aasta 1. juunist. Lisaks nõustamisele on keskuse oluline eesmärk kaasata lisaraha ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks (nt Euroopa Regionaalarengu Fondilt, programmist „Horisont“ ja investoritelt). Keskuse ettevalmistamine ja töölepanek võttis aega kümme kuud ning oktoobrist 2021 alustas keskus teenuste testimist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on toetanud AIRE keskuse ettevalmistamist 1.06.2021-30.06.2022 821 338,42 euroga ning tegevusi viivad ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid.

Õigete kontaktideni jõudmine

  • Viime Sind kokku vajalike teenusepakkujatega, näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad või digitaliseerimise strateegiate koostajad.
  • Aitame Sul ehitada koostöövõrgutikku innovatsiooniprojektide lisarahastuse leidmiseks.
  • Liidame Sinu ettevõtte võtmeisikud AIRE tehisintellekti- ja robootikakeskuse ühtsesse kogukonda.