Skip to content

MIS ON AIRE

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE (AI & Robotics Estonia) on pühendunud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmisele, aidates neil kasutusele võtta tehisintellekti ja robootika lahendusi.

AIRE toetab tööstusinnovatsiooni loomist, tuues kokku ülikoolide teadmised ja ettevõtete vajadused. Koos ülikoolide ja teadusasutustega ühendame teadmised IT, inseneeria, robootika ja elektroonika vallast, et tekiks ettevõtetele digitaliseerimise ja automatiseerimise arendamise platvorm. Samuti pakume ettevõtetele võimalust kasutada teadus- ja arendustöö laboreid ning tuge suurandmete haldamisel HPC keskuste projekti raames.

Meie soov on tuua ülikoolid tööstusele lähemale. Pakume ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida eraturult ei leia – olgu selleks uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus.

Pakume koolitusi ja nõustamist, et aidata:

Ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel

Arendada robootika ja tehisintellekti demoprojekte

Algatada koostöövõrgustikke innovatsiooni- projektidele lisarahastuse leidmiseks

Kuna iga ettevõte on eriline, siis lähtume nõustamisel Sinu ettevõtte vajadustest ja aitame mõõta tööstuse digitaliseerimisega kaasnevat kasu. Lisaks koolitustele ja nõustamisele viime ettevõtteid kokku teenusepakkujatega nagu tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad või digitaliseerimise strateegiate koostajad. Samuti aitame hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakume võimalust esitleda oma lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist.

Koolitused ja nõustamine

  • Sinu ettevõtte protsesside digitaliseerimine tehisintellekti ja robootikalahendustega
  • Tehisintellekti ja robootika demoprojektide arendamine
  • Sinu ettevõtte digiküpsuse hindamine
  • Sinu ettevõtte lahenduse, tehnoloogia ja tarkvara esitluse nõustamine enne suurte investeeringute kaasamist

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ.

Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

AIRE on tulevikus Eesti riigi ettepanekul lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates selle aasta 1. juunist. Lisaks nõustamisele on keskuse oluline eesmärk kaasata lisaraha ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks (nt Euroopa Regionaalarengu Fondilt, programmist „Horisont“ ja investoritelt). Keskuse ettevalmistamine ja töölepanek võtab aega kümme kuud ning oktoobris alustab keskus teenuste testimist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab AIRE keskuse ettevalmistamist 2021. aastal ligi poole miljoni euroga (499 450 eurot) ning tegevusi viivad ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid.

Õigete kontaktideni jõudmine

  • Viime Sind kokku vajalike teenusepakkujatega, näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad või digitaliseerimise strateegiate koostajad.
  • Aitame Sul ehitada koostöövõrgutikku innovatsiooniprojektide lisarahastuse leidmiseks.
  • Liidame Sinu ettevõtte võtmeisikud AIRE tehisintellekti- ja robootikakeskuse ühtsesse kogukonda.