KUTSE KOOLITUSELE: ROBOTISEERIMINE PRAKTIKAS – ROBOTISEERIMISE OTSTARBEKUSE ANALÜÜS, OTSUSTUSPROTSESS JA PRAKTILISI RAKENDUSNÄITEID

Kahepäevasel kursusel räägime robotiseerimise otstarbekuse analüüsi olemusest ja praktilisest teostusest ning otsustusprotsessist. Ettevõtte kasutajakogemuse näitel tutvustame robotite praktilist kasutamist tööstuses. Jagame teadmisi robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamisest robot-painutuse näitel. Tutvustame kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalusi töökohtade robotiseerimisel.

Koolitusel osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad saada teadmisi tootmise robotiseerimise otstarbekusest ja võimalustest. Ametialadel: ettevõtte juhid, tööstusjuhid, arendusjuhid, tootmisjuhid, insenerid, töödejuhatajad, meistrid jne.

Koolitust viivad läbi Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC kogenud valdkonna lektor Jüri Riives ning Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor Madis Moor.

EESMÄRK
Kursuse eesmärgiks on anda praktilised teadmised robotiseerimise otstarbekuse analüüsi ja otsustusprotsessi kohta ning robotite kasutamisest tehnoloogiliste ülesannete lahendamisel ettevõttes.

TEEMAD
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h), Jüri Riives
2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h), Madis Moor
4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
• Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja praktiline analüüsi teostusoskus;
• Teadmised ja oskused praktiliste otsuste langetamiseks robotiseerimise valdkonnas
• Teadmised ja oskused sobiva roboti valikuks olenevalt tööülesandest
• Teadmised robotiseeritud töökoha olemusest, kavandamisest ja kasutamisest
• Teadmised tulemuslikkuse mõõtmisest ja hindamisest
• Teadmised ja oskus robotiseerimise riske hinnata ja neid maandada
• Teadmised IoT ja M2M lahenduste kasutamisest
• Teadmised integreeritud tootmise põhimõtetest
• Teadmisest andmete kogumisest ja andmeanalüütikast
• Praktilised näited kuidas robotit valida
• Praktilised näited roboti töökohta integreerimisest ja juurutamisest
• Praktilised näited robotite kasutamisest tööstuses

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad IMECC OÜ poolt koolituse läbimise tõendi..

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 7. detsember.


OSALEMISE TINGIMUSED

• Kursusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Koolituse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Kursusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) limiiti (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Koolitusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel. *Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu .
• Soovi korral on võimalik koolitusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 564 58870 Kaia Lõun (tehniline tugi) / +372 50 10107 Jüri Riives (kursuse sisuküsimused) või koolitused@aire-edih.eu .

Ootame Teid osalema kursusel, et saada teadmisi robotiseerimise otstarbekuse analüüsist ja otsustusprotsessist ning robotite praktilisest kasutamisest tööstuses.

AJAKAVA

Esimene koolituspäev 13.12.2022
1. Robotiseerimise otstarbekuse analüüs (4 ak.h) – Jüri Riives (IMECC)
1.1 Robotiseerimise otstarbekuse lähtekohad ja riskid.
1.2 Otsustuskriteeriumite valik ja põhjendus. Robotiseerimise otstarbekuse analüüsi mudelid ja nende praktiline kasutamine.
1.3 Lahendusnäited, tulemuste tõlgendamine ja otsustus.
1.4 Edasised sammud: installeerimine, integreerimine ja juurutamine.

2. Robotite praktilise kasutamise ettevõttekeskne nägemus (4 ak.h)
2.1. ABB robotite klassifikatsioon ja funktsionaalsus.
2.2. Uued trendid ja arengud robotite kavandamisel ja kasutamisel.
2.3. Praktiline kasutusnäide: miks kasutada ja kuidas robotit valida.
2.4. Praktiline kasutusnäide: kuidas integreerida robot ettevõtte töökohta ja juurutada kasutamiseks.

Teine koolituspäev 14.12.2022
3. Robotiseeritud töökoha kasutamise tõhustamine robot-painutuse näitel (4 ak.h) – Madis Moor (TTKK)
3.1. Robotiseeritud töökoha olemus ja praktiline kasutamine.
3.2. Tootmistsükkel: kavandamine ja teostus (praktilisi näiteid).
3.3. Töövahendite valik ja kasutamine (praktilisi näiteid).
3.4. Robotiseeritud töökoha kasutamine. Tulemuslikkuse mõõtmine ja hindamine.

4. Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise võimalused töökohtade robotiseerimisel (4 ak.h)
4.1. Kaasaegse robotiseeritud töökoha kavandamine.
4.2. IoT ja M2M lahenduste kasutamine.
4.3. Integreeritud tootmise põhimõtted.
4.4. Andmete kogumine ja andmeanalüütika.

KOOLITAJAD

Jüri Riives on IMECC OÜ asutaja ning Tallina Tehnikaülikooli professor. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

Madis Moor on Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnikainstituudi lektor.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: TEHISINTELLEKTI PROJEKTI PLANEERIMINE JA LÄBIVIIMINE TÖÖSTUSETTEVÕTTES

Maanda oma tööstusettevõtte riske ja raskesti prognoositavate otsuste tegemist tedmistega, mida pakub AIRE keskuse pakutav koolitus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”.

Ajavahemikul 23. jaanuar kuni 12. veebruar 2023 toimuv kursus pakub lähenemist, kuidas tehisintellekti ja andmeteaduse võimaluste rakendamine aitab kaasa otsustusprotsessides kiiresti muutuvas turusituatsioonis.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Mida see aga sisuliselt tähendab, millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused, need on küsimused, mis vajavad vastuseid juba praegu.
Kursusel tutvustame võimalusi ja kasutegureid, mida loob tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamine tööstusettevõtete otsustusprotsessides.

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, ning IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja Nortal ASi andmeteadlane Liis Kolberg (PhD).

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka:
➠ videoloengud, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal;
➠ praktilised veebiseminarid, mis sisaldavad ka kogemus lugusid praktikutelt;
➠ enesekontrollitestid, et õpitud teadmisi kinnistada.

TEEMAD
➠ tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest tööstusettevõtetele;
➠ andmeteaduse erinevatest tehnikatest (nt masinõpe ja kirjeldav ärianalüütika);
➠ tehisintellekti rakendatavate projektide planeerimisest

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele on kursuse hea hüppelaud kuidas oma ettevõttes AI kasutuselevõtu temaatikale läheneda süstemaatiliselt ja suures plaanis ning kuidas andmeid mõista, et tõsta oma tootmisettevõtte kasumlikkust.

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
➠ saab aru tehisintellekti ning andmeteaduse olemusest ja võimalustest tööstusettevõttes;
➠ oskab teha vahet tehisintellekti erinevate meetodite vahel;
➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar 2023.

Sul on juba teadmised tehisintellekti projekti planeerimisest, aga vajad teostust oma ettevõtte näitel – tule osale 20.02 – 3.03.2023 edasijõudnute kursusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus”.

Tule saa teada, kuidas tehisintellekti ja andmeteadust rakendades tööstusettevõttes on võimalik avada uusi digitaalseid aknaid.

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. AIRE võtab registreerumisejärgselt ettevõttega teenuse osas ühendust.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 /23. – 29.01.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 1: Sissejuhatus & CRISP-DM
Esimene loeng tutvustab tehisintellekti projekti planeerimise metoodikat CRISP-DM ning andmete kogumise parimaid tavasid.

/26.01 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 1: Sissejuhatus & CRISP-DM

Seminari käigus käsitleme tehisintellekti projekti planeerimise praktilisi aspekte ja lahendame praktilisi ülesandeid. Lisaks arutame tehisintellekti otstarbekust tööstusettevõttes.

NÄDAL 2 /30.01 – 5.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 2: Tehisintellekti meetodid ja masinõpe

Loengul keskendume erinevatele tehisintellekti meetoditele ja nende kasutusvõimalustele.

/2.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 2: Masinõpe ja ärianalüütika

Seminari käigus lahendame praktilisi ülesandeid, et mõista, kuidas valida tööstusettevõttes konkreetse ülesande jaoks õige meetod. Samuti demonstreerime tehisintellekti/masinõppe meetodite rakendamist ärivaldkonnas.

NÄDAL 3 / 6. – 12.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Kolmas loeng keskendub tehisintellekti meetodite rakendamisele kliendihalduses ja ennustavas hoolduses.

/9.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Seminar keskendub tehisintellekti praktilistele kasutusjuhtudele nii ennustavas hoolduses kui kliendihalduses.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Liis Kolberg, PhD

Liis Kolberg on andmeteadlane tarkvaraarendusettevõttes Nortal AS ning teadustarkvara insener Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetoolis. Liis on tegelenud erinevate andmetel tuginevate lahenduste väljatöötamisega ja masinõppe meetodite rakendamisega nii ülikoolis kui ka erasektoris. Oma igapäevatöös tegeleb ta hetkel just protsesside optimeerimisega tööstuses. Lisaks on Liis õpetanud TÜs masinõppe kursust ning läbi viinud erinevaid programmeerimise algteadmiste lühikursusi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel(kuni 10 tööpäeva enne algust)või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: AI PROJEKTI PLANEERIMISE KURSUS

Sa tead võimalustest, mida pakub tehisintellekti projekti planeerimine tööstusettevõtte konkurentsivõime kasvule. Investeering teadmistesse, kuidas iseseisvalt tehisintellekti projekti planeerida, on saavutatav osaledes AIRE keskuse pakutaval koolitusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus“.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Ajavahemikul 20. veebruar kuni 3. märts 2023 toimuv kursus pakub väärtust Sinu ettevõtte näitel reaalselt loodava tehisintellekti projekti plaani planeerimise tasandist- millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused ja kitsaskohad. Selle kursuse lõpuks koostate lektorite juhendamisel projektiplaani tehisintellekti projekti läbiviimiseks oma organisatsioonis ja saate individuaalset tagasisidet koos ekspert ettepanekutega.

Koolituse eesmärk on iseseisvalt koostada tehisintellekti projekti plaan, kasutades CRISP-DM mudelit. Iga projekti kohta jagatakse individuaalset tagasisidet koolitajate poolt.

NB! Selle projekti jaoks ei ole tarvis reaalseid andmeid koguda ega analüüsida. Kursusel osalemise eelduseks on varasemalt läbitud kursus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes” (toimub 23.01-12.03.2023, registreeru SIIN).

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega ja kes on varasemalt läbinud baaskursuse “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad ja IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja tehisintellekti lektor Ardi Tampuu (PhD) ning Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi masinõppe nooremteadur Mari-Liis Allikivi.

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka koosnedes järgnevast:
➠ 20.02.2023 sissejuhatav veebiseminar (kuni 60 minutit);
➠ iseseisvast tööst perioodil 20. – 26.02.2023 (kuni 8 tundi);
➠ 03.03.2023 toimuv lõpetav veebiseminar: arutelu ja individuaalne tagasiside kursuse projektidele ( u 60 minutit).

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele aitab kursuse mõista just neid teemasid ja kitsaskohti, mida veel ei teata ja luua visuaalne üldpildi, kuidas väikestest juppidest planeerida terviklahendust oma ettevõtte jaoks.

Koolituse edukal läbinud õppur:
➠ saab planeerida koolitajate juhendamisel tehisintellekti projekti plaani oma ettevõtte jaoks kasutades CRISP-DM raamistikku;
➠ saab äriliste eesmärkide “tõlkida” andmeanalüüsi eesmärkideks oma ettevõtte jaoks;
➠ saab hinnata milliseid andmeid on vaja koguda projekti teostamiseks;
➠ saab arutleda sobivate meetodite üle;
➠ saab planeerida projekti hindamist ja juurutamist.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 15. veebruar 2023.

Kui tahad, et sinu ettevõte oleks alati kursis teaduse viimaste läbimurretega, siis tule tehisintellektist tulenevaid võimalusi tutvustavale koolitusele!

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. AIRE võtab registreerumisejärgselt ettevõttega teenuse osas ühendust.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 / 20. – 26.02.2023 /

/20.02 kl 14.00–15.00/ Veebiseminar: Sissejuhatus kursusele

Iseseisva projekti kirjutamine (esitamise tähtaeg 26.02)

NÄDAL 2 / 27.02. – 3.03.2023 /

/03.03., kl 14:00.00–15:00/ Seminar: Kursuse individuaalne projekti tagasiside ning arutelu

Lõpuseminaril teeme kokkuvõtte õpitud materjalist ja projektidest, sealhulgas levinud vigadest. Lisaks antakse kõigile osalejatele individuaalset tagasisidet ja võimalus arutada oma projekti koolituse läbiviijatega.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Mari-Liis Allikivi, MSc (PhD omandamisel)

Mari-Liis Allikivi on Tartu Ülikooli doktorant ja masinõppe nooremteadur. Oma teadustöös uurib ta, kuidas ehitada usaldusväärseid masinõppe mudeleid, mis ei oleks liialt enesekindlad ning oskaksid kasutajale öelda, kui nad ennustust anda ei oska. Varasemalt on Mari-Liis tegelenud bioinformaatika ning terviseandmete analüüsiga. Lisaks on Mari-Liisil Tartu Ülikoolis 10 aastane õpetamiskogemus, osaledes andmeteaduse, masinõppe, tehisnärvivõrkude ning ka paljude teiste kursuste läbiviimisel.

Ardi Tampuu, PhD

Tartu Ülikooli tehisintellekti lekrotil Ardi Tampuul on ligi 10 aastat andmeteaduse rakendamise ning õpetamise kogemust. Peamiselt teaduslike teemade nagu ajuandmete ning genoomika andmete analüüsi juurest on ta aja jooksul liikunud rakenduslikemate teemade suunas nagu isejuhtivad sõidukid ning masinnägemise rakendamine reaalelu probleemide lahendamiseks. Õppetöös on tema jaoks oluline anda tudengitele arusaam kogu andmetel põhineva lahenduse elutsüklist, sh lahenduste mingisse tööprotsessi juurutamisel tekkida võivatest probleemidest. Tuhandete osalejatega täiendõppekoolituste “Tehisintellekti Algkursus” ning “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes” loomisel on eesmärgiks olnud aidata tavakodanikul tajuda, millistes probleemides võiks tehisintellektist abi olla ning milliseid andmeid on selle jaoks vaja.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).