KUTSE VEEBISEMINARILE: INIMKESKNE KÕRGTEHNOLOOGIA TULEVIKUTEHASTES

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebiseminarile, kus räägitakse tööstus 5.0-st ehk inimese ja kõrgtehnoloogia koostööst ja selle väärtustest tööstuses.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ja tööstusrobotitega. Oodatud on kõik tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud, lukksepad, tööstusoperaatorid, toodete valmistajad (sh laotöölised, elektrikud), IT-spetsialistid jt.

Veebinari viivad läbi valdkonna tipud Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudist: robootika kaasprofessor Karl Kruusamäe ja robotitehnoloogia lektor Veiko Vunder.

EESMÄRK
Palju räägitakse tööstuses tootmise efektiivsemaks muutmisest ja toodete mitmekesisuse suurendamisest. Seda ei paku meile aga tavapärased automaatikalahendused, sest need eeldavad suurt kogust korduvaid ülesandeid.

Tööstus 5.0 loob meile paindliku töökeskkonna, kus tootmisprotsess lõikab kasu inimese ja kõrgtehnoloogia koostööst, nii et kummagi osapoole tugevused tagavad võimalikult efektiivse tootmisprotsessi ja inimene on vabastatud neist tüütutest tegevustest, mida annab masinale delegeerida.

Veebinaril antakse ülevaade sellest, kuidas tehnoloogia inimtöökeskkonda kujundab ja mis on taoliste lahenduste potentsiaal.

TEEMAD
Seminari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
➠ inimese ja tehnoloogia koostöö väärtuspakkumisest tööstuses;
➠ kõrgtehnoloogiast (koostöörobootikast, segareaalsusest, autonoomsetest robotsüsteemidest jpt), mis võimaldavad luua paindlikke tööstus 5.0 tootmisprotsesse.

Veebinari läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 1. detsember 2022. a.

Esmakordselt AIRE koolitusele, seminarile või mõnele muule teenusele registreerumisega saab ettevõte ka IMECC OÜ’lt digiküpsuse hindamise nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt digiküpsuse nõustamisteenuse kohta SIIT. Digiküpsuse hindamise nõustamisteenus aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele.

Täiendava info saamiseks võta meiega ühendust telefonil +372 5688 0759 (Kirsi Zirel) või koolitused@aire-edih.eu.

Osale veebinaril ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

AJAKAVA
Kolmapäev, 7. detsember 2022
10.00 – 10.10 Sissejuhatus veebinari
10.10 – 10.55 Tulevikutehased: tööstus 4.0 ja tööstus 5.0
11.00 – 11.45 Inimese ja tehnoloogia koostöö
11.50 – 12.35 Autonoomsed robotid tootmises
12.40 – 12.45 Kokkuvõte veebinarist

KOOLITAJAD
Karl Kruusamäe on Tartu Ülikooli robootika kaasprofessor, kelle uurimistöö keskendub robotitele inimkeskkonnas (nt linnaruumis, haiglates ja tootmishoonetes). Ta kaitses doktorikraadi 2012. a Tartu Ülikoolis ning on töötanud nii Jaapani tööstusliku teaduse ja tehnoloogia riiklikus instituudis AIST kui ka USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Hetkel panustab Karl Kruusamäe Euroopa ja Eesti tööstuse innovatsiooni, lüües aktiivselt kaasa nii EIT Manufacturingi (www.eitmanufacturing.eu) kui ka EDIH-AIRE (www.aire-edih.eu) koostöövõrgustikes.

Veiko Vunder on Tartu Ülikooli robotitehnoloogia lektor, kes nii teadusprojektide kui ka õppetöö raames tegeleb robotite kõrgetasemelise juhtimisega ja on Tartu Ülikoolis väljatöötatud õpperoboti Robotont üks eestvedajaid. Veiko Vunder on arvutitehnika taustaga. Ta kaitses doktorikraadi 2016. a Tartu Ülikoolis, misjärel suundus aastaks järeldoktorantuuri USA-s Texase Ülikoolis Austinis. Praegu osaleb ta mitmetes EIT Manufacturingi robootikaprojektides, tegeleb robotite tarkvaraarendusega ja panustab õppematerjalide väljatöötamisse.

OSALEMISE TINGIMUSED
• Registreerudes Fienta kaudu, saadame Sulle täpsema info osalemise kohta e-mailile.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 200 EUR ulatuses osaleja kohta.
• Veebinarile registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele veebinaril mitteosalemisel (võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-mailile saadetud arve tuleb tasuda enne veebinari algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge AIRE koolitustega SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

KUTSE VEEBISEMINARILE: HETKE JA TULEVIKU OLUKORD ROBOTISEERIMISES EESTIS JA MAAILMAS – ARUTELU EKSPERDIGA

Mis seisus on robotiseerimine Eesti tööstuses hetkel ja kuhu soovime jõuda tulevikus. Veebinaril vaadatakse maailma robotiseeritatavust arvuliselt võrreldes seda Eesti statistikaga.
Antakse ülevaade erinevaid laialt levinud tööstusrobotite tüüpidest ja tootjatest.
Arutatakse spetsialistidega Eesti hetke ja tuleviku olukorda robotiseerimises.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi (VTA) 200€ ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Osalema oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ning tööstusrobotitega (tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud ja lukksepad ning tööstusoperaatorid ja toodete valmistajad, sh laotööline, elektrik, IT-spetsialistid jne).

Veebinari viib läbi Eesti Maaülikooli kogenud tootmistehnika valdkonna lektor Indrek Virro.

TEEMAD
1. Maailma ja Eesti robotiseeritavus arvudes;
2. Enam kasutuses olevate tööstusrobotite tüübid ja tootjad
3. Arutelu spetaslistiga: Eesti robotiseerimise trendid ja robotiseerimise otstarbekus.

Veebinaril osalenu teab:
• tööstusroboteid nii liigituse kui tootjapõhiselt;
• robottiheduse näitaja olemust;
• robotiseerimsie tuleviku võimalusi Eesti kohta.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Eesti Maaülikooli täiendkoolituse tõendi.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 24. november 2022.


OSALEMISE TINGIMUSED

• Kursusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-mailile.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Kursusel osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) limiiti (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt VTAd 200 euro ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega annab ettevõte loa kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolitusel mitteosalemisel või katkestamisel. *Osalus on võimalik tühistada kuni 10 tööpäeva enne algust, saates kiri e-mailile koolitused@aire-edih.eu .
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda (sh suurettevõtetest töötajad) ka arve alusel. E-mailile saadetud arve tuleb tasuda enne kursuse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +37255617070 (Marten Madissoo) või koolitused@aire-edih.eu .

Tule koolitusele ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

KOOLITAJAD
Eesti Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 65. kohal (QS World University Rankings by Subject 2022). Rahvusvahelises edetabelis asub maaülikool 1000 parima ülikooli seas, olles kohtadel vahemikus 801 – 1000 (Times Higher Education 2022).

Maaülikool kuulub taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulka(Clarivate Analytics).
Meie vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika- ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatele looduse ja inimese hüvanguks.
Modernses ülikoolilinnakus õpib ligi 3000 tudengit ning töötab enam kui 900 inimest, kellest umbes pooled teevad rahvusvahelisel tasemel teadus- ja õppetööd.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).

KUTSE VEEBISEMINARILE: KÜBERTURVALISUS TÖÖSTUSETTEVÕTTETES – OHUD, TRENDID JA RISKID

AIRE (AI & Robotics Estonia) kutsub veebinarile, kus räägitakse küberturvalisusest ja infoturbest ning selle olulisusest tööstusettevõttele. Räägime hetke peamistest ohtudest, tuleviku trendidest ning nendega kaasnevatest riskidest. Toome soovitusi ja näpunäiteid, kuidas ohte vältida ja kuidas ettevõtte küberturbega alustada.

Veebinaril osalemisel saab ettevõte vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.

SIHTGRUPP
Oodatud on väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse (EMTAK C) ja tootmisettevõtted.

Kursused on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimaluste ning tööstusrobotitega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, automaatikud, mehhatroonikud, tehnikud ja lukksepad ning tööstusoperaatorid ja toodete valmistajad (sh laotööline, elektrik), IT-spetsialistid jne.

Veebinari viib läbi Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse infoturbe nõunik Tommy Tomson.

EESMÄRK
Tutvustada, mis on küberturvalisus ja infoturve ning miks see on oluline tööstusettevõttele. Räägime hetke peamistest ohtudest, tuleviku trendidest ja nendega kaasnevatest riskidest. Toome soovitusi ja näpunäiteid, kuidas ohte vältida ja kuidas ettevõtte küberturbega alustada.

TEEMAD
• Küberturvalisus
• Küberturbega seotud seadusandlus
• Küberkuritegevus
• Andmeturve
• Küberturve ettevõttes
• Küberturbe praktilised näpunäited

Veebinari edukal läbimisel saavad osalejad teadmised:
• Mis on küberturve ja milleks see on oluline ning vajalik.
• Milline on küberturbega seotud seadusandlus.
• Millised on põhilised küberturbe ohud ja trendid.
• Mis on andmeturve, andmekaitse.
• Kuidas küberturbega ettevõttes alustada.

Veebinari täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tõendi.

Veebinarile registreerumise tähtaeg on 6. jaanuar 2023. a.

OSALEMISE TINGIMUSED
• Registreerudes Fienta kaudu, saadame Teile täpsema info osalemise kohta Teie e-mailile.
• Koolitusel osalemise tingimuseks on AIRE digiküpsuse hindamise ankeedi täitmine oma tööstusettevõtte kohta. Täpsem info saadetakse pärast registreerumist e-postile.
• Veebinari toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Veebinaril osalemine on tasuta sihtgrupi ettevõtetele, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Veebinaril osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 200 € ulatuses osaleja kohta.
• Veebinarile registreerumisega kinnitab ettevõte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele koolituse mitteosalemisel (kuni 10 tööpäeva enne algust) või katkestamisel.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka tasudes arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-postile saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil +372 5220426 (Helen Jõesaar) või koolitused@aire-edih.eu.

Tule veebinarile ja alusta konkurentsitihedaks tulevikuks valmistumisega juba praegu!

AJAKAVA
Neljapäev, 12. jaanuar, 2023 kell 14:00-17:00
• 14:00 Sissejuhatus küberturvalisusesse – küberturvalisuse vajalikkus, eesmärk, põhikontseptsioonid, turbekihid, haavatavused, ohud.
• 14:30 Küberturbega seotud seadusandlus (EU ja Eesti).
• 14:45 Küberkuritegevus ja selle trendid.
• 15:00 Andmeturve, andmekaitse ja privaatsuse põhimõtted.
• 15:30 Küberturve ettevõtetes ja väljakutsed.
• 15:45 Küberturbe praktilised näpunäited, juhendid, peamised protsessid ja soovitused.
o Kuidas ja millest alustada.
o Oluliste infovarde kaardistamine.
o Riskide identifitseerimine.
o Kontrollide kehtestamine.
o Käitumisjuhendid.
o Praktilised näpunäited.
• 16:30: Lahendused, mis teevad küberkaitse tööstuses lihtsamakas (pilveteenused, salvestusruum, automaatsed varundused).
• 16:45: Tagasiside ja küsimused.

KOOLITAJAD
Tommy Tomson on Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskuse infoturbe nõunik. Tartu Ülikooli teadusarvutuste keskus pakub teadlastele, üliõpilastele ja erasektori ettevõtetele arvutusressurssi, et lahendada suuremahulisi arvutusi nõudvaid probleeme kiirelt ja taskukohaste hindadega ning toetab kasutajaid eestikeelse abi ja koolitustega.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIT.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677)

 

KUTSE VEEBIKOOLITUSELE: TEHISINTELLEKTI PROJEKTI PLANEERIMINE JA LÄBIVIIMINE TÖÖSTUSETTEVÕTTES

Maanda oma tööstusettevõtte riske ja raskesti prognoositavate otsuste tegemist tedmistega, mida pakub AIRE keskuse pakutav koolitus “Tehisintellekti projekti planeerimine ja läbiviimine tööstusettevõttes”.

Ajavahemikul 23. jaanuar kuni 12. veebruar 2023 toimuv kursus pakub lähenemist, kuidas tehisintellekti ja andmeteaduse võimaluste rakendamine aitab kaasa otsustusprotsessides kiiresti muutuvas turusituatsioonis.

Tulevikus on tehisintellekt ja andmeteadus konkurentsivõimelise ettevõtte protsesside lahutamatuks osaks. Mida see aga sisuliselt tähendab, millest alustada ja mis on sellega kaasuvad võimalused, need on küsimused, mis vajavad vastuseid juba praegu.
Kursusel tutvustame võimalusi ja kasutegureid, mida loob tehisintellekti ja andmeteaduse rakendamine tööstusettevõtete otsustusprotsessides.

➠ Vaata ka koolitust tutvustavat VIDEO.

SIHTGRUPP
Kursusele on oodatud väikese- ja keskmise suurusega tööstusettevõtete töötajad. Osalemisel antakse ettevõttele vähese tähtsusega abi (VTA) 480€ ulatuses osaleja kohta (abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul). Ühest ettevõtte kohta on lubatud kuni 2 osalejat.

Kursus on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad tutvuda tootmise digitaliseerimise võimalustega. Ametialadel: tööstusjuhid, insenerid, töödejuhatajad, ning IT-spetsialistid jne.

Koolitust viivad läbi valdkonna tipud: Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetooli lektor Elena Sügis (PhD) ja Nortal ASi andmeteadlane Liis Kolberg (PhD).

Koolitus on üles ehitatud põhimõttel, et osalejatel oleks võimalik kursus lihtsalt sobitada oma igapäeva ülesannete hulka:
➠ videoloengud, mida saavad osalejad vaadata neile sobival ajal;
➠ praktilised veebiseminarid, mis sisaldavad ka kogemus lugusid praktikutelt;
➠ enesekontrollitestid, et õpitud teadmisi kinnistada.

TEEMAD
➠ tehisintellekti ja andmeteaduse olemusest ning võimalustest tööstusettevõtetele;
➠ andmeteaduse erinevatest tehnikatest (nt masinõpe ja kirjeldav ärianalüütika);
➠ tehisintellekti rakendatavate projektide planeerimisest

Tuginedes varasemate osalejate tagasisidele on kursuse hea hüppelaud kuidas oma ettevõttes AI kasutuselevõtu temaatikale läheneda süstemaatiliselt ja suures plaanis ning kuidas andmeid mõista, et tõsta oma tootmisettevõtte kasumlikkust.

Koolituse edukal läbimisel saavad õppurid teadmised:
➠ saab aru tehisintellekti ning andmeteaduse olemusest ja võimalustest tööstusettevõttes;
➠ oskab teha vahet tehisintellekti erinevate meetodite vahel;
➠ oskab planeerida võimalikke tehisintellekti rakendavaid projekte.

➠ Koolituse täismahus läbijad saavad Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistuse.

Koolitusele registreerumise tähtaeg on 18. jaanuar 2023.

Sul on juba teadmised tehisintellekti projekti planeerimisest, aga vajad teostust oma ettevõtte näitel – tule osale 20.02 – 3.03.2023 edasijõudnute kursusel “AI projekti planeerimise praktiline kursus”.

Tule saa teada, kuidas tehisintellekti ja andmeteadust rakendades tööstusettevõttes on võimalik avada uusi digitaalseid aknaid.

LISAINFO

Kursuste kohta täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 5220426 Helen Jõesaar või koolitused@aire-edih.eu

AIRE teenuste väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise (DMA) nõustamisteenus, mis aitab kaardistada Sinu ettevõtte tugevused, kitsaskohad ning nende mõju ettevõtte tegevusele. Esmakordselt AIRE koolitusele registreerumisega saab ettevõte IMECC OÜ’lt DMA nõustamisteenuse vähese tähtsusega abi arvestuses. Loe täpsemalt SIIT. AIRE võtab registreerumisejärgselt ettevõttega teenuse osas ühendust.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AJAKAVA

NÄDAL 1 /23. – 29.01.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 1: Sissejuhatus & CRISP-DM
Esimene loeng tutvustab tehisintellekti projekti planeerimise metoodikat CRISP-DM ning andmete kogumise parimaid tavasid.

/26.01 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 1: Sissejuhatus & CRISP-DM

Seminari käigus käsitleme tehisintellekti projekti planeerimise praktilisi aspekte ja lahendame praktilisi ülesandeid. Lisaks arutame tehisintellekti otstarbekust tööstusettevõttes.

NÄDAL 2 /30.01 – 5.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 2: Tehisintellekti meetodid ja masinõpe

Loengul keskendume erinevatele tehisintellekti meetoditele ja nende kasutusvõimalustele.

/2.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 2: Masinõpe ja ärianalüütika

Seminari käigus lahendame praktilisi ülesandeid, et mõista, kuidas valida tööstusettevõttes konkreetse ülesande jaoks õige meetod. Samuti demonstreerime tehisintellekti/masinõppe meetodite rakendamist ärivaldkonnas.

NÄDAL 3 / 6. – 12.02.2023 /

/Enne veebiseminari/ Videoloeng 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Kolmas loeng keskendub tehisintellekti meetodite rakendamisele kliendihalduses ja ennustavas hoolduses.

/9.02 kl 10.00–12.00/ Veebiseminar 3: Tehisintellekti meetodite kasutamise praktilised näited

Seminar keskendub tehisintellekti praktilistele kasutusjuhtudele nii ennustavas hoolduses kui kliendihalduses.

KOOLITAJAD

Elena Sügis, PhD (vastutav koolitaja)

Dr. Elena Sügis on mitmekülgse andmeanalüüsi ja õpetamise kogemusega õppejõud TÜ andmeteaduse õppetoolis. Erasektoris ja TÜs ta on arendanud tarkvara ja rakendanud tehisintellekti meetodeid, et vastavalt FAIR andmete standarditele kombineerida bio- ning terviseandmeid. Lisaks töötas Elena tarkvaraarenduse kvaliteedijuhina projektis „Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“, kus arendas kvaliteedijuhtimissüsteemi tarkvara meditsiiniliste seadmete loomiseks vastavalt Euroopa regulatsioonidele. Täna on ta peamine fookus viia innovatiivsed tehnoloogiad ning nende rakendamine igapäevasesse ellu. Selle eesmärgi raames on Elena eest vedanud populaarsete “Tehisintellekti algkursus”, “Andmeteaduse võimalused äriettevõttes”, “How artificial intelligence can support healthcare” kursuste loomist, kus osales üle 4000 inimese.

Liis Kolberg, PhD

Liis Kolberg on andmeteadlane tarkvaraarendusettevõttes Nortal AS ning teadustarkvara insener Tartu Ülikooli andmeteaduse õppetoolis. Liis on tegelenud erinevate andmetel tuginevate lahenduste väljatöötamisega ja masinõppe meetodite rakendamisega nii ülikoolis kui ka erasektoris. Oma igapäevatöös tegeleb ta hetkel just protsesside optimeerimisega tööstuses. Lisaks on Liis õpetanud TÜs masinõppe kursust ning läbi viinud erinevaid programmeerimise algteadmiste lühikursusi.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

MÄRKUSED

• AIRE teenuste (sh kursustel osalemine) väravaks on ettevõtte digiküpsuse hindamise nõustamisteenus, mis viiakse läbi kursuse jooksul ja järel. Teenuse tutvustus SIIN.
• Kursusel on võimalus osaleda sihtgrupi ettevõtetel, kellel on vaba vähese tähtsusega abi (VTA) jääki (piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul).
• Kursusel osalemisel antakse ettevõttele riigi poolt vähese tähtsusega abi 480€ ulatuses, osaleja kohta.
• Kursusele registreerumisega kinnitab ettevõtte luba kasutada VTA jääki osalemiseks, mis ei kuulu tagastamisele kursusel mitteosalemisel(kuni 10 tööpäeva enne algust)või katkestamisel.
• Kursuse toimumiseks on minimaalne osavõtjate arv 15.
• Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 inimest.
• Soovi korral on võimalik kursusel osaleda ka arve alusel (sh suurettevõtete töötajad). E-kirjaga saadetud arve tuleb tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.

Tutvuge pidevalt täieneva AIRE koolituskavaga SIIN.

Tehisintellekti- ja robootikakeskust AIRE (EDIH) rahastab Digitaalse Euroopa Programmi Euroopa Digitaalse Innovatsiooni Keskuste alamprogramm ja Majandus- ja Kommunikatisooniministeerium (Projekti nr: 101083677).