Uudised
31.05.2022

Ettevõtte kasvatamisel pannakse proovile nii õppimisvõime kui ka kohanemisoskus

Esmakordselt ilmunud 23.05.2022 veebilehel toostusest.ee.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE on loodud, et abistada Eesti tööstusettevõtteid teel innovaatilise tootearenduseni.

 

Mida teha siis, kui ettevõte on kasvufaasis ning üheks finantseerimise võimaluseks on erakapitali kaasamine?

Siin on mitmeid aspekte ja võimalikke karisid, märgib targa linna lahendusi loov AS-i Bercman Technologies tegevjuht Mart Suurkask ning jagab sel teemal oma kogemusi. Ta märgib, et ettevõtte kasvatamisel läbib ettevõtja väga kiirelt erinevaid arenguetappe, kus õppimisvõime ja kohanemisoskus pannakse paratamatult proovile.

„Ütlemine, „mida rohkem ma teada saan, seda vähem ma tunnen, et tean”, kehtib ka ettevõtjana kasvamisel,“ on Suurkask veendunud.

Kui ettevõttel on vajadus kaasata erakapitali kasvamiseks, kuidas leida ettevõtte jaoks n-ö õige erakapital?  

Eks iga algus on alati raske ja võimalusel tuleks proovida algusfaasis enda või lähikonna kaudu vähemalt ärimudel valideerida või prototüüp rahastada. Sealt edasi on sõltuvalt tegevusalast mõistlik teostada ingelinvestorite pre-seed investeerimisring ja seda peaasjalikult selle jaoks, et ettevõtet järgnevateks rahakaasamisteks ette valmistada.

Raha investeeritakse ettevõttesse alati tingimustega ning selleks, et varajased asutajad ja omanikud saaksid ka tulevikus motiveerituna tegutseda, on vaja vähemalt baasteadmisi rahakaasamise ohtudest ja võimalustest. Eestis on alustajatele heaks kasvulavaks mitmed kiirendid, mis aitavad nii koolituste kui ka täiendavate investeeringutega.

Rusikareegel võiks olla, et niikaua kui võimalik proovida ise hakkama saada ning kui on kindel, et tingimustega kellegi teise raha vastu võtmine on aktsepteeritav, liikuda edasi ingelinvestorite, fondide ja ühisrahastusplatvormide juurde.

Alustavatele aktsiaseltsidele võib erakapitali kaasamiseks sobida Nasdaqi poolt opereeritav ning just väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele loodud kasvuturg First North, kus reeglistik on pisut leebem kui põhiturul.

Millised on teie jaoks olnud olulised põhimõtted erakapitali kaasates?

Minu jaoks on alati oluline olnud, et kapitali kaasamisel mõistaks ettevõttesse investeerija selgelt, mida ettevõte saavutada soovib ning ka seda, et see teekond eesmärkideni jõudmisel ei pruugi olla lihtne.

Kõige olulisem on, et investor mõistaks, et panustamine ettevõtte arengusse on kindlasti seda teekonda väärt nii finantsiliselt kui sotsiaalmajanduslikult.

Kui erakapital on kaasatud ja ettevõte kasvab, millega tuleb siis arvestada?

Kui raha on kaasatud ja ettevõte liigub kasvu suunas, siis on esmane kapitali kaasamine oma algusfaasis seatud eesmärgi täitnud, mis võiks ju anda põhjust rahuloluks.

Teisalt on kasvava, uues olukorras oleva ettevõtja väljakutsed muutunud ja seotud inimeste, protsesside ja finantside juhtimisega. Et mitte hätta jääda, tuleb leida enda ümber meeskond, kes äri kasvades saaks nõu ja jõuga toeks olla.

Kommentaar: Tehnopol ja AIRE annavad ettevõtetele finantseerimiseks nõu

Sven Illing, TalTechi ettevõtlusprorektor ja Tehnopoli nõukogu esimees

 

Tööstusettevõtte digitaliseerimiseks vajaliku finantseeringu saab katta omakapitali, pangalaenu, avaliku sektori toetusskeemi või erakapitali investeeringute toel. Võimalusi tundub olevat palju ja loodetavasti igaüks nende hulgast ka midagi leiab.

Erakapitali toel kasvamine sobib ennekõike sellistele ettevõtetele, kellel on juba olemas oma toode või vähemalt ambitsioon selle arendamiseks. EDIH AIRE raames pakub Tehnopol firmadele praktilist ja turupõhist nõustamisteenust, kuidas ettevõttesse täiendavat kapitali tuua ja oma tegevust seeläbi laiendada. Tehnopol ja kaasatud eksperdid annavad tööstusettevõtetele nõu, kuidas täiendada oma ärimudelit, arendada toodet või teenust, hindame ja loome vastavalt vajadusele otsekontaktid erakapitali pakkujatega nii Eestis kui välismaal.

Nõustame, kuidas maandada erakapitali kaasamisega seonduvaid riske ning toetame kapitali kaasamise protsessi õigus- ja finantsvaldkonna professionaalide abiga. Ettevõtted saavad ennast nõustamisele registreerida AIRE veebileheküljel.

Kõikide ettevõtetega teeme esmakohtumise olukorra kaardistamiseks ning erakapitali kaasamise eelduste ja võimaluste tuvastamiseks. Sellest tulenevalt jagame infot järgmiste praktiliste sammude kohta, kuidas erakapitali kaasamisega edasi liikuda.

Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE:

  • Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE on pühendunud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmisele, toetades neid tehisintellekti ja robootika kasutuselevõtul.
  • AIRE toetab tööstusinnovatsiooni loomist, tuues kokku ülikoolide teadmised ja ettevõtete vajadused.
  • Koos ülikoolide ja teadusasutustega ühendatakse teadmised IT, inseneeria, robootika ja elektroonika vallast, et tekiks ettevõtetele digitaliseerimise ja automatiseerimise arendamise platvorm.
  • Pakutakse ettevõtetele võimalust kasutada teadus- ja arendustöö laboreid ning tuge suurandmete haldamisel.
  • Eesmärk on tuua ülikoolid tööstusele lähemale läbi ettevõtete jaoks uudsete erilahenduste, mida eraturult ei leia – olgu selleks uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus.
Jaga sotsiaalmeedias