Skip to content

MEESKOND

AIRE meeskonnas on Sind toetamas Eesti parimad tööstusinnovatsiooni eestvedajad eri elualadelt. Meie erinev taust annab meile unikaalse võimaluse näha valdkonna tervikut ja astuda julgeid samme selle edasiviimiseks.

KIRKE MAAR

Keskuse juht
AIRE

Kirke on 20-aastase kogemusega projektijuht, kes on koordineerinud suuri projektimeeskondi, aidanud rahastust leida ning seda korrektselt administreerida. Kirke töötas 18 aastat rahastamise valdkonna konsultandina erasektoris ja on aidanud paljudele Eesti teadus-, ettevõtlus-, turismi- ja sotsiaalvaldkonna projektidele toetust leida, sihte ja selgeid eesmärke seada ning nende alusel koostöös tegutseda.

Kirke3

EVELIN EBRUK

Kliendisuhete juht
Arendusinsener
AIRE
evelin

OTTO MÄTTAS

Tehisintellekti valdkonna juht
AIRE

Otto on 13 aastat töötanud IT valdkonnas inseneri ja arhitektina nii Eestis kui ka välismaal. Viimased 3 aastat on fookuses olnud tehisintellekt, k.a masinõpe, ekspertsüsteemid ning inimese ja arvuti interaktsioon. Tehniliste lahenduste loomise kõrval on fookuses olnud protsessid ning tehnoloogia juhtimine laiemalt, lisaks tehisintellekti eetika ja seadusandlus. Otto on väärtust loonud nii era-, avalikus kui ka kolmandas sektoris. Järgmine samm on tuua Eesti tööstus maailma lavadele.

DSC00251 copy

JAAN ERIK BRANNO

Tehniline spetsialist
AIRE

Laialdase rahvusvahelise taustaga Jaan Erik alustas 2022. aasta suvel praktikandina AIRE-ga koostööd. Ta on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng, kes panustab meeskonda oma loominguliste ideede ja motiveeritud mõtteviisiga.

jaan_branno

KAIRE TAMMER

Turundusjuht
AIRE

Kaire on 15- aastase kogemusega turundusekspert ja ettevõtja. Viimasel kümnendil on ta teinud koostööd erinevate Eesti- ja rahvusvaheliste tööstus- ning teenindusettevõtetega. Kaire suhtub kirglikult digitaliseerimisse ning on aidanud Eesti ettevõtetel tõsta digitaliseerituse taset erinevate majandustarkvarade juurutamise valdkonnas. Samuti elab ta kaasa kõigele, mis toetab Eesti tööstusevõttevõtete konkurentsivõime tõstmist ning valdkonna populariseerimist.

kaire_tammer

INGRID HUNT

Tartu Teaduspark

Ingrid on Tartu Teaduspargi projektijuht. Teaduspargis tegeleb ta projektide elluviimisega seonduvalt innovatsiooni ja nutika spetsialiseerumisega. Ingridil on pikaajaline edukas kogemus finants- ja strateegilise planeerimise valdkonnas.

Ingrid Hunt_TTP1

HELEN JÕESAAR

Ettevõtluskoostöö koordinaator
Tartu Ülikool

Helen on Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi ettevõtluskoostöö koordinaator. Omab 10 aastast kogemust Euroopa Liidu projektide elluviimisel ning teadus-, turismi- ja sotsiaalvaldkonna toetuste taotlemise nõustamises ja järelvalves. Arvutiteaduste instituudis on tema roll algatada ülikooli ja ettevõtete vahelist koostööd ning koordineerida programmi DIGITAL tegevusi.

Helen

ANU PUUSAAG

Targa tehnoloogia valdkonna juht
Tehnopol

Anu on targa tehnoloogia valdkonnajuht ärilinnakus Tehnopol. Tema ülesandeks on peamiselt toetada AI põhiste või muu süvatehnoloogia ettevõtete arengut ja kasvu eksporditurgudel. Viimased 20 aastat on Anu loonud toetavaid tegevusi ettevõtete arenguks.

anu_puusaag

KRISTJAN KARRON

Turundusspetsialist
Tartu ülikool

Kristjan tegeleb arvutiteaduse instituudis ettevõtluskoostöö turundustegevuste alal. Tal on kogemust IT-valdkonna turundustegevustest nii era- kui avaliku sektori poole pealt ning ka nende kahe sektori omavahelisest IT-alases koostöös. Lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjandusmagistri.

Kristjan

KIRSI ZIREL

Projekti assistent
Tartu

Kirsi on Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi projekti assistent, kes aitab teadlastel ja tudengitel erinevaid nii siseriiklikke kui ka rahvusvahelisi projekte ellu viia. Hariduselt on ta eesti ja ungari filoloog, kuid tal on ka pikaaegne kogemus toitlustuses ja eraettevõtluses.

Kirsi_zirel_kodukale

SIRLI KASEPUU

Tallinna Tehnikaülikool
sirli_kasepuu

ANDRI HARAN

Juhtkomitee liige
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Andri on Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööstusvaldkonna juht, kes on 20-aastase erialase kogemusega muutuste- ja protsessijuhtimisega kaitse- ja kosmosetööstuses. Olles töötanud nii era- kui avalikus sektoris, on Andril kogemus mõlema sektori toimimisest ning võimalustest ja väljakutsetest. Andri on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis Ettevõttete digimuutuste erialal.

AndriHaran

MARTIN GOROŠKO

Juhtkomitee liige
Teadus- ja ärilinnak Tehnopol
Martin Goroško_Tehnopol cop

REET PÄRGMÄE

Juhtkomitee liige
Tallinna Tehnikaülikool

Reet on Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juht ja üks AIRE algajatest ja toetajatest. Oma töös aitab Reet teadlasi ja ettevõtjaid kokku viia ning seeläbi innovatsiooni luua. Reet on oma taustalt tehnoloogiaõiguse ja andmekaitse ekspert, kes on viimase 20 aasta jooksul aidanud kujundada nii Eesti õigusruumi kui ka nõustanud digilahendusi loovaid iduettevõtteid. Hariduse on ta omandanud Helsinki, Konstanzi ja Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal.

ReetPärgmäe

JÜRI RIIVES

Juhtkomitee liige
IMECC

Jüri on Tallina Tehnikaülikooli professor ja IMECCi asutaja. Jüri on olnud pikka aega (1999-2009) Eesti Masinatööstuse Liidu juhatuse esimees. Jüril on suur ettevõtluskogemus, ta on ekspert tööstusrobootika, digitaliseerimise, kulusäästliku tootmise (sh Lean) ja tööstuse ärimudelite arenduses.

JyriRiives

MARGUS ARAK

EMÜ koordinaator
Eesti Maaülikool

Margus on Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi direktor aastast 2008. Ta on eesti keskkonnafüüsik ning enne direktoriks asumist on Margus olnud ka tehnikainstituudi keskkonnafüüsika lektor ja õppetöökoja juhataja.

Margus Arak_EMÜ

GERT JERVAN

Juhtkomitee liige

Gert Jervan on TalTechi IT teaduskonna dekaan ja usaldusväärsete arvutisüsteemide professor. Ta on olnud paljude riiklike ja rahvusvaheliste projektide koordinaator. Viimasel ajal tegelenud ennekõike Euroopa Komisjoni Smart Anything Everywhere initsiatiivi projektide elluviimisega, mis pakuvad sildrahastust erinevatele tehnoloogiasiirde projektidele.

gert_jervan

JAAK VILO

Juhtkomitee liige
Tartu Ülikool

Jaak on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja ja bioinformaatika professor. Ta juhib andmeteaduse õppetooli, kus tegeletakse andmekaeve, masinõppe, algoritmide, bioinformaatika ja arvutusliku neuroteadusega. Alates 2018. aastast on Jaak ka juhatuse liige Informatics Europe ühingus, mis esindab informaatika valdkonna avaliku ja erasektori teadlaskonda Euroopas ja naaberriikides.

Jaak Vilo_TÜ

JUHAN-PEEP ERNITS

Tallinna Tehnikaülikool

Juhan on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent alates 2012. aastast. Tema teadustöö on seotud tehismõistuse rakendustega robootikas. Lisaks on ta informaatika magistri õppekava juht ja kaaskoordineerib Tartu Ülikooli juhitavat tarkvaratehnika magistri õppekava tehnikaülikooli poolelt. Põhivaldkonnad on raalnägemine ja robotitele usaldusväärse tarkvara loomine.

Juhan-PeepErnits

TÕNU LELUMEES

Digiküpsuse hindamise ekspert
IMECC

Tõnu on Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu esimees, Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskuse (IMECC) juht ja pühendunud ekspert tööstuse digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse tagamise teemadel.

TonuLelumees

ANDRUS KURVITS

Juhtkomitee liige
Tartu Teaduspark

Andrus on Tartu Teaduspargi juhatuse liige. Tal on 20-aastane kogemus nii panganduses kui ka tehnoloogia iduettevõtluses ning ta on löönud kaasa paljudes edukates ettevõtmistes. Ta on Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori käivitaja ning kahel esimesel aastal oli ta Baltimaade suurima ärifestivali sTARTUp Day programmijuht.

Andrus Kurvits_TTP

VAHUR KOTKAS

Tallinna Tehnikaülikool

Vahur on tegelenud mudelipõhise tarkvaraarenduse, loogikapõhise programmide sünteesi ja tehismõistuse teemadega enam kui 20 aastat. Selle aja vältel on ta loonud mitmeid lahendusi, mis tänaseni tööstuses kasutust leiavad. Tema juhitud Rakendusliku tehismõistuse töörühm keskendub praktikas kasutatavate loogikapõhiste tehismõistuse valdkonda kuuluvate lahenduste loomisele.

Vahur1

TAUNO OTTO

Tallinna Tehnikaülikool

Tauno on Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika professor alates 2010. aastast. Ta juhib Eesti teaduse teekaardi objekti: nutika tootmise tuumiktaristu (SmartIC), ja on Euroopa Komisjoni tasandil “Made in Europe” Partnerlusnõukogu liige. Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud tööstuse digitaliseerimisega.

Tauno_Otto

TÕNU PIHELGAS

Tallinna Tehnikaülikool

Tõnu on pikaajalise riigisektori ja erasektori kogemusega Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse valdkonna jurist. Ta on lisaks juristitööle pikka aega tegelenud poliitika kujundamise, õigusloome, strateegiate kujundamise ning elluviimisega. Samuti on ta olnud läbirääkija nii Eesti diplomaadina Eesti Alalises Esinduses Euroopa Liidu juures, Brüsselis ja juhtinud ka läbirääkijate meeskonda erasektoris. Ta on ka matkaja ja maailmarändur.

TonuPihelgas

ALVO AABLOO

Arukate materjalide ja süsteemide ekspert
Tartu Ülikool

Alvo on robootika, arukate materjalide ja süsteemide ekspert ning Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi professor ja IMS labori juht. Samuti on Alvo tudengite inseneeria-rohemajanduse liikumise Solaride rajaja. Doktorikraadi on ta omandanud Tartu Ülikoolis füüsika erialal ning on mitme erineva ettevõtte kaasrajaja ja juhatuse liige.

Alvo Aabloo_TÜ

KRISTO KARJUST

Tallinna Tehnikaülikool

Kristo on volitatud mehaanikainsener tootmistehnika alal (tase 8) ning omab kogemust tootmise korraldamise ja juhtimise, seadmete käitlemise, monitoorimise ja hoolduse vallas. Tema teadustöö põhisuunadeks on tootmise optimeerimine, monitooring ja prognoosimine; toodete ja tootmisprotsesside kiire teostamise teooria ja metodoloogia. Kristo on töötanud erasektoris üle kümne aasta, kus viis läbi koolitusi CAD, CAM ja CAE tarkvarade kasutamiseks ning tootmisjuhina juhtis välibasseinide ja tervisekapslite tootmist. Alates 2002. aastast töötab ta ka Tallinna Tehnikaülikoolis. 2011-2019 oli ta tehnoloogia arenduskeskuse IMECC projektijuht ning hetkel Tallinna Tehnikaülikooli kaasprofessor tenuuris ja juhib mehaanika ja tööstustehnika instituuti.

KristoKarjust1

MEELIS KULL

Tehisintellekti ekspert
Tartu Ülikool

Meelis on Tartu Ülikooli masinõppe kaasprofessor alates 2017. aastast. Ta on masinõppe ja tehisintellekti valdkonnaga tegelenud Inglismaal ja Eestis ligi 10 aastat ning tema masinõppe ja andmeteaduse õppeainetest on läbi käinud üle 1000 tudengi. Tema juhitud teadusrühm arendab masinõppe meetodeid, mis väljastavad lisaks ennustustele ka hästi kalibreeritud enesekindlushinnanguid.

Meelis Kull_TÜ

TÕNIS RAAMETS

Tallinna Tehnikaülikool

Tõnisel on üle 20-aastane töökogemus autotööstuse ja tootmise valdkonnas. Ta on pikka aega osalenud Eesti Masinatööstuse Liidu juhtimises. Hetkel Tallinna Tehnikaülikoolis doktorandi-nooremteadurina töötav tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on digitaalsete optimeerimis- ja juhtimismudelite väljatöötamine ja juurutamine tootmisprotsessides. Tõnis on AIRE liige 2022. aasta algusest.

Tonis_Raamets

ALAR NIIDAS

Tallinna Tehnikaülikool
alar_niidas

KRISTI JÕEÄÄR

Turunduskonsultant
Teadus- ja ärilinnak Tehnopol

Kristi on enam kui 20-aastase turundusvaldkonna kogemusega ekspert, kelle käe all on sündinud ja kasvanud mitmed Eesti tähendusrikkad brändid. Igapäevaselt juhib ta teadus- ja ärilinnaku Tehnopol turundus- ja kommunikatsiooniosakonda ning nõustab iduettevõtteid turundusmentorina. Kristi on lõpetanud TalTechis MBA.

Kristi1

ALAR KUUSIK

Tallinna Tehnikaülikool
alar_kuusik

ARUN KUMAR SINGH

Koostöörobootika ekspert
Tartu Ülikool

Arun juhib tehnoloogiainstituudi koostöörobootika rühma. Rühma peamine eesmärk on uurida robootika algoritmilisi ja rakenduslikke aspekte (liikumise planeerimine, juhtimine ja oleku hindamine) ning masinõpet, mida rakendatakse juhtimisel. Grupi uuringud hõlmavad enda alla laia valiku rakendusi, alates inimese ja roboti koostööst, robotitega manipuleerimisest kuni autonoomse sõitmiseni välja.

Arun Kumar Singh_TÜ

KARL KRUUSAMÄE

Inimese-roboti interaktsiooni ekspert
Tartu Ülikool

Karl seab mobiilseid roboteid inimkeskkonda. Ta on oma hariduse omandanud Tartu Ülikoolis ning on teadurina töötanud nii Ameerikas kui ka Jaapanis. Kruusamäe on pikaaegse kogemusega teadlane, kellel on laiapõhjaline kogemus robootika teadus- ja arendustegevustes: elektroonika ja mehaanika disain, tarkvaraarendus, süsteemide integreerimine, seadmete prototüüpimine ja erialased koolitused.

Karl Kruusamäe_TÜ

ÜLLE JAAKMA

Juhtkomitee liige
Eesti Maaülikool

TÕNU LEEMET

ARGO ROSIN

Tallinna Tehnikaülikool

Argo on pikaajalise koostööprojektide juhtimise kogemusega elektri tarkvõrkude, tööstusautomaatika ja valgustehnika ekspert. Ta on aktiivne teadlane, kes omab erasektori töökogemust nii tööandja kui ka töövõtjana. Argo on TalTechi inseneriteaduskonna teadusprodekaan, elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi kaasprofessor tenuuris ning mikrovõrkude ja metroloogia uurimisrühma juht.

ANNET MURU

Koordinaator
Tartu Ülikool

Annet koordineerib igapäevaselt Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi koostööd nii era- kui avaliku sektori asutustega, arendab oma meeskonnaga uusi formaate koostööks nii tudengite kui teadlastega ning populariseerib andmeteaduse valdkonda läbi erialaste seminaride korraldamise. Hariduselt turundaja, kes on viimased viis aastat töötanud IT-valdkonna teadus- ja arendusasutustes.