Skip to content

DEMOPROJEKTID

Eesti tööstusettevõtete digivõimekuse tõstmiseks viime läbi demoprojekte, kus ettevõtete väljakutsete seljatamiseks kasutame tehisintellekti- ja robootikalahendusi.

Tootmistsükli optimeerimine robottöökohal

Demoprojekti juhi Madis Moor sõnul on projekti eesmärk välja töötada tehisintellektipõhine tugilahendus tootmisprotsessi optimeerimiseks robotipõhistel töökohtadel. Alise Technic OÜ otsustas projekti tehases ette võtta, et saavutada kõrgetasemelised tulemused samal ajal tööprotsessi oluliselt kiirendades. Muuseas on luubi all robotite tootlikkus, töötamise paindlikkus ja tehtud töö kvaliteet. Kui esialgu luuakse rätseplahendus partnerettevõtte näitel, siis õpitu on rakendatav ka teistes robotšehhides sõltumata tööstusvaldkonnast.

Tervise jälgimise platvorm ortopeediliste abivahendite jaoks

Demoprojekti eesmärk on välja töötada turvaline tervisetehnoloogia platvorm, millega ühendada tulevikus kõik ortopeedilised abivahendid. Teema on lai ja lahendatavaid probleeme on hulgi, seega otsustati esialgu pühendada tähelepanu skolioosikorseti näitele. Loodud on korsetile kinnitatav andur ning platvorm andurist laekuvate andmete töötlemiseks. Ida-Tallinna Keskhaigla arstidega koostöös rakendatakse platvormile ka tehisintellektikomponent, mis võiks tulevikus autonoomselt aidata patsiendil kiiremini terveneda. Demoprojekti juhi Tauno Otto sõnul on loodav platvorm algusest peale olnud universaalne, näiteks on võimalik tulevikus arendada juurde võimekus tehisintellekti abil ennustada traumade tekkimist töökohal.

Targa laohaldussüsteemi testimine tööstusettevõttes (sh digitaalse kaksiku arendamine)

Demoprojekti juhi Juhan Peep Ernitsa sõnul on projekti eesmärk töötada välja tehisintellektisüsteem, mis suudab jälgida kaubaalustel ladustatud tooteid 2-3 meetri täpsusega, tuvastada tooteid ja seostada neid tegelike etikettidega. Ettevõttes Valdek AS on süsteem kasutusel juba arenduse käigus, tehisintellekt kasutab kauba nägemiseks laos varem ülespandud valvekaameraid. Projekti õnnestumine on tugevalt seotud laoruumi töötajatega, kellel on oluline roll süsteemi õpetamisel. Just sel põhjusel on tulevikus näha võimalusi lahendust rakendada ka laiemalt – piisab, et ruumis oleksid vahvad töötajad ja kaamerad, mille abil süsteem näeks ja õppida saaks.

Autonoomsete transpordirobotite kasutuselevõtt toiduainetööstuses

Demoprojekti eesmärk on automatiseerida kauba liigutamine tehase pakkimisalal, et tõsta logistilist kiirust ja tehase tootmisvõimekust. Kulinaaria OÜ tehase pakkimisala logistika on peagi automatiseeritud ja transpordirobotid integreeritud ettevõtte ERP-süsteemiga. See teeb võimalikuks hallata materjalide ja kauba liikumist distantsilt, kasutades digitaalset kaksikladu. Projekti käigus loodud süsteem on universaalne ning ei sõltu liialt liigutatavast kaubast, kuid on peamiselt suunatud siiski ladudesse ning ruumikamatele aladele, kus inimeste ja robotite teed ristuvad pigem harva.

Autonoomsed robotid objektide transpordiks läbi rahvarohkete haigla koridoride

Demoprojekti eesmärk on arendada nutikad robotid, mis oskaksid ohutult liigelda rahvarohketes siseruumides. Esimesed seesugused moodsad robotid on valideeritud transportides patsientide proove Tartu Ülikooli Kliinikumi intensiivraviosakonna ja labori vahel. Sarnase funktsionaalsusega ja inimesele ohutuid valmislahendusi turul pole ehk idee sobis hästi demoprojekti aluseks. Koostöös kliinikumiga loodi skaleeritav lahendus, mis on universaalne ja sestap võiks leida rakendust lisaks muudes tööstus- ning eluvaldkondades sõltumata konkreetsest kasutusjuhust ja tehnilisest platvormist.

Tehisintellektil põhinev tööstusseadme seisundi monitoorimine

Demoprojekti eesmärk on arendada tehisintellektil põhinev lahendus, mis suudaks ennustada tootmisseadmete rikkeid ja vähendada vajadust plaaniväliseks hoolduseks. Praegu käib arendustöö ettevõtte Pentamet OÜ tehases, kus on juba varem juurutatud protsessijuhtimis- ja elektrimonitooringusüsteemid. Loodud nutikas seirelahendus suudab tehisintellekti abil prognoosida ja näidata potentsiaalselt probleemseid masinaid, mis vajavad ennetavat hooldust. Väljatöötatud lahendust saab hõlpsasti edasi arendada sarnaste tööstusharudes rakendamiseks.

Teenindusroboti liikumistrajektoori sujuvamaks muutmine tehisintellekti abil

Demoprojekti eesmärk on rakendada tipptasemel algoritme teenindusroboti töö sujuvamaks ja kiiremaks muutmisel. Yanu OÜ on töötanud välja robotteenindaja, mis juba aktiivselt segab ja serveerib klientidele jooke. Samas, roboti käe liikumise juhtimine ilma etteplaneeritud trajektoorideta võimaldaks robotit märksa efektiivsemalt rakendada. Esmane lahendus arendatakse spetsiifilisele kasutusjuhule ettevõtte näitel, kuid lahendus ja selle arendamise metoodika on laiemalt rakendatav paljude sarnaste probleemide lahendamiseks.