Skip to content
Foto: Brait Pilvik

Tartu linn liitus AIRE keskuse partnerite ringiga

Tartu Linnavalituse pressiteade. Esmakordselt ilmunud 23.02.2022 veebilehel tartu.ee
Foto: Brait Pilvik

Tartu linn liitus tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE (AI & Robotics Estonia) partnerite ringiga, mis pakub tööstusettevõtetele koolitusi, nõustamist ja uudseid digitaliseerimise rätseplahendusi, mida eraturult valmislahendusena ei leia. AIRE partneriks olemine aitab kaasa Tartu linna eesmärkidele nutika tööstuse valdkonnas ning osaleda aktiivselt digitaliseerimist toetava ettevõtluskeskkonna loomisel. 

AIRE viib kokku kliente ja teenusepakkujaid, kelleks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad. Lisaks aitab keskus hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust katsetada lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist. Keskuse eesmärgiks on tõsta Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel.

“Soovime Tartu piirkonna tööstusettevõtteid tehisintellektil ja robootikal põhinevate lahenduste kasutusele võtmisel mitmekülgselt toetada. Tänu pakutavatele teenustele ning ulatuslikule koostöövõrgustikule muudab AIRE keskus ettevõtjatele sobivate lahendusteni jõudmise oluliselt lihtsamaks. Digitaliseerimine aitab lisaks muudele võitudele jõuda suuremat lisandväärtust loovate ning kõrgemalt tasustatud töökohtadeni, mis on linna seisukohalt igati soovitud arengusuund,” lausus abilinnapea Raimond Tamm.

Oluline eesmärk on aidata ettevõtetel leida tehisintellekti ja robootika arendusprojektide elluviimiseks lisarahastust (struktuuritoetustest, taastefondist, Horisont programmist, DEP ehk Digital Europe programmist ja mujalt). 

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark, Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus (IMECC OÜ) ja Tartu linn. Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus AIRE on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates 1. juunist 2021. 

Lisainfo:
Katrin Kask, Nutika ettevõtluse valdkonnajuht, Tartu Linnavalitsus, katrin.kask@tartu.ee 

Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, kirke.maar@taltech.ee