Uudised
08.03.2023

Ideevoor Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõime tõstmiseks

Eesti tööstusettevõtete digivõimekuse tõstmiseks viime läbi demoprojekte, kus ettevõtete väljakutsete seljatamiseks kasutame tehisintellekti- ja robootikalahendusi. Väärtustades innovatsiooni laiapõhjalist loomist, algatame demoprojekte võimalikult erinevates valdkondades ning arendame uudseid lahendusi, mis ei dubleeri eraettevõtjate poolt pakutavaid olemasolevaid tehnoloogiaid.

AI & Robotics Estonia (AIRE) kutsub Eesti tootmisettevõtteid üles esitama taotlusi ideekonkursile, et suurendada Eesti töötleva tööstuse konkurentsivõimet. Meie tulevik on meie kätes!

AIRE demoprojektide teenus võimaldab tootmisettevõtetel enne investeerimist katsetada tehisintellekti- ja robootikatehnoloogiaid, julgustades edasisi investeeringuid digitehnoloogiatesse. Ideekonkursi alusel pakub AIRE meeskond toetust valitud demoprojektidele, mis kasutavad tehisintellekti ja seda võimaldavaid tehnoloogiaid (sh robootikat). Demoprojekti käigus katsetatud ja valideeritud tehnoloogia, metoodika või prototüüp peab olema uudne ja sisaldama teatavat määramatust (nt rätsepalahendus). AIRE demoprojektide oodatavad tulemused on vähemalt osaliselt taaskasutatavad teistes ettevõtetes ja majandussektorites.

Riigiabi- ja rahastamisreeglitest tulenevalt toetab AIRE keskus ülikoolide teadmussiiret (sh. katab toetus AIRE partnerite otsesed demoprojektiga seotud kulud) ja ei jaga ettevõttele rahalist toetust. Ühe demoprojekti kogumaksumus on kuni 60 000 eurot ning projekt viiakse ellu 6-9 kuu jooksul.

Kiire ülevaate demoprojektide ideevoorust saate kokkuvõttest.

Ideekonkurss on avatud aastaringselt – projekte käivitatakse 3-4 korda aastas. Järgmised edukad projektid valitakse välja 9. mail 2023.

Taotluseid (koos CVde ja muude lisadega) ootame hiljemalt 21. aprilliks meilile demonstration-projects@aire-edih.eu.

Taotlusvormi täitmisel palun juhinduge ideevooru juhendist.

Küsimuste ja demoprojekti idee valideerimiseks palun konsulteerige Kirke Maariga.

Allpool leiate järgmised lisad:

Jaga sotsiaalmeedias